Aizvadīta LBB Latgales reģiona bibliotēku darbinieku konference Preiļos

2019. gada 20. septembrī Preiļu Galvenajā bibliotēkā norisinājās LBB Latgales reģiona bibliotēku darbinieku konference “Bibliotēka – vieta, kur gribas atgriezties”. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 80 bibliotēku darbinieki no Preiļu, Riebiņu, Aglonas, Dagdas, Balvu, Līvānu, Rēzeknes, Ludzas, Ciblas Zilupes, Krāslavas, Daugavpils, Vārkavas, Ilūkstes novadiem. Konferenci ar Preiļu novada domes, EDIC Austrumlatgalē kontaktpunkta Preiļos, Latvijas Bibliotekāru biedrības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēja Preiļu Galvenā bibliotēka.

Konferences dalībnieki. Foto: no Preiļu Galvenās bibliotēkas arhīva

Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina klātesošos informēja par EDIC Austrumlatgalē kontaktpunkta Preiļos aktuālajiem darba virzieniem. Projektu “Europe Direct” informācijas centra Austrumlatgalē 2018–2020” realizē Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku un Preiļu Galveno bibliotēku. EDIC Austrumlatgalē kontaktpunkts Preiļos ne tikai informē par Eiropas Savienību (ES), rīko izbraukumus, konkursus un seminārus par ES tematiku, bet šogad pievērsies arī izdevējdarbībai, rīkojot literāro darbu konkursu un labākos darbus izdodot krājumā “PREIĻI UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā”.

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone ziņoja par gaidāmajām izmaiņām Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksā un LBB valdes darba grupas izstrādātajiem kodeksa labojumu priekšlikumiem. Pašreizējais ētikas kodekss ir spēkā kopš 2001. gada.

Tālivaldis Langenfelds ar lekciju “Vizuālā informācija – harmoniska bibliotēkas interjera sastāvdaļa” mudināja bibliotekārus pievērst uzmanību bibliotēkas interjeram un vizuālajām norādēm un ievērot labas gaumes principus to noformēšanā. Lekcijā minētie piemēri ļāva palūkoties uz savās bibliotēkās izvietoto norāžu sistēmu no malas un padomāt par uzlabojumiem.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju un zinātņu prorektore Angelika Juško-Štekele lekcijā “Ģimenes un gadskārtu tradīcijas Latgalē” norādīja, ka mūsdienās tautas tradīciju pārmantojamību dažkārt vairs nenodrošina ģimene, bet gan skolotāji un bibliotekāri, un sniedza vairākas interesantas ierosmes, ko varētu darīt bibliotēkas tradīciju uzturēšanas saglabāšanā.

Ar Latgales Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību veidošanas pieredzi un kampaņām sociālajos tīklos dalījās Jana Konopecka lekcijā “Bibliotēkas popularizēšana sociālajos tīklos: krājums, pakalpojumi, tēla veidošana”, ar piemēriem apliecinot, cik interesanti un piesaistoši bibliotēka savu krājumu var popularizēt sociālajos tīklos. Konferences dalībnieki augstu novērtēja Latgales Centrālās bibliotēkas pieredzi un atzina, ka bibliotēku mārketings ir viena no tēmām, kuru vajadzētu izvērst arī nākamajā konferencē.

Fizioterapeite Karīna Rubina informēja par kustību lomu bibliotekāra labsajūtas veidošanā un demonstrēja praktiskus vingrinājumus, ko iespējams veikt, atrodoties darba vietā.

Fizioterapeite Karīna Rubina ne tikai izstāstīja kustību nozīmes teorētiskos pamatus, bet arī demonstrēja vingrinājumus praksē. Foto: no Preiļu Galvenās bibliotēkas arhīva

Visi vingrinājumi tika veikti sēdus, un to var darīt arī ikdienā pie darba datora. Foto: no Preiļu Galvenās bibliotēkas arhīva

Biedrības ZINIS valdes priekšsēdētāja Vita Brakovska ar lekciju “Praktiskais radošums manai darba labizjūtai – pamats arī manai profesionālajai izaugsmei” mudināja bibliotekārus atklāt savu unikalitāti un raudzīties uz lietām plašāk, nekā tas ikdienā ierasts.

Vienmēr fantastiskā un iedvesmojošā Vita Brakovska. Foto: no Preiļu Galvenās bibliotēkas arhīva

Konferences noslēgumā bibliotekāri piedalījās radošuma meistarklasēs: Preiļu Galvenās bibliotēkas vecākās bibliotekāres Solvitas Ertas vadībā gatavoja dāvanas pašu rokām, V. Brakovska mācīja atklāt sevī radošumu, savukārt J. Konopecka dalījās pieredzē, kā veidot mūsdienīgas afišas un plakātus.

Konferences novērtējuma anketā dalībnieki minēja, ka nākamā gada konferences tēmu lokā iekļaujama informācija par jaunumiem IT jomā, praktiska bibliotēku pieredze projektu realizēšanā, uz bibliotēku darbu attiecināmo normatīvo aktu izmaiņu aktualitātes, nelasītāju un jauniešu ieinteresēšana lasīšanā un bibliotēkas izmantošanā, psihologa lekcija par gaisotni kolektīvā, konfliktu risināšanu un stresa pārvaldīšanu.

Pasākuma fotogalerija.

Tiekamies nākamgad!

 

Informāciju sagatavoja:
Inese Šņepste
Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece

 

Pasākuma norisi atbalstīja:

                

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība