Baltijas bibliotekāru biedrību valdes tiekas Pērnavā

2019. gada 18. jūnijā Pērnavas Centrālajā bibliotēkā, Igaunijā, tikās Baltijas bibliotekāru biedrību valžu pārstāvji, lai apmainītos pieredzē un pārrunātu turpmāko sadarbību. Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB) pārstāvēja LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, LBB valdes priekšsēdētājas vietniece Dace Ūdre un LBB valdes locekles Krista Annija Lauberga un Ilona Skorodihina.

LBB valdes pārstāves pie Pērnavas Centrālās bibliotēkas: Krista Annija Lauberga (no kreisās), Dace Ūdre, Ilona Skorodihina, Māra Jēkabsone. Foto: no LBB arhīva

Vispirms vairākas prezentācijas par aktuālajiem Igaunijas bibliotēku projektiem sniedza igauņu kolēģi. Kā redzamākā aktualitāte jāatzīmē tas, ka Igaunijas pilsoņiem nav jāizgatavo lasītāju kartes: bibliotēku apmeklējumam un to pakalpojumu izmantošanai tiek lietota personas identifikācijas karte (Latvijā – personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte, eID). Otra uzmanību piesaistoša aktivitāte ir portāls, kur interaktīvā veidā tiešsaistē redzams grāmatu izsniegšanas process Igaunijas bibliotēkās. Vizuāli portāls veidots kā interaktīva Igaunijas karte, un katrreiz, kad kādā no bibliotēkām tiek izsniegta grāmata vai cita informācijas vienība, tas parādās kā aktīvs punkts šajā kartē. Vienīgā portāla nepilnība ir tā, ka tur redzamie dati nav pilnīgi, jo uzrāda tikai to bibliotēku izsnieguma procesu, kuras ir iesaistījušās šajā projektā, un neietver pilnīgi visas Igaunijas bibliotēkas. Trešā iniciatīva, kuru gribētos pieminēt, saistāma ar lasīšanas veicināšu un literatūras popularizēšanu. Projekts tika īstenots Igaunijas valsts simtgades kontekstā un reprezentē 100 Igaunijas literāros darbus no visas valsts. Īstenojot šo projektu, daudzās vietās Igaunijā tika izvietotas interaktīvas plāksnes, izvietojot tās tur, kur ir notikusi darbība kādā no projektā iekļautajiem 100 literārajiem darbiem. Uz plāksnes ir pieejams īss apraksts par šo notikumu un literāro darbu, kur tas ir izlasāms. Ar QR koda palīdzību ir iespējams atvērt tīmekļvietni, kur var izlasīt vai nu šī darba fragmentu vai darbu pilnībā, kā arī to noklausīties. Tiek plānots, ka projekts tiks turpināts, izvietojot vēl vairāk šādu interaktīvu “literāru” plākšņu visā Igaunijā.

Pērnavas Centrālās bibliotēkas direktora p. i. Krista Visas stāsta par Igaunijas bibliotēku aktualitātēm. Foto: no LBB arhīva

LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone demonstrē LBB sasniegumus. Foto: no LBB arhīva

Prezentācijām par aktualitātēm Igaunijas bibliotēku dzīvē sekoja Igaunijas Bibliotekāru biedrības, Lietuvas Bibliotekāru biedrības un LBB prezentācijas. Šajās prezentācijās katra biedrība ieskicēja savus projektus un aktivitātes, par kurām ir vērts dalīties ar kaimiņu kolēģiem. Prezentācijas demonstrēja gan mums visiem kopīgo, gan atšķirīgo. Lai arī mērķis visām trim organizācijām ir viens – strādāt savas valsts bibliotēku un bibliotekāru labā – tas tiek īstenots atbilstoši katras organizācijas iespējām un konkrētajai situācijai valstī. Priecē, ka esam aktīvi un drosmīgi, radoši un oriģināli, un tieši šādas tikšanās, kad, no vienas puses, var uzzināt, kā strādā citi, no otras puses, demonstrēt savu pieredzi un sasniegumus, ir ļoti uzmundrinošas un motivējošas turpmākajam darbam.

Tikšanās ar kolēģiem allaž ir interesantas un vērtīgas. Foto: no LBB arhīva

Trešā tikšanās daļa bija veltīta Baltijas bibliotekāru kongresa (The Congress of Baltic Librarians, CoBaL) jautājumiem. Baltijas bibliotekāru kongresi ar dažādiem nosaukumiem un dažādu regularitāti (pārsvarā – reizi piecos gados) notiek jau kopš pagājušā gadsimta 30. gadiem. Pašu pirmo kopīgo Baltijas bibliotekāru pasākumu – 1.  Latvijas, Igaunijas un Lietuvas bibliotekāru konferenci – 1930. gada 12.–13. oktobrī Rīgā organizēja LBB. 1935. gada 5.–7. oktobrī Tallinā un Tartu notika 2. Baltijas bibliotekāru konference. Pēdējais Baltijas bibliotekāru kongress – pēc skaita desmitais (The 10th Congress of Baltic Librarians, CoBaL10) – notika 2015.­­ gada 12.–13. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Lai nodrošinātu Baltijas bibliotekāru kongresa tradīciju un nostiprinātu tā regularitāti, Pērnavas tikšanās laikā tika parakstīta Igaunijas Bibliotekāru biedrības, Lietuvas Bibliotekāru biedrības un LBB vienošanās par turpmāku Baltijas bibliotekāru kongresu organizēšanu. Nolemts, ka kongress tiks rīkots reizi 5 gados secīgi kādā no Baltijas valstīm: 2020. gadā Igaunijā, 2025.­ gadā Lietuvā, 2030. gadā Latvijā utt.

Tiek parakstīta vienošanās par Baltijas bibliotekāru kongresa organizēšanu: Lietuvas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Jolita Steponaitiene (no kreisās), LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, Igaunijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Katre Riisalu. Foto: no LBB arhīva

Vienošanās ir noslēgta. Foto: no LBB arhīva

Igaunijas Bibliotekāru biedrības, Lietuvas Bibliotekāru biedrības un LBB valžu pārstāvju kopfoto. Foto: no LBB arhīva

Nākamais Baltijas bibliotekāru kongress – 11. – notiks 2020. gada oktobrī Tartu. Konferences tēma: “Bibliotēku ietekme sabiedrībā” (The impact of libraries in the society). Kā apakštemati ieskicētas šādas tēmas: administratīvās reformas iespaids uz publiskajām bibliotēkām, vadošo bibliotēku nozares organizāciju un institūciju loma nozares attīstībā, jaunākās tendences un jauni bibliotēku pakalpojumi. Plānots, ka tēmu loks iekļaus visu veidu bibliotēkas – gan publiskās, gan akadēmiskās bibliotēkas. Kongresā uzstāsies runātāji gan no Baltijas, gan citām valstīm. Šobrīd notiek potenciālo runātāju apzināšana, un iespējams, ka runātāja statusā tiks uzrunāts arī kāds no jums.

Rezervējiet 2020. gada oktobra otro pusi 11. Baltijas bibliotekāru kongresa apmeklējumam un sekojiet līdzi informācijai LBB tīmekļvietnē un “Facebook” lapā!

Pēc tikšanās Lietuvas un Latvijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Pērnavas Centrālo bibliotēku. Bibliotēka šogad svin savu 110. jubileju un kopš 2008. gada atrodas jaunā, speciāli bibliotēkai projektētā ēkā.

Ekskursija Pērnavas Centrālajā bibliotēkā. Foto: no LBB arhīva

Ekskursija Pērnavas Centrālajā bibliotēkā. Foto: no LBB arhīva

LBB fotoskatījums uz Pērnavas Centrālo bibliotēku. Ja esat Pērnavā, noteikti ieejiet arī bibliotēkā!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkasbone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība