LBB dalība EBLIDA/NAPLE 27. konferencē “Bibliotēkas atvērtas visiem” Dublinā, Īrijā

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedre, Nīgrandes pagasta bibliotēkas vadītāja Pārsla Ēberliņa pārstāvēja biedrību Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (EBLIDA) un Publisko bibliotēku pārvaldības organizāciju foruma (NAPLE) 27. konferencē “Bibliotēkas atvērtas visiem” (Libraries Open for All) Dublinā, Īrijā, kas notika 2019. gada 24.–25. jūnijā.

Konference notika Royal College of Physicians, Dublinā, Īrijā. Foto: Pārsla Ēberliņa

Konference notika Royal College of Physicians, Dublinā, Īrijā. Foto: Pārsla Ēberliņa

Šī gada konferences moto bija “Bibliotēkas atvērtas visiem”, jo bibliotēkas attīstās līdz ar sabiedrību un pielāgojas tās vajadzībām, nodrošinot piekļuvi zināšanām intensīvas informācijas plūsmas apstākļos. Konferenci apmeklēja 77 dalībnieki no Īrijas, Igaunijas, Somijas, Spānijas, Zviedrijas, Dānijas un citām Eiropas valstīm.

Rit pēdējie sagatavošanas darbi Corrigan Hall veiksmīgam konferences sākumam. Foto: Pārsla Ēberliņa

Konferenci atklāja Veksfordas (Wexford, Īrija) apgabala domes izpilddirektors Tom Enright un NAPLE priekšsēdētājs Anders Cato. Turpinājumā uzstājās Orhūsas bibliotēkas “Dokk1” (Dānija) direktore Marie Ostergaard, kura uzsvēra, cik nozīmīgi ir saglabāt bibliotēkas mazapdzīvotās teritorijās, jo bibliotēka ir vieta, kas vietējā kopienā saista sabiedrību, vietu un telpu. Viņa stāstīja par veiksmīgo pieredzi atvērto bibliotēku (open libraries) ieviešanā Dānijā, par jaunajām tehnoloģijām, bibliotēku kā vietu, kur notiek performances, māksla, mājas darbu pildīšana un tēvu-bērnu dienas.

Runā Orhūsas bibliotēkas “Dokk1” direktore Marie Ostergaard. Foto: Pārsla Ēberliņa

Eiropas Parlamenta deputāte Marian Harkin savā uzrunā teica pārliecinošus vārdus: “Bibliotēku spēkos ir mainīt dzīvi!”. Konferenci turpināja Īrijas Lauku un kopienu attīstības departamenta pārstāve Deirdre Maloney, savu prezentāciju iesākot ar Bendžamina Franklina vārdiem: “Kad tu pārstāj mainīties, tu pārstāj eksistēt.” Ar šo citātu viņa vēlējās uzsvērt, cik svarīgi ir ieviest bibliotēku darbā jaunus pakalpojumus un iespējas, piemēram, 3D printēšanu, kalibrēšanu, filmu un animāciju veidošanu – bibliotēka ir radošuma un inovāciju centrs, ar darba laiku no astoņiem rītā līdz desmitiem vakarā katru dienu. Prezentācijas nobeigumā lektore dalījās ar vēl vienu pārdomas rosinošu citātu: “Lieliskas lietas nekad nenāk no komforta zonas!”

Cathal McCauley no Maynooth Universitātes Īrijā dalījās ar pieredzi bibliotēku dizaina, jaunu tehnoloģiju un pakalpojumu modeļu izmantošanā, lai uzlabotu bibliotēkas personāla un lasītāju pieredzi. Konferences turpinājumā Elisabet Rundqvist no Zviedrijas Nacionālās bibliotēkas un Marit Vestlie no Norvēģijas Nacionālās bibliotēkas stāstīja par neskaitāmajām iespējām, ko iedzīvotājiem sniedz bibliotēkas.

Konferences otrā daļa bija veltīta trīs dažādām darba grupu sesijām:

 • bibliotēku nozares normatīvie akti;
 • bibliotēku politikas veidošana;
 • bibliotēkas un to izglītojoši sociālā ietekme.

LBB pārstāve piedalījās trešajā sesijā – bibliotēkas un to izglītojoši sociālā ietekme. Sesiju vadīja un noslēguma kopsavilkumu prezentēja EBLIDA valdes loceklis Anders Söderbäck. Kā pirmais sesijā ar prezentāciju uzstājās Amsterdamas publiskās bibliotēkas (Nīderlande) direktors Martin Berendse, kurš stāstīja par aktuālajiem Nīderlandes publisko bibliotēku projektiem un starptautisko sadarbību. Pašreiz par prioritātēm Nīderlandes bibliotēku darbā tiek izvirzītas: datu aizsardzība, cilvēku rīcība un uzvedība, darbs ar iedzīvotājiem, kuri nelasa, un robotu klātbūtne lasīšanas procesā. Lektors iepazīstināja ar prasmēm, bez kurām mūsdienu bibliotekārs straujās attīstības laikmetā nevar iztikt. Šodien lasītājs no bibliotekāra sagaida dizaina domātāju, programmu redaktoru, spēļu veidotāju, zinātnieku un daudzas citas lomas. Lietotāji vēlas būt iesaistīti bibliotēkas tēla un dizaina veidošanā, kā arī izmantot bibliotēkas telpas ne tikai klusai un mierīgai lasīšanai, bet arī citām aktivitātēm. Orhūsas bibliotēkas “Dokk1” direktore Marie Ostergaard piedāvāja variantu, kā bibliotēka var apvienot visu iepriekš minēto (skat. attēlu zemāk).

Orhūsas bibliotēkas “Dokk1” direktores Marie Ostergaard piedāvātais bibliotēkas izkārtojuma modelis. Foto: Pārsla Ēberliņa

Iniciatīvas “Publiskās bibliotēkas 2030” (Public Libraries 2030) pārstāve Ilona Kish prezentēja ar EBLIDA līdzdalību veidoto vīziju par publisko bibliotēku darbību līdz 2030. gadam. “2022. gadā publiskās bibliotēkas būs saistoša un aicinoša vieta, kurā katrs interesents brīvi varēs piekļūt zināšanām, idejām un informācijai, kā arī telpa, kur cilvēki varēs pievērsties savām domām un idejām.”

2030. gadā publiskās bibliotēkas būs:

 • gaišas, atraktīvas, uzticamas un saistošas;
 • informācijas un biznesa tikšanās vietas;
 • ar pagarinātu darba laiku;
 • bez kavējumu soda naudas;
 • radošuma un kultūras vietas;
 • ar draudzīgu un kvalificētu personālu;
 • atbalsta centri darba meklētājiem un uzņēmējiem;
 • visu sabiedrisko pakalpojumu centrs.

Konferences noslēgumā auditoriju uzrunāja jaunievēlētais EBLIDA direktors Giuseppe Vitiello.

EBLIDA direktora Giuseppe Vitiello uzruna Winter Hall. Foto: Pārsla Ēberliņa

Nākamā EBLIDA/NAPLE konference plānota 2020. gada jūnija beigās Belgradā, Serbijā.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB biedre, Nīgrandes pagasta bibliotēkas vadītāja
Pārsla Ēberliņa

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība