LBB Jauno speciālistu sekcijas 4. biedru seminārs 2019. gada 5. jūlijā Madonā

14. jūnijā tikāmies Preiļos, savukārt 5. jūlijā pienāks vidzemnieku kārta – Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcijas (JSS) 4. biedru seminārs notiks Madonas novada bibliotēkā. Bet tas vēl nav viss! 15. augustā jaunos speciālistus gaida Kuldīgas Galvenā bibliotēka. Semināros plānosim sekcijas turpmāko darbu un nākamā gada gaidītākās aktivitātes – Baltijas jauno speciālistu saietu un konferenci “4CanGurus”.

Kas viesosies jūlija seminārā? LBB JSS iepriekšējā (2014–2019) vadītāja, LBB valdes locekle Elīna Sniedze mūs plašāk iepazīstinās ar starptautisko e-grāmatas projektu “Librarians Around the World” – tā norisi, iegūtajiem rezultātiem un starptautiskās pieredzes apmaiņas iespēju. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas bakalaura programmas absolvente Dinija Marta Einiša dalīsies ar bakalaura darbā “Maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 2013.–2018. gada absolventu profesionālās karjeras” iegūtajām atziņām par noskaidrotajiem absolventu pieredzes stāstiem un pilnas augstākās izglītības nozīmi darba tirgū.

LBB JSS 4. biedru semināra programma:

2019. gada 5. jūlijs

Madonas novada bibliotēka (Madona, Skolas iela 12)

12.15–12.30 Reģistrēšanās

12.30–13.00 Semināra atklāšana. Biedru un dalībnieku iepazīšanās

13.00–13.30 “E-grāmatas projekts “Librarians Around the World”” (LBB valdes locekle, LBB JSS bijusī vadītāja Elīna Sniedze)

13.30–14.00 “Maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” 2013.–2018. gada absolventu profesionālās karjeras” (LU SZF Informācijas un bibliotēku nodaļas bakalaura programmas absolvente Dinija Marta Einiša)

14.00–14.30 Kafijas pauze

14.30–15.30 JSS biedru sapulce

Pieteikšanās veidlapa (piedalīties seminārā var ikviens nozares speciālists, dalība bez maksas)

Informācija par augusta semināru sekos!

 

Semināra norisi atbalsta:

          

 

Informāciju sagatavoja:
LBB JSS vadītāja
Aiga Pīķe

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība