LBB veiks IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā

Pirmdien – 19. martā – Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Prezidentes sanāksmes laikā tika atklāts IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkums. Ziņojuma saturu veido visas pasaules bibliotekāru viedoklis, kas tika apkopts, organizējot IFLA Globālās vīzijas diskusijas un tiešsaistes balsošanu. IFLA Globālās vīzijas ziņojuma pilnteksts tiks izziņots šī gada augustā IFLA 84. ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā.

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) plāno sagatavot IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā. Sekojiet līdzi informācijai LBB tīmekļvietnē un sociālajos medijos!

IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkuma galvenās atziņas:

  • bibliotēkas nodrošina vienlīdzīgu un brīvu piekļuvi informācijai un zināšanām;
  • bibliotēkas nodrošina spēcīgu atbalstu rakstpratības, mācīšanās un lasīšanas attīstībā;
  • bibliotēkas ir centrētas uz savām kopienām;
  • bibliotēkas izmanto digitālās inovācijas;
  • ļoti svarīga ir bibliotēku interešu aizstāvība nacionālā un reģionālā līmenī;
  • lielākais bibliotēku izaicinājums ir finansējums;
  • bibliotēkām ir vairāk jāsadarbojas un jāveido ciešākas partnerattiecības;
  • bibliotēkām jākļūst izturīgākām pret pārmaiņām un arī mazāk birokrātiskām;
  • bibliotēkas ir pasaules atmiņas sardze;
  • bibliotēkām ir jāpiesaista vairāk jaunu, apņēmīgu, ar līdera dotībām apveltītu profesionāļu.

Katrai no šīm atziņām tiks piedāvāti praktiski ieteikumi.

 

LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība