LBB Latgales reģiona bibliotekāru konference “Bibliotēka – tilts starp pagātni un nākotni” 2017. gada 27. septembrī Rēzeknē

2017. gada 27. septembrī  Rēzeknē notiks LBB Latgales reģiona bibliotekāru konference “Bibliotēka – tilts starp pagātni un nākotni”. Konference veltīta vēsturiskā Latgales kongresa simtgadei, un tās mērķis ir saliedēt Latgales bibliotekārus, veicināt viņu profesionālo pilnveidi un sadarbību, īpaši akcentējot bibliotēku darbu novadpētniecības jomā.

Konferences gaitā tiks gūts ieskats Latgales reģiona sociāli-ekonomiskajā situācijā, izvērtēts reģiona bibliotēku ieguldījums tā attīstībā un ieskicēti bibliotēku tālākās darbības aktuālākie uzdevumi.

LNB speciāliste Marlēna Krasovska iepazīstinās konferences dalībniekus ar Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba teorētiskajām nostādnēm (vadlīnijām), Daugavpils universitātes profesors Henrihs Soms, pamatojoties uz savu novadpētniecības darba praksi, dalīsies pārdomās par to, kā vēsturi padarīt pieejamāku sabiedrībai, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore Ilga Šuplinska pastāstīs par informācijas tehnoloģiju piedāvātajām iespējām Latgales vēstures popularizēšanā, novadu bibliotekāri dalīsies savā novadpētniecības darba pieredzē.

Konferencē piedalīsies 70 bibliotekāri no Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes reģiona.

Konferenci organizē Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības, Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansiālu atbalstu.

Programma

 

Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktore
Marija Sproģe

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība