Latvijas Bibliotekāru biedrība atbalsta Jūrmalas bibliotēkas

Šī gada 10. septembrī pēc ilgāka pārtraukuma vasaras sezonā notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes sēde, kuras dienas kārtībā citu jautājumu vidū bija arī aktuālā situācija saistībā ar bibliotēku nozarē un plašākā sabiedrībā apspriestajām pārmaiņām Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā.

Viens no jautājumiem bija izskanējušās bažas par LBB priekšsēdētājas Māras Jēkabsones atbilstību LBB priekšsēdētājas amatam, jo tieši M. Jēkabsone kā Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore īsteno gan Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Asaru bibliotēkas likvidāciju, gan Bulduru bibliotēkas pārcelšanu no esošajām telpām Edinburgas prospektā 89, Jūrmalā, uz Centrālo bibliotēku Dubultu kultūras kvartālā, Strēlnieku prospektā 30, un uz Jūrmalas teātri, Muižas ielā 7. Izvērtējot valdes locekļiem pieejamo informāciju par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju (īpaši to, ka Bulduru bibliotēka netiek slēgta, bet saglabāta citās telpās un tiek strādāts pie risinājuma meklēšanas pastāvīgu citu bibliotēkas telpu nodrošināšanai), izsverot M. Jēkabsones līdzšinējo ieguldījumu gan LBB, gan nozares attīstībā, kā arī prognozējot plānotās LBB aktivitātes līdz jaunās valdes vēlēšanām 2023. gada aprīlī, notika valdes balsojums par M. Jēkabsones palikšanu LBB priekšsēdētājas amatā. Pieciem valdes locekļiem balsojot PAR un vienam valdes loceklim balsojot ATTUROS, tika pieņemts lēmums, ka M. Jēkabsone turpina pildīt LBB priekšsēdētājas pienākumus.

Sēdes turpinājumā notika diskusija par LBB kā vadošās nozares profesionālās nevalstiskās organizācijas un tās valdes kā biedrību pārvaldošas un reprezentējošas institūcijas viedokļa paušanu par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizāciju. LBB allaž ir iestājusies par visu Latvijas bibliotēku un bibliotekāru, ne tikai biedrības biedru interesēm. Lai gan Jūrmalas Centrālā bibliotēka nav LBB institucionālais biedrs, tā ir neatņemama Latvijas bibliotēku sistēmas sastāvdaļa. Bibliotēku skaita samazināšanās Latvijā ir tendence jau gadiem, tomēr katrs bibliotēkas reorganizācijas gadījums ir rūpīgi jāizvērtē – gan ņemot vērā pašvaldības iespējas un redzējumu, gan lasītāju un iedzīvotāju viedokli. Diemžēl, skatot Jūrmalas Centrālās bibliotēkas reorganizācijas gaitu, uzskatāmi redzams, ka prioritāte piešķirta pašvaldības redzējumam un ka lietotāju un sabiedrības viedoklis nav ņemts vērā. Papildus LBB valde vērš uzmanību uz to, ka, pieņemot lēmumu par bibliotēkas reorganizāciju, nav ievērots arī vadošo bibliotēku nozares profesionāļu viedoklis – Latvijas Bibliotēku padomes atzinums –, citu nozares organizāciju un institūciju – LNB Atbalsta biedrības un LNB Bibliotēku attīstības centra – viedoklis un Latvijas Republikas kultūras ministra aizrādījums.

Izprotot Jūrmalas pašvaldības ekonomiskos apsvērumus neprognozējamajā komunālo pakalpojumu izmaksu pieauguma situācijā, LBB valde norāda, ka komunālo izmaksu paaugstinājums nevar būt par pamatu bibliotēku slēgšanai, tieši otrādi – situācijā, kad iedzīvotājiem var rasties problēmas nomaksāt komunālos rēķinus, bibliotēkas var būt tās, kas grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem var sniegt patvērumu gan atvērtu, nekomerciālu un iekļaujošu telpu pieejamības veidā, gan sniedzot informacionālu, izglītojošu un garīgu atbalstu. Ja tomēr tiek pieņemts izšķirīgs solis par bibliotēkas slēgšanu, pašvaldības pienākums ir gādāt par bibliotēkas pakalpojumu pieejamību attiecīgajā teritorijā. Jūrmalas Centrālās bibliotēkas gadījumā papildus jāņem vērā pilsētas ģeogrāfiskās īpatnības – pilsēta izvietota garā līnijā gar Rīgas jūras līča krastu, kas palielina pilsētas iedzīvotājiem mērojamo attālumu līdz pakalpojuma saņemšanas vietai. Asaru bibliotēkas likvidēšana sagādā ievērojamas neērtības Asaru un tuvāko apkaimju iedzīvotājiem, īpaši senioriem, ģimenēm ar maziem bērniem un iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Ja ēkas stāvokļa dēļ nav iespējams nodrošināt bibliotēkas pakalpojums esošajās telpās, skatot Asaru apkaimes apdzīvojamo teritoriju un tai tuvāko bibliotēku izvietojumu, rosinām, ka šo pilsētas apkaimju iedzīvotājiem ir nepieciešama stacionāri pieejama Jūrmalas Centrālās bibliotēkas filiāle citā ēkā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērti sasniedzamus bibliotēkas pakalpojumus. Arī Bulduru bibliotēkas pārcelšanas gadījumā bez kvalitatīviem pakalpojumiem tuvu dzīvesvietai paliek ievērojama Jūrmalas apkaime un tai piegulošo teritoriju iedzīvotāji. Novērtējot pašvaldības iniciatīvu nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus renovētajā Jūrmalas teātrī, vēršam uzmanību uz to, ka šāds risinājums nav ilgtspējīgs un pēc iespējas ātrāk Bulduru un citu tuvāko apkaimju iedzīvotājiem būtu nodrošināmi bibliotēkas pakalpojumi pilnā apjomā un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un starptautiskajām labās prakses nozares vadlīnijām un standartiem.

Aicinām Jūrmalas pašvaldību pārdomāt pieņemtā lēmuma sekas un nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem kvalitatīvus bibliotēkas pakalpojumus ar optimāla un iedzīvotājiem pieejama bibliotēku tīkla palīdzību!

 

LBB valde

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība