LBB sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā piedāvā izglītojošus video par darbu ar senioriem

Pateicoties Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) projektam “Bibliotekāri – senioru veselības un labbūtības mediatori” (Librarians – mediators of senior health and well-being) Latvijas bibliotekāru un citu interesentu rīcībā tiek nodoti vairāki ikdienas darbā ar senioriem noderīgi video. Projekts sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā īstenots laikā no 2022. gada marta līdz jūnijam.

Projekta mērķis ir ar video nodarbību komplekta palīdzību pilnveidot bibliotekāru zināšanas un prasmes darbā ar senioru mērķauditoriju, īpaši – veiksmīgas komunikācijas sekmēšanā par veselības un labbūtības jautājumiem. Projekta īstenotāji cer sasniegt ne tikai bibliotekārus, bet arī sociālos darbiniekus, nevalstiskās organizācijas un citus darbā ar senioriem iesaistītos, lai iegūtās zināšanas izmantotu, sekmējot senioru veselībpratības iemaņas un motivāciju aktīvai attieksmei pret veselības uzlabošanu.

Video ierakstu pamatā – 2022. gada janvārī–februārī notikušās četras projekta “Seniors: aktīvs, iesaistīts un vajadzīgs!” nodarbības sociālajiem darbiniekiem no Rēzeknes novada, Rēzeknes valstpilsētas un citām Latgales pašvaldībām. Projekta mērķis bija palīdzēt uzlabot sociālo darbinieku komunikāciju ar senioriem, un to sadarbībā ar Rēzeknes valstspilsētas Sociālo dienestu, biedrību “Viedokļu līderu skola” un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu realizēja Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests.

Video ierakstu atskaņošanas saraksts ir brīvi pieejams ikvienam interesentam LBB “YouTube” kanālā. Video skatāmi latviešu valodā; atbilstoši projekta nosacījumiem nodrošināta iespēja lietot subtitrus krievu valodā.

Aicinām bibliotekārus pilnveidot savas zināšanas par darbu ar senioru mērķauditoriju, kā arī dalīties ar šiem video ar ikvienu, kam tas varētu būt noderīgi.

Piedāvāto nodarbību apraksts

  • Nodarbība “Attieksme pret vakcināciju vecuma grupā 64–75 gadi. 2021. gada septembra nacionāli reprezentātīvās aptaujas rezultāti”. Lektors: sc. inf., Rīgas Stradiņa universitātes profesors, studiju programmas “Komunikācijas kultūra un multimediji” vadītājs, mediju eksperts Sergejs Kruks. Nodarbība iepazīstina ar pētījuma rezultātiem, atklājot faktorus, kas ietekmē senioru attieksmi pret vakcinēšanos, un būs noderīga, lai izprastu senioru viedokli un sekmētu viņu iesaisti un motivāciju savas veselības uzlabošanā.
  • Nodarbība “Seniors kā klients – kas jāņem vērā komunikācijā, lai uzlabotu sadarbību ar senioriem”. Lektore: Dr. psych., sertificēta kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un supervizore, sertificēta klīniskā un konsultatīvā psiholoģe ar pārrauga tiesībām Jeļena Harlamova. Nodarbība iepazīstina ar senioru psiholoģiju, tās īpatnībām un atšķirībām salīdzinājumā ar citām vecuma grupām, novecošanas ietekmi uz kognitīvajiem, sociālajiem un komunikācijas procesiem. Nodarbība noderēs, lai izprastu senioru psiholoģiju un veidotu sekmīgu komunikāciju ar šo auditoriju, izvēlētos atbilstošas komunikācijas metodes un paņēmienus, kā arī sniegtu nepieciešamo psiholoģisko, emocionālo un komunikācijas atbalstu senioriem, sekmējot viņu motivāciju un dzīves kvalitātes uzlabošanos.
  • Nodarbība “Senioru vajadzību izzināšana, izpēte un metodes”. Lektore: mārketinga, sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste Zane Eniņa. Nodarbība iepazīstina ar metodēm, kuras var izmantot, lai veiktu senioru mērķauditorijas izpēti no dažādiem aspektiem. Nodarbība noderēs, lai izprastu senioru ikdienas situācijas, vajadzības, bažas, ierobežojumus, resursus, sociālos un komunikācijas paradumus un citus senioru dzīvi ietekmējošus iekšējos un ārējos faktorus.
  • Nodarbība “Idejas komunikācijai. Komunikācijas pamati un pieejas kopienas sociālajā darbā ar 60+ vecuma grupu”. Lektors: profesionāls sociālais darbinieks, kultūras menedžeris, kopienu attīstības un plānošanas, pilsētvides un reģionālās attīstības speciālists Jonass Bīhels (Jonas Büchel). Nodarbība iepazīstina ar praktiskām kopienas darba metodēm, lai izzinātu senioru vajadzības, stiprinātu viņu piederības izjūtu kopienai un veidotu labvēlīgu vidi atvērtam, konstruktīvam dialogam. Nodarbība noderēs, lai sekmētu senioru iekļaušanos kopienā un sabiedrībā, veidotu sekmīgu komunikāciju ar šo mērķauditoriju.
  • Nodarbība “Saruna ar epidemiologu”. Lektors: epidemiologs, Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas speciālists, Vakcinācijas procesa koordinators Ņikita Trojanskis. Nodarbība noderēs, lai iegūtu pārbaudītas zināšanas par Covid-19 vīrusu un vakcinēšanos pret to, t. sk. Covid-19 vakcīnu darbības principiem, efektivitāti un drošību, Covid-19 vakcīnu veidiem un to piemērotību senioriem. Nodarbībā var uzzināt atbildes uz jautājumiem par inficēšanās risku, Covid-19 antivielām un antivielu testiem, Covid-19 vakcīnu ietekmi uz imunitāti, iespējamām blakusparādībām, rekomendējamo vakcīnu saņemšanas intervālu un vakcinācijas kontrindikācijām. Nodarbība palīdzēs kliedēt neuzticēšanos Covid-19 vakcīnām, sniegs pierādījumus par to drošību un dos pārliecību par nepieciešamību vakcinēties ikvienam senioram.
  • Nodarbība “Tipiskās grūtības komunikācijā ar senioriem un kā tās risināt?”. Lektore: Dr. psych., sertificēta kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un supervizore, sertificēta klīniskā un konsultatīvā psiholoģe ar pārrauga tiesībām Jeļena Harlamova. Nodarbība sniedz ieskatu senioru pamatvajadzībās un rada izpratni par galvenajām tipiskajām problēmām un to risinājumiem darbā ar senioriem: novecošanas procesi; nedrošība, bailes un dusmas; depresijas attīstības risks; darbinieka un klienta vajadzību saskaņošana; komunikācijas vides piemērošana. Nodarbība noderēs, lai uzzinātu par to, kā sagatavot seniorus pārmaiņām, kā strādāt ar negatīvu, noliedzošu attieksmi un runāt par sensitīvām tēmām, veidojot pozitīvu attieksmi, t. sk. pret vakcinēšanos pret Covid-19, kā sekmīgi risināt situācijas, kas saistītas ar senioru atmiņas pasliktināšanos un vientulību. Nodarbība piedāvā informāciju arī par dažādām komunikācijas platformām senioru vientulības problēmas risināšanai, ieteikumus, kā strādāt ar agresīvi noskaņotiem indivīdiem un kā novērst izdegšanu darbā ar klientiem.
  • Nodarbība “Dizaina domāšana sociālajā darbā”. Lektore: nevalstiskā sektora projektu īstenotāja saistībā ar bērnu un ģimeņu sociālo un ekonomisko labklājību un kopienu iesaisti ģimeņu stiprināšanā Daiga Eiduka. Nodarbība iepazīstina ar dizaina domāšanu, tās pamatprincipiem un metodēm, dizaina domāšanas paņēmienu izmantošanu sociālajā darbā. Nodarbība noderēs, lai apgūtu dizaina domāšanas pamatus, dažādojot darbā ar senioriem izmantojamās metodes un paņēmienus, izmantojot radošumu, empātiju un prototipēšanu sekmīgākai senioru mērķauditorijas izzināšanai un atbilstošākā komunikācijas, atbalsta un iesaistes veida izvēlei.

 

Projektu atbalsta:

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība