Projekts “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” noslēdzies ar Latvijas bibliotēku pieredzes apkopojumu IAM jomā latviešu un angļu valodā

2021. gada nogalē noslēdzies trīs gadus ilgušais Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Bibliotekāru biedrības un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”. Projekta mērķis bija aktualizēt bibliotēku lomu un iesaisti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā, diskutēt par bibliotēku iespējām uzlabot savu kopienu dzīvi, dalīties pieredzes stāstos, lai stiprinātu bibliotekāru kapacitāti, motivāciju un pārliecību IAM jomā.

Projekta ietvaros notika piecu semināru cikls: ievadseminārs 2019. gada 4. aprīlī Rīgā, Zemgales reģionālais seminārs 2019. gada 2. oktobrī Jelgavā, Kurzemes reģionālais seminārs 2019. gada 12. decembrī Ventspilī, Vidzemes reģionālais seminārs 2020. gada 23. septembrī tiešsaistē un Latgales reģionālais seminārs 2020. gada 9. oktobrī tiešsaistē. Piesaistot Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā, Zviedrijas vēstniecības Latvijā, Somijas vēstniecības Latvijā un Norvēģijas vēstniecības Latvijā finansējumu, blakus vietējo bibliotēku pieredzes stāstiem reģionālajos semināros uzstājās vieslektores no Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas.

Bibliotekāru atsauksmes par semināriem:

  • “Guvām pārliecinošu apstiprinājumu tam, ka mūsu piedāvājums bibliotēkas lasītājiem, ir nozīmīgs, paraugoties uz to pasaules lielajā kontekstā. Tas stiprina ikdienas darbos!”;
  • “Vēlreiz nostiprināju savu pārliecību, ka bibliotēkas vietējai kopienai ir neaizstājamas. Paplašināju savu redzesloku un pieredzi ikdienas bibliotēkas darbā. Spēju vairāk motivēt iedzīvotājus līdzdarboties un atbalstīt dažādas sabiedriskās aktivitātes”;
  • “Iegūtās zināšanas pozitīvi ietekmēja bibliotēkas darbu, iedvesmojot vēl aktīvāk strādāt ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Atbalstot vietējās kopienas intereses un radošās aktivitātes, bibliotēka vieno dažādu paaudžu cilvēkus, cenšoties kļūt par vietējās kopienas sabiedriskās dzīves centru”.

Semināru ciklu noslēdza konference Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās”, kuru 2021. gada 23.–24. septembrī tiešsaistē noskatījās vairāk nekā 1000 skatītāju. Konference piedāvāja vietēja un starptautiska mēroga nozaru ekspertu priekšlasījumus un praktiskas darbnīcas, lai gūtu zināšanas, izmēģinātu noderīgus rīkus un tīklotos ar Baltijas valstu kolēģiem. Konferences organizētāji Latvijā – Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Muzeju biedrība un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija – plāno 2022. gadā nostiprināt konferences laikā gūtās atziņas, organizējot praktiskas darbnīcas Latvijas reģionu bibliotēku un muzeju darbiniekiem.

Projekta “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” rezultāts ir arī rakstisks apkopojums par Latvijas bibliotēku pieredzi IAM īstenošanā. Apkopojums sagatavots latviešu valodā, un saīsinātā veidā – angļu valodā. Projekts īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.

Apkopojums latviešu valodā (PDF)
Apkopojums angļu valodā (PDF)

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra
galvenā bibliotekāre

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*

Latvijas Bibliotekāru biedrība