LBB Vidzemes nodaļas reģionālais seminārs 2018. gada 5. decembrī Valmierā

2018. gada 5. decembrī Valmieras bibliotēkā, Valmierā, notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas reģionālais seminārs, kurā aicināti piedalīties LBB Vidzemes nodaļas grupu vadītāji un Vidzemes reģiona bibliotēku vadošie speciālisti no Alūksnes, Madonas, Gulbenes, Ogres, Cēsis, Valkas un Limbažu novadiem.

Semināru ar LBB un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko LBB Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Valmieras bibliotēku.

Tiks apspriests LBB Vidzemes nodaļas 2019. gada darba plāns un gatavošanās lielākajam Vidzemes nodaļas gada notikumam – 22. vasaras saietam-konferencei, kura 2019. gada jūlijā tiek plānota Gulbenē. Kamēr LBB Vidzemes nodaļas valde strādās pie aktuāliem nodaļas jautājumiem, Valmieras bibliotēka uzņems kolēģus no Vidzemes reģiona bibliotēkām, lai pavadītu dienu, daloties vērtīgā darba pieredzē.

Semināra norisi atbalsta:

       

 

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas vadītāja
Olga Kronberga

Atskats uz LBB Vidzemes nodaļas 21. saietu-konferenci “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”

2018. gada 18.–19. jūlijā Alūksnē notika LBB Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”.

Konferenci organizēja LBB Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku. Mūs atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Europe Direct informācijas centrs Gulbenē un Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

LBB Vidzemes nodaļa pastāv jau 20 gadus, un vasaras saieti ir košs un interesants nodaļas ikgadējs pasākumus visus šos gadus. Katru gadu pasākums tiek organizēts citā Vidzemes novadā.  Mūsu saietos piedalās biedri no 8 LBB Vidzemes nodaļas grupām: Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Valmieras, Valkas, ka arī kolēģi no citiem reģioniem. Šogad konferenci apmeklēja 92 dalībnieki, kuru skaitā priecājāmies redzēt akadēmiskās bibliotēkas pārstāvjus (RSU) un vairāku skolu bibliotēku darbiniekus.

Abās dienās bija atvēlēts laiks gan nopietnām lekcijām par bibliotekāru darbam vajadzīgām un saistošām tēmām, gan jēgpilnai atpūtai.

Tāpat kā katru gadu, saieta dalībniekiem bija interesanti iepazīties ar novadu, kurā viesojamies. Pirmajā dienā no rīta dalībnieku ceļš veda uz Alūksnes luterāņu baznīcu. Tur īstena malēniete, skolotāja, gide, Ernsta Glika dzīves un pedagoģiskās darbības pētniece Ilona Riekstiņa mums stāstīja par Alūksnes vēsturi un  par novada cilvēkiem. Vēlāk, pēc konferences atklāšanas, mūs sveica un iepazīstināja ar novadu pasākuma goda viesi: Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins un Alūksnes novada domes Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte. Daudz interesantu faktu uzzinājām no Druvja Mucinieka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālista.

Konferences pirmajā dienā pārrunājām Bibliotekāru biedrības aktualitātes un Vidzemes nodaļas gada darbu. Vēl klātesošie varēja pirmie uzzināt par jaunām iespējam LBB biedriem, par LBB valdības izstrādāto Erasmus+ projektu pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšanai. Šo tēmu turpinājām, iepazīstot EPALE – Eiropas Pieaugušo izglītības e-platformu.

LBB Vidzemes nodaļas 21. saieta-konferences pirmās dienas noslēgums

Visiem saistoša bija LU SZF UNESCO medijpratības katedras vadītājas Gunas Spuravas un LNB Bibliotēku attīstības centra Informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatores Martas Dziļumas lekcija par sabiedrības medijpratības veicinošiem pasākumiem un veiktā pētījuma par pusaudžu medijpratību pārsteidzošajiem rezultātiem. Uzzinājām, ka pusaudžu vidē ir populāras tādas vietnes, par kurām daudziem bibliotekāriem ir zināms ļoti maz. Tad nu varējām secināt, kāpēc bieži mūsu piedāvājums savu mērķauditoriju nesasniedz. Lekcijā arī tika atzīmēts, ka ļoti svarīga tēma ir drošība internetā.

Noklausījāmies pedagoģijas zinātņu doktorantes Ilgas Kušneres lekciju par lasītprasmes veicinošām metodēm. Spriedām kopā par metodēm, kuras mēs jau izmantojam ikdienā, un  aktivitātēm, kas piemērotas vairāk skolām un skolotājiem.

Pasākuma “saldais ēdiens” bija žurnālista, ceļotāja, rakstnieka un sabiedrībā populāra cilvēka Lato Lapsas lekcija “Kā tas ir – dzīvot zem Muhameda bārdas”. Uzdevām daudz jautājumu un saņēmām atbildes, bet saruna palika vēl nepabeigta, te jācer uz turpinājumu citugad vai jārīko pasākumi savās bibliotēkās.

Visplašāko dalībnieku atsaucību guva Alūksnes novada bibliotekāru rīkotā prāta spēle bibliotekāriem. Sadaloties komandās tikām galā ar jautājumiem par Latviju, Vidzemes novada bibliotekāru saietu vēsturi, grāmatām, rakstniekiem un atpazinām kultūras cilvēku balsis ierakstā.

LBB Vidzemes nodaļas 21. saieta-konferences otrās dienas noslēgums

Arī saieta kultūras programma bija plaša. Vakarā baudījām braucienus ar kuģīti “Marienburg” un plostu “Kaija”, daudzi uzkāpa skatu tornī, izstaigāja pilsētas skaistākas vietas. Alūksne mūs ļoti patīkami pārsteidza! Par pārdomātu programmu un tās lielisko izpildījumu Liels Paldies Alūksnes bibliotēkas kolektīvam un personīgi Ivetai Ozoliņai, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktorei.

Saieta noslēgumā vienojāmies tikties nākamgad Gulbenē. Lai mums izdodas!

Fotogrāfijas (Flickr)

 

Atskatu uz pasākumu sagatavoja:
Olga Kronberga
LBB Vidzemes nodaļas vadītāja

Foto: Antons Balodis, Alūksnes pilsētas bibliotēkas IT speciālists

LBB Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” 2018. gada 18.–19. jūlijā Alūksnē

2018. gada 18.–19. jūlijā Alūksnes Kultūras centrā, Alūksnē, Brūža ielā 7, notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”.

Konferenci organizē LBB Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku. Mūs atbalsta Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Europe Direct informācijas centrs Gulbenē un Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas bibliotēku speciālisti un blakusnozaru profesionāļi.

Aicinājuma vēstule / Pieteikuma forma / Programma (Word)

Darba kārtība:

18.07.2018.

19.07.2018.

Fotogrāfijas (Flickr)

 

Ziņu sagatavoja:
Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore
Iveta Ozoliņa

Kontaktinformācija:
tālrunis 64250838, e-pasts olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

Valmieras bibliotēkas un LBB Vidzemes nodaļas pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāru seminārs “Bērns un jaunietis bibliotēkā” 2018. gada 7. martā Valmierā

2018. gada 7. martā Valmieras integrētās bibliotēkas telpās Valmierā, Cēsu ielā 4, notiks seminārs pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāriem “Bērns un jaunietis bibliotēkā”, ko rīko Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Seminārā aicināti piedalīties reģiona pašvaldību publisko un izglītības iestāžu bibliotēku bibliotekāri. Pirms pasākuma bibliotekāriem būs iespēja iegādāties grāmatas krājuma papildināšanai no grāmatu tirgotāja SIA “Virja”.

Seminārā uzstāsies lektori, kas stāstīs par dažādiem aspektiem darbā ar bērnu un jauniešu auditoriju bibliotēkās.

Ginta Zalcmane, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pakalpojumu departamenta Uzziņu un informācijas centra Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja, iepazīstinās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieredzi darbā ar informācijas resursiem, pakalpojumiem un aktivitātēm jauniešu auditorijai.

Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore Baiba Tormane atklās galvenos darba virzienus jauniešu iesaistē Bauskas bibliotēkas aktivitātēs.

Bauskas Centrālās bibliotēkas Biznesa bibliotēkas vadītāja Ērika Pelcere stāstīs par Bauskas Biznesa bibliotēku.

Valkas novada Centrālas bibliotēkas, Limbažu Galvenās bibliotēkas, Cēsu Centrālās bibliotēkas, Valmieras bibliotēkas darbinieki dalīsies savā pieredzē darbā ar bērniem un jauniešiem.

Otra semināra daļa būs veltīta LBB aktualitātēm. LBB Vidzemes nodaļas priekšsēdētāja Olgas Kronbergas galvenā runas tēma būs biedrības izsludinātā pieteikšanās uz LBB Gada balvu divās kategorijās: “LBB Gada bibliotekārs 2017” un “LBB Gada bibliotēka 2017”. Semināra noslēgumā dalībnieki uzzinās vairāk par LBB plānotajām aktivitātēm 2018. gadā un iespējām iesaistīties šajā darbā dažādās formās.

Semināra programma (PDF)

Dalību seminārā lūdzam pieteikt līdz 1. martam.

Kontaktinformācija:
Vita Ziediņa
T.  64250830, vita.ziedina@vcb.valmiera.lv

Semināra norisi atbalsta:

       

 

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Karsa, Valmieras bibliotēka

12
Latvijas Bibliotekāru biedrība