Ir ievēlēta jaunā LBB valde

2017. gada 24. aprīlī Latvijas bibliotekāru 12. kongresa laikā tika ievēlēta jaunā biedrības valde astoņu locekļu sastāvā, kuras darbības termiņš būs trīs gadi:

 • Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēka (176 balsis);
 • Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālā bibliotēka (169 balsis);
 • Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenā bibliotēka (161 balss);
 • Elīna Sniedze, Latvijas Universitātes Bibliotēka (150 balsis);
 • Krista Annija Lauberga, Cēsu Centrālā bibliotēka (150 balsis);
 • Dace Ūdre, Latvijas Nacionālā bibliotēka (149 balsis);
 • Madara Maslova-Konrāde, Bauskas Centrālā bibliotēka (148 balsis);
 • Daina Girvaite, Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēka (140 balsis).

No kreisās: Krista Annija Lauberga, Daiga Puķīte, Madara Maslova-Konrāde, Daina Girvaite, Māra Jēkabsone, Elīna Sniedze un Dace Ūdre. Foto: L. Sniedze

Nākamajā valdes sēdē tiks izraudzīts un ievēlēts turpmākās valdes priekšsēdētājs. Revidenta pienākumus pildīs Evija Vjatere (Latvijas Nacionālā bibliotēka).

Iepriekšējās valdes sastāvs: Uldis Zariņš (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Kristīne Pabērza (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija), Daiga Orbidāne (Salaspils novada bibliotēka), Laima Mirdza Ostele (Kuldīgas Galvenā bibliotēka), Astra Pumpura (Ventspils bibliotēka), Daiga Rokpelne (Valmieras bibliotēka), Evija Vjatere (Latvijas Nacionālā bibliotēka), Dace Ūdre (Latvijas Nacionālā bibliotēka). Revidents: Anda Lamaša (Latvijas Nacionālā bibliotēka).

LBB jaunās valdes kandidāti

baneris LBB valdes velesanas 2017


Ar prieku un lepnumu vēlamies jūs iepazīstināt ar sešpadsmit jaunās valdes kandidātiem, par kuriem jums būs iespēja atdot savu balsi LBB valdes vēlēšanās, kas norisināsies 2017. gada 24. aprīlī.


Rīgas un Pierīgas reģionu pārstāv:

 • Māra Jēkabsone, Latvijas Nacionālā bibliotēka
 • Evija Vjatere, Latvijas Nacionālā bibliotēka
 • Dace Ūdre, Latvijas Nacionālā bibliotēka
 • Elīna Sniedze, Latvijas Universitātes Bibliotēka
 • Kristīne Vilsone, Salaspils novada bibliotēka
 • Dace Smukša, Ropažu novada bibliotēka
Vidzemes reģionu pārstāv:
 • Anita Strokša, Staiceles pilsētas bibliotēka
 • Antra Vasiļevska, Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka
 • Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēka
 • Krista Annija Lauberga, Cēsu Centrālā bibliotēka
Latgales reģionu pārstāv:
 • Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenā bibliotēka
 • Ērika Grigorjeva, Rēzeknes novada Maltas pagasta bibliotēka
Zemgales reģionu pārstāv:
 • Madara Maslova-Konrāde, Bauskas Centrālā bibliotēka
 • Lana Augule, Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Kurzemes reģionu pārstāv:
 • Iveta Skapste, Ventspils bibliotēkas Gāliņciema bibliotēka
 • Daina Girvaite, Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēka

Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina nominēt kandidātus biedrības valdes vēlēšanām

Pavisam drīz noslēgsies pašreizējās LBB valdes pilnvaru termiņš, kas kopumā ilga trīs gadus. 24. aprīlī, kad notiks LBB 12. kongress, tiks ievēlēta jauna valde astoņu locekļu sastāvā. Gatavojoties vēlēšanām, esam pārskatījuši principus, kā tiek organizētas valdes vēlēšanas, un 6. marta valdes sēdē apstiprinājām nolikumu, kurā aprakstīta LBB valdes vēlēšanu kārtība.

valdes-velesanu-infografika

Jaunajā vēlēšanu kārtībā ir vairāki būtiski jauninājumi:

 • Ieviests reģionālās pārstāvniecības princips – proporcionāli biedru skaitam reģionā noteikts, ka jaunajā valdē uz trim vietām varēs kandidēt Rīgas un Pierīgas reģiona pārstāvji, uz divām vietām – Vidzemes reģiona pārstāvji un uz atlikušajām trīs vietām – Kurzemes, Zemgales un Latgales reģiona pārstāvji, katram reģionam atvēlot vienu vietu;
 • Ikviens biedrs var pieteikt savu kandidatūru jaunajai valdei, nosūtot pieteikumu sava reģiona pārstāvim – LBB reģionālās nodaļas vadītājam vai Rīgas un Pierīgas gadījumā valdes loceklei Daigai Orbidānei;
 • Reģionu pārstāvji uz katru locekļa vietu valdē var izvirzīt divus kandidātus;
 • Radīta iespēja valdes vēlēšanās piedalīties arī institucionālajiem biedriem – balsu skaits noteikts proporcionāli darbinieku skaitam bibliotēkā, par katriem 10 darbiniekiem piešķirot vienu balsi;
 • Radīta iespēja balsot arī tiem LBB biedriem, kas klātienē nevar piedalīties kongresā, nododot pilnvaru citam biedram, kas piedalīsies kongresā;
 • Izveidota valdes vēlēšanu komisija, kas organizē vēlēšanu procesu – tajā ietilpst vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Laima Ostele un četru reģionālo nodaļu vadītāji – Olga Kronberga, Inta Kušnere, Mārtiņš Lagzdons un Lāsma Zariņa.

LBB valde aicina visus biedrus, kas jūt sevī vēlmi un varēšanu sniegt savu artavu bibliotēku nozares attīstībā Latvijā un pasaulē, nākamos trīs gadus strādājot valdē, pieteikt savu kandidatūru. Savukārt visus tos, kas līdz šim vēl nav iesaistījušies biedrības darbā, bet vēlas, lai arī viņu balss tiktu ņemta vērā jaunās valdes vēlēšanās, aicinām kļūt par LBB biedriem, iesniedzot pieteikumu LBB valdei vai reģionālajai nodaļai un samaksājot iestāšanās maksu.

Uz tikšanos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kad 24. aprīlī noritēs LBB 12. kongress, bet 25. aprīlī notiks konference par lasītāju apkalpošanas jautājumiem!


LBB valdes vēlēšanu nolikums 2017
Infografika
Pilnvara


 

Latvijas Bibliotekāru biedrība