Notiks Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu attīstības plāna izstrādes semināri

Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina Latvijas valsts institūcijas, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas iesaistīties Latviešu vēsturisko zemju un kultūrtelpu plāna izstrādē. No 2022. gada 18. janvāra līdz 26. janvārim notiks tiešsaistes semināri, kuros interesenti tiks iepazīstināti ar likuma plāna mērķiem, kā arī aicināti sniegt savas idejas plāna izstrādē.

Lasīt tālāk

Notiks otrais apvienotais EBLIDA un Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” tīmekļseminārs

2021. gada 23. novembrī plkst. 17.00–18.30 notiks jau otrais apvienotais Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) un Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” (the Urban Agenda for the EU, Partnership “Culture and Cultural Heritage”) tīmekļseminārs ar nosaukumu “Ilgtspējība publiskajās bibliotēkās – labāks finansējums lieliskai labai vietai” (Sustainability in Public Libraries – Better funding for a great good place).

Lasīt tālāk

Konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” jau pavisam drīz

2021. gada 23.–24. septembrī tiešsaistē notiks konference Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās”. Pasākuma mērķis ir stiprināt muzeju un bibliotēku lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanā.

Lasīt tālāk

Uz Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresu atskatoties

2021. gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai”. Kongresā piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieki – bibliotekāri, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvji, sadarbības partneri. Pasākumu organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), tā mērķis bija aktualizēt pagastu bibliotēku nozīmi valsts un pašvaldību infrastruktūrā, vietējo kopienu izaugsmē un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrība