Publicēta e-grāmata “Librarians Around the World”

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu sekcija 2017. gada februārī uzsāka projektu
“Bibliotekāri apkārt pasaulei”, aicinot bibliotekārus no dažādām pasaules valstīm pastāstīt par sevi un savas pārstāvētās valsts bibliotēkām, to sistēmu, izglītības iegūšanas iespējām, bibliotēku nozares organizācijām, aktivitātēm utt. Ziņojam, ka 2018. gada nogalē projekts ir noslēdzies, un esam sagatavojuši bezmaksas e-grāmatu angļu valodā “Librarians Around the World” (PDF).

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrība