Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā

Sestdien, 17. martā, Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā, Lizdēnos, norisinājās pasākums “Haralda Georga Gideona fon Loudona bibliotēka Lizdēnu muižas kungu mājā”, turpinot Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” reģionu norišu ciklu.

Daina Jēkabsone, Rencēnu pagasta 2. bibliotēkas vadītāja, uzstājās ar priekšlasījumu “Ieskats Lizdēnu muižas (Lisden) vēsturē un barons Haralds Georgs Gideons fon Loudons (1876–1959)”. Tajā tika izstāstīta Lizdēnu muižas vēsture, sākot jau ar pirmajā liecībām no 15. gadsimta un minot ēkas, kas saglabājušās no dažādiem muižas vēstures periodiem. Izvērsts un emocionāli iekrāsots bija vēstījums par barona Haralda fon Loudona dzīvi un darbību sarežģītajā un nemierīgajā laikmetā – 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. D. Jēkabsones informācijas avoti bija bibliotēkā pieejamās grāmatas un raksti, kā arī sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Lasīt tālāk

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Varakļānu novada muzejā

Piektdien, 9. martā, Varakļānu novada muzejā norisinājās pasākums “Grāfu fon den Borhu bibliotēka laikmetu griežos”, turpinot projekta “Neredzamā bibliotēka” reģionu norišu ciklu.

Pasākumu ievadīja aizlūgums Varakļānu muižas pils kapelā, kura laikā Varakļānu Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas prāvests Česlavs Mikšto atgādināja pasākuma apmeklētājiem par grāfa
Mihaela Jana Borha (1753–1811) atstātajām pēdām Varakļānu apkārtnē – gan viņa darbību zinātnē un kultūrā, gan garīgās dzīves stiprināšanā.

Lasīt tālāk

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Vilzēnu pamatskolā 

Šodien, 1. martā, Vilzēnu pamatskolā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” pasākums “Fon Ceimernu-Lindenstjernu dzimtas bibliotēka Braslavas muižā”. Ar to aizsākas septiņu pasākumu cikls, kura laikā dažādās Latvijas vietās vietējie iedzīvotāji tiksies ar vēstures pētniekiem, lai kopā šķetinātu ziņas un atmiņas par muižu bibliotēkām.

Lasījumus par Latvijai zudušo mantojumu sniedza Limbažu muzeja galvenais speciālists Gundars Plešs, LNB Letonikas un Baltijas centra vēsturniece Kristīne Zaļuma un Braslavas pagasta bibliotēkas vadītāja Astra Špūle.

Lasīt tālāk

12
Latvijas Bibliotekāru biedrība