Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā

Trešdien, 28. martā, Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā norisinājās pasākums “Ceļojums starp redzamo un neredzamo: bibliotēka un izglītība Zaļajā muižā”, noslēdzot Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” reģionu norišu ciklu.

Iesākumā pasākuma dalībnieki pulcējās pie Zaļās muižas, lai piedalītos ekskursijā par Zaļās muižas vēsturi un uzklausītu ar muižu saistītus nostāstus Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas skolotāju un Zaļās muižas pils gidu Līgas Andronovas un Valijas Barkovskas pavadībā. Ienākot pils telpās, viesiem bija iespēja ne vien sasildīties pie tējas krūzes kādreizējā pils salonā, bet ieskatīties arī trīs vēsturiskajās grāfienes Aleksandras fon Mēdemas bibliotēkas telpās, kuras šobrīd kalpo skolas vajadzībām.

Lasīt tālāk

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Popes muižā

Ceturtdien, 22. martā, Popes muižas svētku zālē norisinājās pasākums “Fon Bēru dzimtas bibliotēka Popes muižā”, turpinot Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” reģionu norišu ciklu.

Pasākumu ievadīja biedrības “Popes muiža” pārstāvja Roberta Grinberga vadīta ekskursija pa Popes muižas vēsturisko apbūvi. Kuplais pasākuma apmeklētāju pulks ielūkojās senākajā no Popes muižas celtnēm, 1635. gadā celtajā Medību pilī, apskatīja biedrības “Popes muiža” aprūpēto, pēc arhitekta Teodora Zeilera veidoto Popes muižas Zirgu stalli, izstaigāja Popes muižas kungu māju, kuru par savu sauc Popes skola.

Lasīt tālāk

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Iecavas mūzikas un mākslas skolā

Trešdien, 21. martā, Iecavas mūzikas un mākslas skolā norisinājās pasākums “Fon der Pālenu dzimtas bibliotēka Lieliecavas muižā”, turpinot Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” reģionu norišu ciklu.

Pasākums Iecavā no līdzšinējiem atšķīrās ar to, ka tas notika tieši fon der Pālenu muižas bibliotēkas ēkā, kurā šobrīd sadzīvo Iecavas mūzikas un mākslas skola, Jauniešu un Senioru centri. Fon der Pālenu dzimtas bibliotēka un arhīvs bijuši tik apjomīgi, ka tiem uzcelta atsevišķa ēka, ko ar kungu māju savienoja divstāvu gleznu galerija. Pils tika 1924. gada saspridzināta, taču bibliotēkas korpuss palika un joprojām kalpo izglītojošiem mērķiem.

Lasīt tālāk

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā

Sestdien, 17. martā, Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā, Lizdēnos, norisinājās pasākums “Haralda Georga Gideona fon Loudona bibliotēka Lizdēnu muižas kungu mājā”, turpinot Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” reģionu norišu ciklu.

Daina Jēkabsone, Rencēnu pagasta 2. bibliotēkas vadītāja, uzstājās ar priekšlasījumu “Ieskats Lizdēnu muižas (Lisden) vēsturē un barons Haralds Georgs Gideons fon Loudons (1876–1959)”. Tajā tika izstāstīta Lizdēnu muižas vēsture, sākot jau ar pirmajā liecībām no 15. gadsimta un minot ēkas, kas saglabājušās no dažādiem muižas vēstures periodiem. Izvērsts un emocionāli iekrāsots bija vēstījums par barona Haralda fon Loudona dzīvi un darbību sarežģītajā un nemierīgajā laikmetā – 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. D. Jēkabsones informācijas avoti bija bibliotēkā pieejamās grāmatas un raksti, kā arī sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem.

Lasīt tālāk

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” aktualitātes. Tikšanās Pelču pagasta pārvaldes ēkā “Pagastlejas”

Piektdien, 16. martā, Pagastlejās, Pelčos, norisinājās pasākums “Mihaila fon Līvena bibliotēka Pelču muižas kungu mājā”, turpinot Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas valsts simtgades projekta “Neredzamā bibliotēka” reģionu norišu ciklu.

Pasākumu ievadīja Kristīne Zaļuma, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra pētniece, ar priekšlasījumu “Akvareļi un grāmatas – Pelču pils bibliotēkas noslēpuma sargātāji”. Pētniece atklāja, kā notiek Mihaela fon Līvena grāmatu identificēšana Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā. Daudziem pasākuma dalībniekiem atklājums bija tas, ka grāmatas kādreiz tika pirktas bez vākiem un tikai tad nestas pie iesējēja. Tas mūsdienās ļauj apgalvot, ka Fon Līvena bibliotēkas grāmatas atpazīstamas pēc tikai viņa bibliotēkai raksturīgiem raibpapīriem, kas izmantoti iesējumu vākos un neviļus atgādina akvareļdarbus. Katrā grāmatas titullapā atrodams arī tās īpašnieka zīmogs. Pēc šīm un citām grāmatu identificēšanas pazīmēm pētniece uz šo brīdi LNB krājumā atklājusi un apskatījusi jau 135 Mihaela fon Līvena grāmatas, tomēr par to īpašnieku un pašu grāmatu krājuma izcelsmi saglabājušās visnotaļ skopas ziņas, kas atstāj daudzus vēl atklājamus noslēpumus.

Lasīt tālāk

12
Latvijas Bibliotekāru biedrība