Saeima ir apstiprinājusi Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027. gadam

Šī gada jūlijā Saeima ir apstiprinājusi 
Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2021.–2027. gadam, kas nosaka stratēģiskos mērķus, prioritātes un uzdevumus Latvijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai nākamajā septiņu gadu plānošanas periodā.

Ņemot vērā, ka NAP2027 tika izstrādāts un iesniegts Saeimā pirms Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas Latvijā, Saeima, apstiprinot NAP2027, pieņēma lēmumu ar uzdevumiem Ministru kabinetam veselības aprūpes un sabiedrības drošības, sociālās aizsardzības un vienlīdzīgu iespēju un tautsaimniecības jomās, kurus aktualizējusi Covid-19 izraisītā situācija.

Lasīt tālāk

Aicinām piedalīties Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam pirmās redakcijas apspriešanā

Lai kopīgi izraudzītos Latvijas turpmāko attīstības ceļu, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publiskai apspriešanai izziņo Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027. gadam (NAP2027) pirmo redakciju un aicina izteikt viedokli par to.

NAP2027 pirmo redakciju 26. septembrī atbalstīja Nacionālās attīstības padome un nolēma  to nodot publiskajai apspriešanai, kura norisināsies no 7. oktobra līdz 8. novembrim.

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrība