Aicinām LBB biedrus piedalīties LATABA Vasaras skolā

2018. gada 20.–22. augustā RTU Sporta un atpūtas kompleksā “Ronīši” notiks kārtējā LATABA organizētā Vasaras skola “Pasaules izzināšana mūsdienu zinātņu kontekstā”.

Par bibliotēku atbalstu pētniecībai Vasaras skolā stāstīs pieaicinātie lektori: prof. M. Auziņš (LU), Dr. A. Svece (LU), prof. A. Laķe (LKA), Mg. Soc. S. Riekstiņa (RSU) un L. Viļuma (LU). Vasaras skolas noslēgumā I. Latkovska pieredze par meditāciju – kā un kāpēc to darīt.

Lasīt tālāk

LATABA bibliotēku piedāvājums Bibliotēku ideju tirgum

18. aprīlī Bibliotēku ideju tirgus ietvaros tiks organizētas ekskursijas plkst.13.00–14.00 uz RTU Zinātnisko bibliotēku, LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēku un RSU bibliotēku.

Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar pārmaiņām bibliotēkās: jaunu telpu izveidošana un esošo telpu piemērošana mūsdienīgām prasībām, tehnoloģiju pielietošanas iespējas un jaunu uz lietotāju orientēta pakalpojuma – bibliotēkas telpu pieejamība 24/7 – ieviešana.

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrība