Izsludināta pieteikšanās EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai

Starptautiskā bezpeļņas organizācija Electronic Information for Libraries (EIFL) ir izsludinājusi pieteikšanos 12. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2018. gada 5. decembris.

Pieteikties tiek mudinātas publiskās bibliotēkas, kas izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kopienas dzīves uzlabošanai, risinot jebkuru no jautājumiem, kas iekļauti ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam:

 • ekonomiskā labklājība un nodarbinātība;
 • zemkopība, ilgtspējīga lauksaimniecība;
 • veselība un higiēna;
 • digitālā iekļautība;
 • dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm;
 • izglītība visiem;
 • klimata pārmaiņas un citi ar vidi saistīti jautājumi.

Galvenā balva ir 1,500 ASV dolāru un plaša publicitāte EIFL globālās saziņas tīklos un kanālos. Pieteikumi tiek pieņemti angļu, franču, krievu un spāņu valodās.

Pakalpojumam un/vai aktivitātei, par kuru tiek iesniegts pieteikums konkursā, ir jābūt tajā brīdī spēkā esošam.

Papildinformācija

Inovāciju balva ir dibināta 2011. gadā un no Latvijas to līdz šim ir saņēmusi Pelču pagasta bibliotēka par projektu bērniem “Mazā novadpētniecības skola” (2014).

 

Pēc EIFL informācijas sagatavojusi:
Kristīne Deksne
Bibliotēku portāla redaktore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs

LBB izsludina nomināciju “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikumu pieņemšanu nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”. Kas iedvesmojošs un spēcīgs noticis Latvijas bibliotēku dzīvē 2017. gadā? Ko esam sasnieguši? Ar ko varam lepoties? Kurš ir 2017. gada veiksmes stāsts? Kas jums bija vissvarīgākais 2017. gadā Latvijas bibliotēku dzīvē?

Ikviens Latvijas bibliotekārs ir aicināts iesniegt pieteikumu, aizpildot tiešsaistes formu. Nominēt var gan valsts mēroga, gan reģionāla līmeņa, gan vietējas nozīmes notikumus. Pieteikumu skaitam no katra bibliotekāra vai bibliotēkas nav ierobežojumu, un pieteikt var jebkuru notikumu no jebkuras bibliotēkas vai nozares kopumā. Piesakiet visu, ko redzat kā “Gada notikumu Latvijas bibliotēkās 2017”.

Gada notikuma pieteikumi tiks pieņemti līdz 2018. gada 20. februārim, tad tie tiks apkopoti sarakstā un nodoti tiešsaistes balsošanai. Atbilstoši balsojumam tiks izveidots nozīmīgāko notikumu saraksts un godināts visvairāk balsis ieguvušais notikums.

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone

Apstiprināti rezultāti LBB konkursā par dalību 29. novembra LATABA seminārā

2017. gada 29. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) organizēts seminārs “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā”. Pateicoties nesen uzsāktajai Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) sadarbībai ar LATABA, 15 LBB biedriem tika piedāvāta dalība seminārā par pazeminātu maksu, kas tiks segta no LBB līdzekļiem, tādējādi dodot iespēju 15 LBB biedriem seminārā piedalīties bez maksas.

Lai nodrošinātu godīgu un motivējošu dalībnieku izvēli, LBB izsludināja konkursu, kura laikā bija jāuzraksta motivācija, kāpēc vēlas piedalīties seminārā, kā arī jāapraksta, kā seminārā iegūtās zināšanas tiks izmantotas un/vai nodotas tālāk. Konkursam pieteicās 14 interesenti, un konkursa atlasi izturēja 13 LBB biedri:

 • Baiba Mūze, “Tieto Latvia”;
 • Silvija Mūrniece, Alūksnes pilsētas bibliotēka;
 • Zigrīda Knostenberga, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka;
 • Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka;
 • Indra Logina, Gulbenes novada bibliotēka;
 • Daiga Poča-Lapiņa, Madonas novada bibliotēka;
 • Vivita Armanoviča, Jelgavas pilsētas bibliotēka;
 • Gida Zepkāne, Rīgas Centrālā bibliotēka;
 • Ginta Dubrovska, Valkas novada centrālā bibliotēka;
 • Aelita Biķerniece, Bauskas Centrālā bibliotēka;
 • Vija Nagle, Talsu Galvenā bibliotēka;
 • Antra Vasiļevska, Kokneses pagasta bibliotēka;
 • Gaļina Sabļina, Ogres Centrālā bibliotēka.

Apsveicam!

Informācija par semināru un tā programma pieejama LATABA tīmekļvietnē.

 

Latvijas Bibliotekāru biedrības valde

Izsludināta pieteikšanās 11. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai

Latvijas bibliotēkas ir aicinātas pieteikties EIFL (Electronic Information for Libraries) Publisko bibliotēku inovāciju balvai.

Iespēja pretendēt uz balvu EIFL Public Library Innovation Award konkursa kārtībā tiek piedāvāta ikvienai Latvijas publiskajai bibliotēkai, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un piedāvā inovatīvus pakalpojumus, tādējādi uzlabojot savas kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Pieteikumi tiek pieņemti jomās, kas atbilst ANO ilgtspējīgas attīstības (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development) kritērijiem:

 • ekonomiskā labklājība un nodarbinātība;
 • zemkopība un ilgtspējīga lauksaimniecība;
 • veselība un higiēna;
 • e-iekļaušana (digitālā iekļaušana);
 • dzimumu līdztiesība un iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm;
 • izglītība visiem;
 • klimata izmaiņas un citi vides jautājumi.

Latvijas bibliotekāri, pastāstiet pasaulei par saviem 21. gadsimta pakalpojumiem! Galvenā balva – 1500 ASV dolāru, sertifikāts un plašas publicitātes iespējas EIFL globālajos komunikāciju tīklos.

Konkursa pieteikumi tiks pieņemti līdz 2018. gada 11. janvārim angļu, franču, krievu un spāņu valodā. Pakalpojumam un/vai aktivitātei, par kuru tiek iesniegts pieteikums konkursā, ir jābūt tajā brīdī spēkā esošam.

Šī ir jau 11. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balva. Vairāk uzzini EIFL tīmekļvietnē.

 

Pēc EIFL informācijas sagatavojusi:
LBB valdes locekle
Krista Annija Lauberga

12
Latvijas Bibliotekāru biedrība