Globālās vīzijas Ideju krātuve palīdzēs noteikt IFLA nākotnes virzienus

Kopš šī gada augusta, kad Kualalumpurā IFLA 84. ģenerālkonferencē izskanēja pirmais aicinājums piedalīties Ideju krātuves radīšanā, ir izveidojies daudzveidīgu ideju kopums, kas palīdzēs noteikt turpmāko IFLA virzību. Līdz šim ir iesniegtas vairāk nekā 8500 idejas no 160 pasaules valstīm.

Daloties savā redzējumā par to, kā realizēt Globālās vīzijas ziņojumā izvirzītās desmit iespējas, bibliotekāri ir izrādījuši radošumu un apņēmību īstenot inovācijas. Augstais nozares speciālistu iesaistes līmenis liecina par līdzatbildību IFLA Globālās vīzijas realizēšanā un vēlmi kopīgi strādāt vienotas bibliotēku jomas veidošanā.

Šobrīd tiek analizētas visas līdz 31. oktobrim iesniegtās idejas, lai decembrī tās apkopotā veidā varētu tikt prezentētas IFLA valdei. Tāpat saņemtie ierosinājumi tiks izmantoti, definējot IFLA stratēģiju un mērķus 2019.–2024. gadam.

Iesniegtās idejas tiks publicētas Ideju krātuves tīmekļvietnē, tādējādi ikvienam interesentam būs pieejama unikāla iedvesmojošu ideju krātuve. Bet ar to nekas nebeidzas! Ikviens joprojām ir aicināts dalīties ar saviem ierosinājumiem visās septiņās IFLA valodās.

Turpiniet dalīties ar savām idejām: https://ideas.ifla.org

 

Pēc IFLA informācijas sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Bibliotekāru biedrības sekretāre

Līdz 30. septembrim ir atvērta IFLA Globālās vīzijas tiešsaistes balsošana

Vai vēlaties palīdzēt veidot bibliotēku nozares nākotni un būt iesaistītiem vispasaules prāta vētrā? Šis ir tas brīdis, kad jūs varat piedalīties IFLA Globālās vīzijas diskusijā, jo Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā (World Library and Information Congress) Vroclavā, Polijā ir atklāta tiešsaistes balsošanas platforma.

Līdz 30. septembrim jums ir jānobalso par sešiem galvenajiem jautājumiem, kas palīdzēs izveidot globālu bibliotēku nākotnes ceļvedi. Jūsu viedokļi un jūsu balsojums ir svarīgs!

Globālās vīzijas diskusija ir mūsu iespēja iesaistīties inovatīvās sarunās, lai apvienotu bibliotēku nozari arvien pieaugošās globalizācijas apstākļos. Ar sešiem reģionālajiem semināriem, kas jau ir notikuši, un lieliskām idejām no 140 valstīm, Globālās vīzijas kustība ir sākusies. Jūsu iesaistīšanās ir svarīga diskusijas turpmākajai virzībai. Noskatieties video, lai uzzinātu, kāpēc IFLA Globālās vīzijas diskusija un jūsu līdzdalība ir nepieciešama.

Nav svarīgi, kurā pasaules vietā jūs atrodaties, balsošanas rīki ir pieejami nu jau vienpadsmit valodās – tai skaitā arī latviešu, tādējādi nodrošinot balsošanas procesu pieejamu ikvienam.

Tagad ir jūsu kārta! Balsojiet, motivējiet savus kolēģus balsot un ļaujiet jūsu balsij tikt sadzirdētai!

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Bibliotekāru biedrības sekretāre
Kristīne Deksne

Noslēgušās IFLA Globālās vīzijas diskusijas

Šī gada 4. aprīlī Atēnās Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) uzsāka diskusiju par globālo nākotnes redzējumu bibliotēku jomā (IFLA Global Vision).

Bibliotēkas arvien vairāk saskaras ar dažāda veida izaicinājumiem, kurus izraisa globalizācija, tehnoloģiju attīstība, pārmaiņas sabiedrībā, ekonomikā, politikā utt. IFLA uzskata, ka tikai vienota un saistīta bibliotēku nozare spēj stāties pretī šiem izaicinājumiem. Iniciatīvas mērķis ir noskaidrot, kā šī vienotā bibliotēku nozare varētu tikt galā ar nākotnes izaicinājumiem.

Diskusija, kas aizsākās Atēnās, turpinājās visos pasaules kontinentos, noslēdzoties 5.–6. jūlija diskusijā Madridē, Spānijā. Madrides diskusijā piedalījās 36 dalībnieki no 34 Eiropas valstīm. Latviju diskusijā pārstāvēja Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone. Diskusijas gaitā visi dalībnieki tika sadalīti 4 grupās, kuru ietvaros notika mazās diskusijas. Tad tika apkopoti šo mazo diskusiju rezultāti un notika kopīga balsošana, kuras laikā izkristalizējās galvenie Eiropas akcenti bibliotēku jomas nākotnei.

Madrides diskusijas dalībnieki Prado muzeja bibliotēkā. Foto no IFLA publicitātes materiāliem.

Atbildes tika meklētas uz šādiem jautājumiem:

 • Kādas ir bibliotēku pamatvērtības?
 • Kas ir bibliotēku priekšrocības, ar ko bibliotēkas ir labas, kādu labumu tās dod?
 • Ko bibliotēkām būtu jādara vairāk?
 • Ko bibliotēkām būtu jādara mazāk?
 • Kādi ir galvenie izaicinājumi sabiedrībā?
 • Kādi ir galvenie izaicinājumi bibliotēkām?
 • Kas ir vienota bibliotēku nozare? Ko tas nozīmē? Kādai tā jābūt?
 • Kā vienota bibliotēku nozare varētu palīdzēt tikt galā ar izaicinājumiem?
 • Kādas varētu būt vienotas bibliotēku nozares raksturīgākās īpašības?
 • Kādas iespējas Jūs redzat, lai varētu izveidot vienotāku bibliotēku nozari?
 • Kādi ir Jums zināmie labākie sadarbības piemēri valstu, reģionu, pasaules līmenī?

Ārpus šiem jautājumiem interesants bija uzdevums uzzīmēt 2030. gadā izdota žurnāla vāku, ar zīmējuma palīdzību raksturojot izdevuma veidu, raksturu, galvenās tēmas utt. Tā bija sava veida nākotnes prognozēšana.

Visu reģionālo diskusiju rezultāti tiks apkopoti un prezentēti IFLA ģenerālkonferencē Vroclavā. Atbilstoši iegūtajiem rezultātiem tiks sagatavota elektroniska aptaujas anketa, balsošana tiks atvērta IFLA Vroclavas kongresa laikā. Pamatojoties uz diskusiju un balsojuma rezultātiem, 2018. gada sākumā tiks sagatavots IFLA ziņojums par iegūtajiem rezultātiem. Pēc tam uz šī ziņojuma pamata tiks tālāk attīstīts dokuments ar praktiskiem piemēriem, idejām, kā bibliotēkas var reaģēt uz šiem rezultātiem.

Lai saglabātu intrigu un pārsteigumu, diskusijas organizatori lūdza diskusijas rezultātus nepubliskot, taču var droši teikt, ka iegūtie rezultāti nav nekas šokējošs, tas viss jau gadiem ilgi notiek mums apkārt un mūsu bibliotēkās. Jautājums ir tikai par to, vai mēs to uztveram kā iespēju, vai draudu, un vai spējam būt elastīgi un spējam piemēroties jaunajiem apstākļiem, nezaudējot savas pamatvērtības un identitāti. Jo tikai pamatvērtības dod skaidru atbildi uz jautājumu, kāpēc ir (nākotnē būs) nepieciešamas bibliotēkas. “Nākotne ir atkarīga no tā, ko Jūs darāt jau šodien”, diskusijas pirmajā dienā teica IFLA prezidente Donna Scheeder.

Liels izaicinājums būs augstā izsludinātā aptauja, un jau šobrīd lūdzu visus Latvijas bibliotekārus sekot līdzi Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra izplatītajai informācijai un aizpildīt aptauju. Tā ir iespēja ne tikai paust savu viedokli, bet arī reāli ietekmēt notiekošo nozarē.

IFLA ir sagatavojusi palīgmateriālus vietējo diskusiju organizēšanai pēc šo reģionālo diskusiju parauga. Jautājums par to, vai Latvijā noteikti nepieciešams organizēt speciālu Latvijas bibliotēku diskusiju par iepriekš minētajiem jautājumiem, nav tik viennozīmīgi atbildams, jo par tiem daudz runāts vai ikkatrā nozares pasākumā. Šāda veida diskusija drīzāk rīkojama pēc IFLA ziņojuma publicēšanas Latvijas bibliotēku politikas veidotāju un finansētāju auditorijai, lai pievērstu viņu uzmanību bibliotēku nozīmei valsts un sabiedrības attīstībā.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja

Latvijas Bibliotekāru biedrība