Atskats uz IFLA 84. ģenerālkonferenci Kualalumpurā, Malaizijā

2018. gada 24.–30. augustā Kualalumpurā, Malaizijā, notika Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 84. ģenerālkonference. Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstam konferencē piedalījās un Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB) un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) tajā pārstāvēja LBB valdes priekšsēdētāja un LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Māra Jēkabsone.

Konferences programma bija blīva un daudzslāņaina. Apmeklētas tika šādas konferences sesijas:

 • Atklāšanas sesija (Opening Session) un Noslēguma sesija (Closing Session);
 • IFLA Galvenā sesija (IFLA Highlights Session);
 • IFLA Prezidentes sesija (IFLA President’s Session);
 • No datiem uz bibliotēku interešu aizstāvību: digitālo rīku, piemēram, IFLA Pasaules bibliotēku kartes, izmantošana bibliotēku stāstu izplatīšanā (From Data to Advocacy: Using Digital Tools Like the IFLA Library Map of the World to Communicate Your Library Stories);
 • Patvērums pilsētā: publiskā bibliotēka kā droša vieta (Sanctuaries in the city: the public library as a safe space);
 • Paplašiniet savu sasniedzamību digitālajā pasaulē: kā būt 1000 vietās vienlaikus (Expand your reach in a digital World: How to be in a 1000 places all the time);
 • Bibliotekāru mode: ko mūsu ģērbšanās stils liecina par mums? (Librarian Fashion: What does the way we dress say about us?);
 • Gada publiskās bibliotēkas balvas ceremonija (Public Library of the Year Awards);
 • Aktuālie temati akadēmiskajās un zinātniskajās bibliotēkās (Hot Topics Academic & Research Libraries);
 • Bibliotēku pakalpojumi: spēcināt cilvēkus attīstīt viņu starpkulturālo identitāti (Library Services: Empowering people to develop their inter-cultural identities);
 • Bibliotēku interešu aizstāvība 101: katrs bibliotekārs ir bibliotēku interešu aizstāvis! (Advocacy 101: Every librarian an advocate!).

Konferencē tika demonstrētas aktuālās IFLA iniciatīvas un projekti: IFLA Globālā vīzija (IFLA Global vision, https://globalvision.ifla.org), Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World, https://librarymap.ifla.org) u. c.

Jaunums IFLA konferences programmā bija Lightning talks, ko latviski varētu tulkot kā Zibsarunas. Tā bija konferences sesija, kur dažādu bibliotēku pārstāvji no visas pasaules īsās (5–7 minūšu) prezentācijās demonstrēja savus pieredzes stāstus un idejas.

Kā Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētājai man bija nozīmīga iespēja piedalīties IFLA Asociāciju biedru sanāksmē (Association Members Meeting) un Bibliotēku asociāciju pārvaldības sekcijas (Management of Library Associations Section) sanāksmē, kā arī IFLA kopsapulcē.

Papildus konferences programmā iekļautajām sesijām apmeklēju arī konferences izstādi, Malaizijas Nacionālo bibliotēku un vairākas bibliotēkas Malaizijas pilsētā Melakā un tās apkārtnē.

Uzskatu, ka dalība konferencē bija veiksmīga. Tika iegūta jauna informācija un pieredze, nostiprināti esošie un nodibināti jauni profesionālie kontakti sadarbībai gan LBB, gan LNB Bibliotēku attīstības centra ietvaros. Gūta pārliecība, ka Latvijas bibliotēkas strādā ļoti labā līmenī un ir vērts ar Latvijas bibliotēku pieredzi dalīties lielākos un mazākos starptautiska līmeņa pasākumos.

Plašāku informāciju par konferenci un tās programmu sk. konferences tīmekļvietnē: https://2018.ifla.org.

Atskatu uz konferencē gūtajiem iespaidiem un atziņām varat skatīt LBB “Facebook” lapā ievietotajā izvērstajā fotogalerijā un audioslaidrādē no 2018. gada 26. septembra pasākuma “Tikšanās bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti”.

IFLA 85. ģenerālkonference notiks Atēnās, Grieķijā, no 2019. gada 24. līdz 30. augustam. Informācija par konferenci: https://2019.ifla.org.

Aicinu būt drosmīgiem un pieteikties dalībai IFLA ģenerālkonferencē ar prezentāciju vai plakātu!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Globālās vīzijas Ideju krātuve palīdzēs noteikt IFLA nākotnes virzienus

Kopš šī gada augusta, kad Kualalumpurā IFLA 84. ģenerālkonferencē izskanēja pirmais aicinājums piedalīties Ideju krātuves radīšanā, ir izveidojies daudzveidīgu ideju kopums, kas palīdzēs noteikt turpmāko IFLA virzību. Līdz šim ir iesniegtas vairāk nekā 8500 idejas no 160 pasaules valstīm.

Daloties savā redzējumā par to, kā realizēt Globālās vīzijas ziņojumā izvirzītās desmit iespējas, bibliotekāri ir izrādījuši radošumu un apņēmību īstenot inovācijas. Augstais nozares speciālistu iesaistes līmenis liecina par līdzatbildību IFLA Globālās vīzijas realizēšanā un vēlmi kopīgi strādāt vienotas bibliotēku jomas veidošanā.

Šobrīd tiek analizētas visas līdz 31. oktobrim iesniegtās idejas, lai decembrī tās apkopotā veidā varētu tikt prezentētas IFLA valdei. Tāpat saņemtie ierosinājumi tiks izmantoti, definējot IFLA stratēģiju un mērķus 2019.–2024. gadam.

Iesniegtās idejas tiks publicētas Ideju krātuves tīmekļvietnē, tādējādi ikvienam interesentam būs pieejama unikāla iedvesmojošu ideju krātuve. Bet ar to nekas nebeidzas! Ikviens joprojām ir aicināts dalīties ar saviem ierosinājumiem visās septiņās IFLA valodās.

Turpiniet dalīties ar savām idejām: https://ideas.ifla.org

 

Pēc IFLA informācijas sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Bibliotekāru biedrības sekretāre

Pieejams IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ir sagatavojusi Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkuma (Global Vision Report Summary) tulkojumu latviešu valodā.

Dokumentā ir apkopoti galvenie secinājumi no visām pagājušajā gadā īstenotajām IFLA Globālās vīzijas aktivitātēm­ – reģionālajiem semināriem un tiešsaistes balsojuma. Kā rakstīts ziņojuma kopsavilkumā: “Vissvarīgākais secinājums ir tas, ka visu veidu bibliotēkām visos reģionos neatkarīgi no pieredzes ilguma ir cieša apņemšanās stiprināt bibliotēku vērtību un lomu”. Lai to īstenotu, bibliotēkām ir efektīvi jāsadarbojas kā globālā, tā vietējā līmenī. Reģionālo īpatnību un vajadzību apzināšanās būs svarīga bibliotēku nozares vienotības stiprināšanā un kopīgo izaicinājumu risināšanā.

Ziņojuma pilnteksts tiks izziņots šī gada augustā IFLA 84. ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā.

Dokuments ir pieejams IFLA Globālās vīzijas tīmekļvietnē.

Tulkojums veikts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja

IFLA un IT uzņēmums “Systematic” izsludina nomināciju “Gada publiskā bibliotēka”

Publiskās bibliotēkas ir nozīmīga stipras sabiedrības daļa, tāpēc Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ar IT uzņēmuma “Systematic” finansiālu atbalstu pasniegs balvu 5000 ASV dolāru vērtībā bibliotēkai, kas saviem lietotājiem piedāvā atvērtu un funkcionāli labiekārtotu vidi, izmanto radošus IT risinājumus un darbojas saskaņā ar lietotāju vēlmēm, vietējo kultūru un digitālās attīstības tendencēm.

Balvai var pieteikties jebkura publiskā bibliotēka, kura laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim ir uzsākusi darbu jaunuzceltā ēkā vai pārcēlusies uz ēku, kura iepriekš nav izmantota bibliotēkas vajadzībām.

Uzvarētāju izvēlēsies starptautiska profesionāla žūrija. Balvas saņēmējs tiks paziņots 2018.­ gada augustā IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā Kualalumpurā, Malaizijā.

Nominētās bibliotēkas tiks vērtētas pēc 6 kritērijiem:

 • mijiedarbība ar apkārtējo vidi un vietējo kultūru;
 • arhitektūras/vides kvalitāte;
 • elastīgums;
 • ilgtspēja;
 • mācīšanās vide;
 • digitālā vide.

Pieteikumi nominācijai iesniedzami līdz 2018. gada 15. maijam, izmantojot tiešsaistes pieteikuma formu.

Iepriekšējo gadu uzvarētāji:

 • Gada publiskā bibliotēka 2016: Dokk 1, Dānija;
 • Gada publiskā bibliotēka 2015: Kista Public Library, Zviedrija;
 • Gada publiskā bibliotēka 2014: Craigieburn Library, Austrālija.

 

Informāciju pēc IFLA un “Systematic” materiāliem sagatavoja:
Dace Ūdre, LBB valdes priekšsēdētājas vietniece,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

12
Latvijas Bibliotekāru biedrība