Pieejams IFLA Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ir sagatavojusi Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) Globālās vīzijas ziņojuma kopsavilkuma (Global Vision Report Summary) tulkojumu latviešu valodā.

Dokumentā ir apkopoti galvenie secinājumi no visām pagājušajā gadā īstenotajām IFLA Globālās vīzijas aktivitātēm­ – reģionālajiem semināriem un tiešsaistes balsojuma. Kā rakstīts ziņojuma kopsavilkumā: “Vissvarīgākais secinājums ir tas, ka visu veidu bibliotēkām visos reģionos neatkarīgi no pieredzes ilguma ir cieša apņemšanās stiprināt bibliotēku vērtību un lomu”. Lai to īstenotu, bibliotēkām ir efektīvi jāsadarbojas kā globālā, tā vietējā līmenī. Reģionālo īpatnību un vajadzību apzināšanās būs svarīga bibliotēku nozares vienotības stiprināšanā un kopīgo izaicinājumu risināšanā.

Ziņojuma pilnteksts tiks izziņots šī gada augustā IFLA 84. ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā.

Dokuments ir pieejams IFLA Globālās vīzijas tīmekļvietnē.

Tulkojums veikts ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja

IFLA un IT uzņēmums “Systematic” izsludina nomināciju “Gada publiskā bibliotēka”

Publiskās bibliotēkas ir nozīmīga stipras sabiedrības daļa, tāpēc Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ar IT uzņēmuma “Systematic” finansiālu atbalstu pasniegs balvu 5000 ASV dolāru vērtībā bibliotēkai, kas saviem lietotājiem piedāvā atvērtu un funkcionāli labiekārtotu vidi, izmanto radošus IT risinājumus un darbojas saskaņā ar lietotāju vēlmēm, vietējo kultūru un digitālās attīstības tendencēm.

Balvai var pieteikties jebkura publiskā bibliotēka, kura laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim ir uzsākusi darbu jaunuzceltā ēkā vai pārcēlusies uz ēku, kura iepriekš nav izmantota bibliotēkas vajadzībām.

Uzvarētāju izvēlēsies starptautiska profesionāla žūrija. Balvas saņēmējs tiks paziņots 2018.­ gada augustā IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā Kualalumpurā, Malaizijā.

Nominētās bibliotēkas tiks vērtētas pēc 6 kritērijiem:

  • mijiedarbība ar apkārtējo vidi un vietējo kultūru;
  • arhitektūras/vides kvalitāte;
  • elastīgums;
  • ilgtspēja;
  • mācīšanās vide;
  • digitālā vide.

Pieteikumi nominācijai iesniedzami līdz 2018. gada 15. maijam, izmantojot tiešsaistes pieteikuma formu.

Iepriekšējo gadu uzvarētāji:

  • Gada publiskā bibliotēka 2016: Dokk 1, Dānija;
  • Gada publiskā bibliotēka 2015: Kista Public Library, Zviedrija;
  • Gada publiskā bibliotēka 2014: Craigieburn Library, Austrālija.

 

Informāciju pēc IFLA un “Systematic” materiāliem sagatavoja:
Dace Ūdre, LBB valdes priekšsēdētājas vietniece,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

IFLA Starptautiskās aizstāvības programmas aktualitātes – oktobris 2017

Atzīmējot gadadienu kopš izveidota Starptautiskā aizstāvības programma (International Advocacy Programme, IAP), Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ir publicējusi “IAP aktualitātes – oktobris 2017”, tādējādi apliecinot pasaules bibliotekāru kopienas vēlmi atbalstīt bibliotēku iekļaušanu Nacionālajos attīstības plānos (National Development Plans).

Dalībnieki no vairāk nekā 75 valstīm īsteno bibliotēku interešu aizstāvības aktivitātes, lai pierādītu, cik būtisku lomu attīstībā ieņem bibliotēkas, kā arī lai nodrošinātu bibliotēku iekļaušanu ANO ilgtspējīgas attīstības programmas (United Nations 2030 Agenda) plānošanā un norišu īstenošanā. Līdzās IAP dalībvalstīm šajā kampaņā aktīvi iesaistījušās arī citas pasaules valstis, rezultātā uzskatāmi atspoguļojot bibliotekārās kopienas vēlmi un interesi stiprināt šo kampaņu.

IAP aktualitātes – oktobris 2017” ietver informāciju par aktivitātēm un plāniem, kas īstenoti no 2017. gada maija līdz 2017. gada oktobra beigām. Informatīvais materiāls ir dalīts četros reģionos: Āfrika, Āzija un Okeānija, Eiropa, Latīņamerika un Karību jūras reģions, jo tajos iepriekš minētajā laika periodā notikuši seši IAP reģionālie darbsemināri (IAP Regional Workshops). Februārī un maijā tika publicēta informācija par tām IAP aktivitātēm, kas īstenotas laika periodā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada maijam.

Starptautiskā aizstāvības programma izstrādāta 2016. gadā. Tās mērķis ir stiprināt bibliotēku lomu ANO ilgtspējīgas attīstības programmas un mērķu (United Nations 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals, SDGs) plānošanā, kā arī plānoto norišu īstenošanā. Realizējot šo programmu, IFLA tiecas stiprināt bibliotēku interešu aizstāvju kopienu, lai tā skaidri formulētu iespējas, kuras veicina bibliotēku un informācijas speciālistu atpazīstamību, un uzsver šo nozaru pārstāvju pozitīvo ietekmi ANO ilgtspējīgas attīstības programmas mērķu sasniegšanā.

IAP aktualitātes: https://www.ifla.org/node/16732
Uzzini vairāk: https://www.ifla.org/libraries-development

 

Informāciju pēc IFLA materiāliem sagatavojusi:
LBB valdes locekle
Krista Annija Lauberga

12
Latvijas Bibliotekāru biedrība