Pasaules bibliotekāri tiekas Dublinā

Pēc divu gadu pārtraukuma, jūlija pēdējā nedēļā, Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 87. ģenerālkonference (World Library and Information Congress, WLIC) notika klātienē Dublinā, Īrijā. Konferences tēma bija “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect), kas ir arī IFLA 2019.–2024. gada stratēģijas vadmotīvs. Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes locekle un Ogres novada Ciemupes bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize tika izvēlēta pārstāvēt LBB konferencē un IFLA biedru kopsapulcē.

Lasīt tālāk

IFLA tiešsaistes seminārs “Pasaules bibliotēku karte: iesaiste bibliotēku interešu aizstāvībai”

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) veidotā Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World) ir nozīmīgs bibliotēku statistikas avots, sniedz informāciju par bibliotēku vidi katrā valstī un vienkopus nodrošina piekļuvi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) stāstiem.

Lasīt tālāk

LBB latviskojusi IFLA stratēģiju “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) darījusi pieejamu latviešu valodā Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) stratēģiju 2019.–2024. gadam. Stratēģiju ar nosaukumu “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect) IFLA valde apstiprināja 2019. gada 12. aprīlī, un tas ir bibliotēku nozarē pamatots un bibliotēku nozarei veltīts dokuments, kurš paredzēts kā atskaites punkts ne tikai IFLA valdei un struktūrvienībām, bet arī visiem IFLA biedriem un bibliotēku nozarei kopumā.

Lasīt tālāk

Bibliotēkas kā kultūras pamatpakalpojums

Pasaules pilsētu foruma (World Urban Forum) desmitajā sanāksmē apspriesta kultūras un inovāciju loma iespēju pilsētu radīšanā, uzsverot bibliotēku kā kultūras pakalpojuma ieguldījumu un potenciālu.

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrība