IFLA tiešsaistes seminārs “Pasaules bibliotēku karte: iesaiste bibliotēku interešu aizstāvībai”

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) veidotā Pasaules bibliotēku karte (Library Map of the World) ir nozīmīgs bibliotēku statistikas avots, sniedz informāciju par bibliotēku vidi katrā valstī un vienkopus nodrošina piekļuvi ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) stāstiem.

Lasīt tālāk

LBB latviskojusi IFLA stratēģiju “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) darījusi pieejamu latviešu valodā Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) stratēģiju 2019.–2024. gadam. Stratēģiju ar nosaukumu “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect) IFLA valde apstiprināja 2019. gada 12. aprīlī, un tas ir bibliotēku nozarē pamatots un bibliotēku nozarei veltīts dokuments, kurš paredzēts kā atskaites punkts ne tikai IFLA valdei un struktūrvienībām, bet arī visiem IFLA biedriem un bibliotēku nozarei kopumā.

Lasīt tālāk

Bibliotēkas kā kultūras pamatpakalpojums

Pasaules pilsētu foruma (World Urban Forum) desmitajā sanāksmē apspriesta kultūras un inovāciju loma iespēju pilsētu radīšanā, uzsverot bibliotēku kā kultūras pakalpojuma ieguldījumu un potenciālu.

Lasīt tālāk

Iesniegt stāstu Pasaules bibliotēku kartē tagad kļuvis vēl vienkāršāk

Kopš IFLA Pasaules bibliotēku kartes (Library Map of the World, LMW) atklāšanas 2017. gada 21. augustā – 83. Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa (World Library and Information Congress, WLIC) laikā Vroclavā, Polijā, nozares speciālistu interese par to ar katru gadu palielinās. Viens no iemesliem ir aizvien lielāka bibliotēku iesaiste ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanā un vēlme par savas bibliotēkas aktivitātēm pastāstīt plašākai auditorijai. Pasaules bibliotēku karte nodrošina piekļuvi IAM stāstiem, kas atspoguļo, kā bibliotēkas dažādās valstīs dod ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un darbojas kā partneri vietējo attīstības vajadzību apmierināšanā.

Lasīt tālāk

2020. gada Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēma – “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina 2020. gada Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēmu “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”. Tēmas izvēle sasaucas ar Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) 86. ģenerālkonferences nosaukumu “Inspire, Engage, Enable, Connect”. Konference notiks 2020. gada 15.–21. augustā Dublinā, Īrijā.

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrība