Godina Zemgales reģiona labākos bibliotekārus

2017. gada 17. maijā reģionālā semināra “Bibliotēka un sociālie mediji” ietvaros Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļa pirmo reizi pasniedza balvu “Gada bibliotekārs Zemgalē 2017”, kuras mērķis ir izteikt atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spēj iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāru sabiedrību kopumā. Balvai tika izvirzīti pieci nominanti:

 • Viktoriju Agafonovu (Jelgavas pilsētas bibliotēka);
 • Daigu Jakušu (Vecumnieku novada Skaistkalnes bibliotēka);
 • Māru Ziemeli (Jelgavas novada Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka);
 • Aelitu Ramani (Pilsrundāles bibliotēka);
 • Klāru Meņģeli (Dobeles novada Centrālā bibliotēka).

Mākslinieces Asnates Zuteres veidoto stikla balvu saņēma Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Klāra Meņģele, bet pārējos nominantus sveica, pasniedzot Atzinības rakstu.

Balvas "Gada bibliotekārs Zemgalē 2017" nominanti. Foto: Austris Auziņš, Jelgavas Vēstnesis.

Balvas “Gada bibliotekārs Zemgalē 2017” nominanti. Foto: Austris Auziņš, Jelgavas Vēstnesis.

Mākslinieces Asnates Zuteres veidotā stikla balva "Gada bibliotekārs Zemgalē 2017". Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka.

Mākslinieces Asnates Zuteres veidotā stikla balva “Gada bibliotekārs Zemgalē 2017”. Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka.

GADA BIBLIOTEKĀRS 2016 mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā – LAIMDOTA OZOLIŅA

GADA BIBLIOTEKĀRS 2016 mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā – LAIMDOTA OZOLIŅA

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa „Gada bibliotekārs 2016” nominācijā – par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu, laureātu šogad izraudzīta Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa.

Darbs ar desocializācijas riskam pakļautiem cilvēkiem

Laimdota Ozoliņa veic darbu ar grupām, kas ir visvairāk pakļautas desocializācijai – gados veci cilvēki un ne tikai. Laimdota regulāri dodas ciemos pie pensionāru apvienībām, dāmu klubiņa un represēto biedrības, lai stāstītu par Bauskas vēsturi, aktuāliem literātiem un savu stāstījumu papildina ar vizuālo materiālu, fotoattēliem, videomateriāliem, dziesmām. Seko arīdzan atgriezeniskā saite – apvienību dalībnieki ir aktīvi bibliotēkas pasākumu apmeklētāji.

Tostarp ir arī bērni un jaunieši, kas nāk no speciālās internātpamatskolas kaimiņnovadā. To aktivitātes pavasara Viļa dienās muzejmājā „Lejenieki” ir rosīgas, zinātkāras un reiz pat pie viņiem skolā ciemojās īsts Vilis Plūdonis (Laimdota) ar zaķu mammu, kas bērnos raisīja neviltotu pārsteigumu – vai tad rakstnieks ir dzīvs?

Iedzīvotāju izglītošana

Ir grūti izvērtēt, cik gan daudz cilvēku apmeklējuši Laimdotas rīkotos tematiskos pasākumus, taču daudzi no tiem nāk atkārtoti, kas ir kā neoficiāla zīme, ka pasākumi ir interesanti. 2016. gadā Laimdotas gādībā tapa vairāki tematiskie pasākumi, piemēram:

 • Decembrī ikviens tika gaidīts Ziemassvētku ieskaņu vakarā, lai tematiskā pasākumā „Balts sniedziņš snieg uz skujiņām…” ar Jāņa Poruka dzeju, piparkūkām un svētku dziesmām folkloras kopas „Trejupe” izpildījumā sāktu gaidīt svētku brīnumu!
 • Septembrī izskanēja aicinājums atklāt sev dzeju! Dzejas stunda „Mēs nākam no Zemgales…” tika veltīta dzejniekam un novadniekam Knuta Skujenieka 80 gadskārtā. Saules dārzā tikās pieredzējušie Bauskas Tautas teātra aktieri, skolu audzēkņi, iedzīvotāji.
 • Martā bibliotēkā tika svinēta Plūdoņa dzimšanas diena! Bibliotēkas apmeklētājus un lasītājus sagaidīja mini konkursiņi par Plūdoni un Latviju, A. Linkevičas akvareļu izstāde, folkloras kopa „Laukam pāri”, Bērnu žūrijas skolēnu priekšnesums, Bauskas pilsētas pamatskolas skolēnu filmiņu demonstrācija par Plūdoni, kā arī pavasarīgi sveicieni – plaucēti bērzu zariņi pūpoliņi, sēklas un zaķu končas jeb sagriezti burkāni!
 • Februārī atmiņā tika atsaukts Jānis Akuraters un viņa darbos klusi paustā mīlestība. Februāris pasaulē ir atzīts par mīlestības mēnesi, bet kā mīl latvieši? Ar izauklētu klusumu, kas vien nereti nevaldāmi izvirst, aicināja Bauskas Centrālā bibliotēka un Bauskas Valsts ģimnāzija.

Jaunieši zina par rakstnieku-jubilāru veikumu un iesaistās

Bauskas Centrālās bibliotēkas tematiskos pasākumus ikreiz pavada bērnu un jauniešu balsis, kas nenotiktu bez Laimdotas sadarbības ar visām Bauskas vispārējām izglītības iestādēm. Jaunieši ne tikai lasa godināto rakstnieku dzeju, izspēlē ainas no to daiļdarbiem, bet lasa arī savu dzeju, piemēram, Dzejas dienās, kuru viesis pērn bija apaļgades jubilārs Knuts Skujenieks. Viens no skolēnu bagātākajiem pasākumiem pērn bija Annai Brigaderei veltītais pasākums, kas ar priekšnesumiem pulcēja četru skolu skolēnus, tostarp arī ārpus Bauskas esošas skolas izglītojamos. Bērni un jaunieši ne tikai lasa, izspēlē un interpretē autorus dažādos uzvedumos, bet arī kārtīgi izskrienas! Te nu jāmin Viļa dienas „Lejeniekos”, kad Viļa Plūdoņa dzimtās mājas sētā, kas nu jau krietnu laiku ir muzejmāja, tiek vārīta skābeņu zupa, iets rotaļās un risināti atjautības uzdevumi. Bērnu un jaunieši krāj dažādotu literāro pieredzi.

Līdzcilvēki dalās ar sev piederošām vēstures liecībām

Ne viens vien novadpētniecības disks tapis ar līdzcilvēku iesaistīšanos – fotogrāfiju atnešanu, ļaušanu tās ieskanēt, pavadošu stāstu izklāstīšanu. Cilvēku iesaistīšanas jo īpaši manāma to disku materiāla tapšanā, kas stāsta par Bauskas laika ritējumu dažādas iestādēs vai cilvēku pulciņos, piemēram, par Bauskas 11. ceļa daļu vai sporta aktīvistu pulku. Pērn tapis papildinājums diska sērijai „Trejupju pilsētā”, kas jo īpaši nozīmīgi, akcentējos Bauskas pilsētas identitāti, savdabīgo lokāciju, arīdzan cilvēku piederību šai vietai. Jauntapušie diski tiek prezentēti tiem veltītos pasākumos, kad paldies vārds tiek teikts tiem, kuri bijuši atsaucīgi un iesaistījušies materiāla tapšanā.

Kopīgiem spēkiem atrod dzimtas relikvijas

Pērnā gada rudenī viena no pēcpusdienām tika veltīta nepelnīti aizmirstam gleznotājam, novadniekam Arnoldam Nulītim viņa 120. jubilejā. Šo pasākumu pavadīja jaunu sadarbības partneru iesaistīšanās un kāda pavisam negaidīta un sirsnīga atkalsatikšanās. Sadarbībā ar mākslas biedrību „Meistars Gothards” un Bauskas muzeju, bija izveidota 16 A. Nulīša oriģinālgleznu ekpresizstāde. Tostarp Bauskā atgriezās glezna „Irēne”, kas nejauši tika paglābta no pārdošanas. Ar vietējā laikraksta starpniecību tika sākts meklēt „Irēnes” modeli, zināms, ka vidusskolnieci, baušķenieci. Un atrasts! Mākslas darbā redzamās meitenes Irēnes Zeidaks radinieces piedzīvoja atkalredzēšanos gleznā ar savu māti un vecmāmiņu. Viņuprāt, šī glezna ar dzimtas priekšgājēju bija zudusi un saglabājusies vien kā liecība uz kādā žurnāla vāka. Tagad ģimenei sarūpēta glezna kopija, savukārt Bauska muzejā turpmāk glabāsies tāds oriģināls. Izmantojot sociālos tīklus, A. Nulīša līdzcilvēku un dzīves gaitu izzināšanā iesaistījās arī Toronto Dievturu draudze.

Politiski represēto kluba „Rēta” priekšsēdētājs Jānis Zemtautis: „L. Ozoliņa izjūt lielu atbildību pret klausītājiem un pietāti pret vēstījuma varoņiem, uzrunā un aicina piedalīties tos novadniekus, kuri ir mūsu vidū, kā Knuts Skujenieks, Uldis Dumpis, Lāsma Kugrēna, kā arī sameklē jau aizgājušo tuviniekus, draugus, laikabiedrus, kas spilgtina sarīkojumus. Tas viss nav paveicams obligātajās darba stundās, tas paģēr iedziļināšanos gan apskatāmajā laikā, gan personībās.

Ozoliņa pieskārusies arī mūsu tautas vēsturē sāpīgajiem notikumiem – deportācijām un nacionālo partizānu likteņiem. Regulārajās tikšanās reizēs ar Bauskas politiski represēto kluba „Rēta” dalībniekiem viņa aicina iesniegt fotogrāfijas un stāstījumus par izsūtījuma un ieslodzījuma gadiem, jau tapuši vairāki diski, kas ne reizi vien prezentēti dažādās auditorijās.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2016 – Laimdotu Ozoliņu!

 

Papildus informācija:

Balva „Gada bibliotekārs 2016” tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku nozares pārstāvjiem izveidota komisija.

Konkursa „Gada bibliotekārs 2016” laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 2017. gada 24. aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Pasākumu atbalstīja LR Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Eco Baltia. Apbalvošanas ceremoniju vadīja Ojārs Rubenis, muzikālo noskaņu radīja Jēkabs Nīmanis, Varis Piņķis, Andis Klučnieks.

GADA BIBLIOTEKĀRS 2016 bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā – INGA BRŪVERE

GADA BIBLIOTEKĀRS 2016 bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā – INGA BRŪVERE

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa „Gada bibliotekārs 2016” nominācijā – par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu, laureātu šogad izraudzīta Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Inga Brūvere.

Inga Brūvere ir pierādījusi sevi kā spilgtu un radošu personību. Lai sasniegtu Bērnu literatūras centra (BLC) izvirzītos mērķus lasītāju piesaistē un lasīšanas veicināšanā, Inga aktīvi komunicē ar lēmumu pieņēmējiem. Tie ir gan pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, gan skolu vadītāji, gan kultūras dzīves un pilsētas restorānu un kafejnīcu vadītāji. Pateicoties šīm darbībām, ir izveidots stabils bibliotēkas partneru loks, kas aktīvi iesaistās un atbalsta bibliotēkas piedāvāto ideju realizēšanu.

2016. gadā, sadarbībā ar skolu pārstāvjiem, tika apmeklētas pilsētas skolu pamatskolas klases, kurās tika runāts par jaunajām „Bērnu un Jauniešu žūrijas 2016” kolekcijas grāmatām, bet sadarbībā ar Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas vadību, tika realizēta iecere par 1. klases bērnu iesaisti bibliotēkā – viņiem 1. septembrī tika pasniegti īpaši ielūgumi bibliotēkas apmeklēšanai. Šo aktivitāšu rezultātā un, pateicoties izglītības iestāžu vadības atbalstam, tika panākts būtisks lasītāju pieaugums šajā vecuma grupā.

Sadarbībā ar kafejnīcu „Makkabi” un restorānu „Goldingen Room” šajās ēdināšanas iestādēs tiek izvietotas grāmatu kolekcijas no bibliotēkas krājuma, tai pievienojot praktisko darbu lapas ar bibliotēkas kontaktinformāciju. Tādējādi jaunajiem vecākiem netiešā veidā tiek pateikts, ka pilsētā aktīvi darbojas bibliotēka un viņi ir aicināti to apmeklēt.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka no 2009. gada iesaistījusies UNESCO Stāstu bibliotēku kustībā. Šīs kustības ietvaros Inga Brūvere ar savu darbību un mērķtiecību un kļuvusi atpazīstama visā Latvijā tādējādi, veicinot Kuldīgas Galvenās bibliotēkas atpazīstamību. 2016. gadā Inga līdzdarbojās Kurzemes stāstnieku festivālā „Ziv Zup”, vadīja nodarbības Vidzemes un Zemgales stāstnieku festivālos.

Sadarbībā ar Kuldīgas kultūras centru Kuldīgas Galvenās bibliotēkas BLC aktīvi iesaistās arī Kuldīgas kultūras dzīves bagātināšanā, piedaloties tādos nozīmīgos svētkos kā tūrisma sezonas atklāšanā – palu šovā „Lido zivis”, kas notiek aprīlī „Pilsētas svētkos – Dzīres Kuldīgā”, „Hercoga Jēkaba gadatirgū” un „Muzeju naktī”, kuru laikā bibliotēka piedāvā dažādas atraktīvas nodarbības bērniem. Šīs aktivitātes palīdz veidot pozitīvu bibliotēkas tēlu ne tikai kuldīdznieku, bet arī pilsētas viesu acīs.

Ingas Brūveres vadītā BLC kolektīva darbs ir nodrošinājis pozitīvu bibliotēkas tēlu vietējā sabiedrībā un veicinājis tās atpazīstamību aiz Kuldīgas novada robežām. Viņas darbs tiek augstu vērtēts arī nozares profesionāļu vidū.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas BLC darbība Ingas Brūveres vadībā ir nodrošinājusi bibliotēkas atpazīstamību Kuldīgas novadā un ārpus tā. Pateicoties Ingas realizētajām aktivitātēm, bibliotēkas loma un darbinieku kompetence tiek novērtēta. Par to liecina fakts, ka pašvaldība nodrošina attīstību veicinošu finansējumu gan dažādu aktivitāšu organizēšanai, gan krājuma papildināšanai.

Arī PII iestādes ir novērtējušas Ingas Brūveres vadītā BLC profesionālismu, par ko liecina fakts, ka ik mēnesi BLC darbinieki, saskaņā ar PII mācību plānu, atlasa un piegādā literatūru tematiskajām nodarbībām trīs pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

BLC devums lasīšanas veicināšanā ir novērtēts arī no skolu puses, jo bibliotēka tiek aicināta sagatavot ieteicamās literatūras sarakstus vasaras lasīšanai, bet tas liecina, ka skolas uzticas BLC darbinieku kompetencei.

Par Ingas Brūveres vadītā BLC ietekmi pilsētā un profesionālismu liecina fakts, ka Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa 2016. gadā speciāli aicināja viņus iesaistīties Karjeras nedēļas aktivitātēs, organizējot nodarbības bērnudārzu audzēkņiem.

Izveidotais sadarbības tīkls spēlē lielu lomu lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” realizēšanā. Šajā kontekstā īpaši pozitīvi vērtējams pirmsskolas izglītības iestāžu atbalsts, jo Inga dodas uz bērnudārziem un grupiņās lasa programmā ietvertās grāmatas. Tas dod labu rezultātu! Ja 2010. gadā šajā programmā bija iesaistījies 41 bērns, tad 2016. gadā tajā piedalījās jau 283 bērni, un no tiem 221 bērns vecuma grupā 5+. Par šīs programmas realizēšanu 2016. gadā tika saņemts Atzinības raksts no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Ingas darbs ir pamanīts visā Latvijā. Par liecina fakts, ka vietne www.tuesi.lv, kurā tiek stāstīti stāsti par jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju, 2016. gadā ievietoja stāstu arī par Ingu Brūveri. Šādi stāsti iedvesmo un rada pozitīvu bibliotekāra tēlu sabiedrībā.

Izveidotais sadarbības tīkls un tā atbalsts dažādu aktivitāšu veikšanā ir sasniedzis savu mērķi – arvien vairāk bērnu apmeklē bibliotēku un iesaistās lasīšanā. 2016. gadā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas BLC reģistrēto lasītāju skaits palielinājies par 185 lasītājiem, tajā skaitā par 115 lasītājiem vecumā grupā no 1.-4. klasei.

Kuldīgas novada Domes deputāte, Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija: „Inga Brūvere ir radoša, aktīva, atbildīga, komunikabla un atsaucīga. Ar savu darbību viņa ir nodrošinājusi pozitīvu bibliotēkas tēlu Kuldīgas skolu un vietējās sabiedrības vidū, un viņas darbu augstu vērtē Kuldīgas novada bibliotekāri, kā arī izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2016 – Ingu Brūveri!

 

Papildus informācija:

Balva „Gada bibliotekārs 2016” tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku nozares pārstāvjiem izveidota komisija.

Konkursa „Gada bibliotekārs 2016” laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 2017. gada 24. aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Pasākumu atbalstīja LR Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Eco Baltia. Apbalvošanas ceremoniju vadīja Ojārs Rubenis, muzikālo noskaņu radīja Jēkabs Nīmanis, Varis Piņķis, Andis Klučnieks.

Pasniegs balvas Latvijas labākajiem bibliotekāriem

Pirmdien, 24. aprīlī plkst. 14:00 Gaismas pils Ziedoņa zālē Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība pasniegs balvas labākajiem Latvijas bibliotekāriem. Apbalvošanas ceremonijas laikā tiks sumināti konkursu “Gada bibliotekārs 2016” un “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” uzvarētāji. Balvas piešķirtas par bibliotekāru sasniegumiem, ieguldījumu, izcilību, attieksmi pret savu darbu un lasītājiem. Pasākumā klātesošos uzrunās un sveiks arī LR kultūras ministre Dace Melbārde.

“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” četriem uzvarētājiem galveno balvu pasniegs ABLV Charitable Foundation. Par balvām “Gaismas nesējiem” rūpējas arī Tallink Latvija, Zviedrijas latviešu apvienība, veikalu tīkls RIMI, Pure Chocolate, Jāņa Rozes apgāds un izdevniecība Rīgas Viļņi.

Pasākumu atbalsta LR Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Eco Baltia.

Apbalvošanas ceremoniju vadīs Ojārs Rubenis, muzikālo noskaņu radīs Jēkabs Nīmanis, Varis Piņķis, Andis Klučnieks.

 

Papildus informācija:
Sanita Kitajeva, LNB Atbalsta biedrība
29355624, sanita@gaisma.lv

ielugums-24.04.2017

Aicinām reģistrēties Latvijas bibliotēku festivāla pasākumiem

Latvijas Bibliotekāru festivāls 2017

Bibliotēku nedēļas izskaņā, 24. un 25. aprīlī, notiks ikgadējais Latvijas bibliotēku festivāls, kuru veidos vairāki savstarpēji saistīti pasākumi, kurus LBB organizē sadarbībā ar LNB, LNB Atbalsta biedrību, LR Kultūras ministriju un citiem atbalstītājiem un partneriem.

Latvijas bibliotekāru 12. kongress “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”. 24. aprīlī 09:00 – 14:00 LNB Konferenču centrā.

LBB kongresā atskatīsimies uz pēdējos trīs gados paveikto, apspriedīsim turpmākās darbības galvenās prioritātes un vēlēsim jauno biedrības valdi. Kongresa otrajā daļā aicināsim uz sarunu Latvijas politikas veidotājus, pētniekus un viesus no Lietuvas Bibliotekāru asociācijas, lai runātu par to, kādu atbalstu bibliotēkas sniedz sabiedrībai, un kā to veikums tiek novērtēts.

24. aprīlī 09:00 durvis apmeklētājiem vērs LNB Atbalsta biedrības draugu telpa, kas turpmāk kalpos kā fiziskā platforma biedrības komunikācijai ar sabiedrību, tāpēc aicinām pirms kongresa iegriezties draugu telpā un apsveikt kolēģus šajā nozīmīgajā dienā.

Bibliotekāru gada balvu pasniegšanas ceremonija. 24. aprīlī 14:00 – 16:00 LNB Ziedoņa zālē.

Svinīgās ceremonijas laikā tiks sveikti LBB konkursa “Gada bibliotekārs 2016″ un LNB Atbalsta biedrības konkursa “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” uzvarētāji.

Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference. 25. aprīlī 09:30 – 15:30 LNB Ziedoņa zālē un Konferenču centrā.

Konferences pirmajā daļā savā pieredzē dalīsies LNB un RTU Zinātniskās bibliotēkas speciālisti, tiks sniegts pārskats par situāciju Latvijas publisko un akadēmisko bibliotēku lasītāju apkalpošanas darbā, un ar savu skatījumu darbā ar klientiem iepazīstinās Valsts kancelejas pārstāvji. Konferences otrajā daļa plānotas trīs paralēlas darba sesijas – mūsdienīgas klientu apkalpošanas iemaņas būs iespējams apgūt “Mercuri International” konsultanta Dzintara Koknēviča vadībā, ar Helsinku pilsētas bibliotēkas “Library 10” inovatīvajiem pakalpojumiem iepazīstinās bibliotēkas pakalpojumu vadītāja Lotta Muurinen, savukārt uzzināt, kas ir pakalpojumu dizains un kā to izmantot bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanā, varēs no “Digital Guru” pasniedzējiem.

Aicinām konferences dalībniekus pieteikt plakātus dalībai 25. aprīļa konferences plakātu sesijā, kuras tēma veltīta labās prakses un inovāciju piemēriem lasītāju apkalpošanas jautājumos. Dalības pieteikums līdz 19. aprīlim iesniedzams LNB Bibliotēku attīstības centra vadītājai Mārai Jēkabsonei uz e-pasta adresi mara.jekabsone@lnb.lv, tālr. 67716050.

Reģistrācija dalībai Latvijas bibliotēku festivāla pasākumos atvērta līdz 19. aprīlim.

Vienlaikus atgādinām, ka vēl līdz 31. martam iespējams deleģēt kandidātus jaunajai biedrības valdei, kā arī nominēt, jūsuprāt, izcilākos Latvijas bibliotekārus LBB Gada bibliotekāra balvai.

 


Papildu informācija:

 • Liene Miķelsone, LBB sekretāre, 67844885, liene.mikelsone@kis.gov.lv (jautājumi par kongresu).
 • Māra Jēkabsone, LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja, 67716050, mara.jekabsone@lnb.lv (jautājumi par konferenci).

Izsludinām pieteikšanos LBB Gada bibliotekāra balvai 2016

Lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā, LBB izsludina konkursu “Gada bibliotekārs 2016”.

LBB Gada bibliotekāra balva tiks piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Pretendenti tiks vērtēti un balvas pasniegtas divās nominācijās:

 1. Par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu;
 2. Par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu.

LBB-Gada-bibliotekara-balva-2016LBB Gada bibliotekāra balvai var pieteikties LBB individuālie biedri un institucionālo biedru darbinieki. Pretendenti var pieteikties paši vai to var izvirzīt LBB pārstāvji (reģionālās nodaļas, sekcijas, institucionālie un individuālie biedri).

Pieteikumi līdz š.g. 31.martam iesniedzami rakstiski (personīgi vai pa pastu: Tērbatas ielā 53-7, Rīgā, LV-1011) un elektroniski (pa e-pastu: bibliotekarubiedriba@gmail.com).

Uzvarētājus saskaņā ar LBB Gada bibliotekāra balvas nolikumu noteiks no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem izveidota komisija.

Uzvarētāji tiks apbalvoti Latvijas Bibliotekāru biedrības kongresa laikā – 2017. gada 24. aprīlī.


LBB Gada bibliotekāra balvas nolikums
LBB Gada bibliotekāra balva – PIETEIKUMA VEIDLAPA


Izsludinām pieteikšanos LBB Gada bibliotekāra balvai 2015

21592819893_6ff02c94c3_o   Lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā, LBB izsludina konkursu “Gada bibliotekārs 2015”. kanken baratas LBB Gada bibliotekāra balva tiks piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Pretendenti tiks vērtēti un balvas pasniegtas divās nominācijās:

 1. Par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu;
 2. Par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu.

LBB Gada bibliotekāra balvai var pieteikties LBB individuālie biedri un institucionālo biedru darbinieki. Pretendenti var pieteikties paši vai to var izvirzīt LBB pārstāvji (reģionālās nodaļas, sekcijas, institucionālie un individuālie biedri). Pieteikumi līdz š.g. New Balance 446 męskie 13.aprīlim iesniedzami rakstiski (personīgi vai pa pastu: Tērbatas ielā 53-7, Rīgā, LV-1011) un elektroniski (pa e-pastu: bibliotekarubiedriba@gmail.com). nike air max 2017 goedkoop Uzvarētājus saskaņā ar LBB Gada bibliotekāra balvas nolikumu noteiks no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem izveidota komisija. fjallraven occasion Uzvarētāji tiks apbalvoti Latvijas Bibliotēku festivāla laikā – 2016.gada 19.aprīlī.

GADA BIBLIOTEKĀRS 2015 mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā – DAINA GIRVAITE

GADA BIBLIOTEKĀRS 2015 mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā – DAINA GIRVAITE

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa “Gada bibliotekārs 2015” nominācijā – par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu, laureātu šogad izraudzīta Pelču pagasta bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite.

LBB Gada bibliotekāra balva tiek piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Viens no Pelču pagasta bibliotēkas galvenajiem stratēģiskajiem virzieniem ir mūžizglītības piedāvājums pieaugušajiem. 2015.gadā Pelču pagasta bibliotēkā attīstīts mūžizglītības projekts “Spāņu valodas draugu klubs” – jūnijā apmācību kursu pabeidza pirmā grupa (15 cilvēki) un mācības turpinājās divās jaunās grupās. Šobrīd Pelču pagasta bibliotēkā spāņu valodas nodarbības notiek divas reizes nedēļā, 9 mēnešus gadā. Par šo Pelču bibliotēkas projektu interesējas ne tikai pelčinieki, bet arī ļaudis no citiem tuvējiem pagastiem, kā arī no Kuldīgas. Nodarbības notiek bez maksas, brīvā un atraisītā gaisotnē, daudz izmantojot bibliotēkā pieejamo elektroniskos resursus – audiovizuālos un videomateriālus, mūziku, deju, tradīcijas un arī spāņu ēdienu gatavošanas meistarklases. Pateicoties Dainas aktivitātēm, šis projekts radījis interesi arī starptautiskā līmenī – Pelču bibliotēka noslēgusi sadarbības līgumu ar Viānas publisko bibliotēku Spānijā. Šīs sadarbības ietvaros Pelčos ieradīsies pieci spāņi, lai aktīvi piedalītos spāņu valodas nodarbībās kā pasniedzēji. Tāpat šis mūžizglītības piedāvājums ietver ekskluzīvu un motivējošu iespēju studentiem – doties mācību prakses braucienā uz Spāniju, kas ļaus uzlabot un attīstīt nodarbībās gūtās zināšanas.

Pozitīvā gaisotne, jaunas zināšanas, draudzība, motivācija pašizaugsmei – tie ir tikai daži no ieguvumiem. Svešvalodas apgūšana atver durvis uz jaunu pasauli, sniedzot pieeju bagātai kultūrai, literatūra un mākslai.

Pelču bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite: “Man ir prieks dalīties tajā, ko esmu apguvusi un iedvesmot citus, un vislielākais gandarījums ir redzēt prieku un ieinteresētību mūžizglītības projekta dalībnieku acīs, tā apziņa, ka izdevies arī viņus “inficēt” ar skaisto un interesanto spāņu kultūras pasaulē. Esmu laimīga, ka esmu bibliotekāre, jo šis darbs man sniedz iespēju izpausties un pilnveidoties – būt arī mūžizglītības pasniedzējai, kaut gan man nav universitātes grāda pedagoģijā un manas izglītotājas prasmes ir tikai reālā pieredzē gūtas, tāpēc arī sevi pieskaitu Pelču bibliotēkas mūžizglītības studentiem – mācot citus, mācos arī pati, un tas ir brīnišķīgi, patiešām novēlu šādu pieredzi jebkuram bibliotekāram”.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām Sanita Tilgale: “Šo kursu apmeklētība un to dalībnieku neatslābstošā interese ir pierādījums tam, ka arī cilvēki laukos ir izslāpuši pēc kultūras aktivitātēm, pēc kopābūšanas un uzmanības. Citviet pasaulē šādas valodas kafejnīcas nav nekas jauns, bet Latvijā, iespējams, pateicoties Dainas piemēram, tiks uzsākti līdzīgi projekti, kuros ar valodas zināšanām, un ne tikai tām, dalīsies bibliotekāri vai lietotāji, jo Daina ir atvērta ikvienam piedāvājumam stāstīt par savām zināšanām.

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2015 – Dainu Girvaiti!

 

Papildus informācija:

Balva “Gada bibliotekārs 2015″ tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem izveidota vērtēšanas komisija.

Konkursa “Gada bibliotekārs 2015″ laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 19.aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju muzikāli bagātināja latviešu komponistu klasikas darbi, kurus izpildīja Ventis Zilberts, Tatjana Ostrovska, Anete Toča.

Pasākuma atbalstītāji LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju atbalstīja LU Botāniskais dārzs, Liviko,  Eco Baltia, PET Baltija un fotoaģentūra F64.

Apbalvošanas ceremoniju par īpašu un neaizmirstamu notikumu veidoja: Guna Bīriņa, Liene Pavlovska, Guntis Lēmanis, Armands Briģis, Viktors Keino un “VPT grupa”. Pasākuma vadīja Ojārs Rubenis.

 

GADA BIBLIOTEKĀRS 2015 bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā – MĀRTIŅŠ LAGZDONS

GADA BIBLIOTEKĀRS 2015 bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā – MĀRTIŅŠ LAGZDONS

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa “Gada bibliotekārs 2015” nominācijā – par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu, laureātu šogad izraudzīts Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons.

LBB Gada bibliotekāra balva tiek piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Kursīšu pagasta bibliotēkā – informācijas centrā 2015.gadā notikuši daudz un dažādi pasākumi (65 tematiski pasākumi un aktivitātes, 77 izstādes), uzsākta trīs jaunu pasākumu veiksmīga realizēšana. Aktivitāšu īstenošanā 2015.gadā bibliotēka sadarbojies ar visdažādākajiem partneriem (tostarp, Kursīšu pamatskola un skolotāji, Kursīšu PII grupas, kultūras darba ogranizatore, Kursīšu Dienas centrs un sociālā darbiniece, biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata””, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, rokdarbnieču grupa, foto klubs “Es daru” un fotogrāfi, UNESCO LNK u.c.). Bibliotēka iesaistās arī valsts mēroga akcijās un projektos.

2015.gadā bibliotēka veiksmīgi turpināja “Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programmas” realizēšanu, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju lojalitāti pret savu bibliotēku, iesaisti bibliotēkas organizēto pasākumu atbalstīšanā un programmas realizēšanā, bibliotēkas tēla veidošanā, kā arī radīt piederības sajūtu un lepnumu par savu bibliotēku un sekmēt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas pieaugumu un attīstību. Bibliotēkai izdevies piesaistīt programmai vairākus sponsorus un atbalstītājus. Mārtiņa aicinājumam atsaukušies un programmu atbalsta – Swedbank Saldus filiāle, Saldus pārtikas kombināts, laikraksts “Saldus Zeme”, Jāņa Rozes apgāds, Kursīšu pagasta pārvalde, veikals “Avokado”, bitenieks Dzintars Circenis.

Visas Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra aktivitātes un pasākumi rakstu, īsu ziņu vai fotogrāfiju veidā tiek atspoguļoti presē, sociālajos medijos un mājas lapā, tā informējot par bibliotēkas lomu, veiktajām aktivitātēm, dažādo pakalpojumu un iespēju piedāvājumu. Par 2015.gada darbu lasāms Saldus novada laikrakstā “Saldus Zeme” 10 publikācijās, Kursīšu pagasta informatīvajos izdevumos “Kursīšnieks”, “Lasonis” un Saldus Novada ziņās. Par Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra popularitāti novadā un Latvijā 2015.gadā liecina interesentu virtuālais (10’573 reizes) un sociālo tīklu (5’542) apmeklējums.

Visas aktivitātes tiešā un netiešā veidā dod paliekošu un pozitīvu iespaidu uz bibliotekāra profesiju un turpmāko Kursīšu bibliotēkas darbību.

Saldus pilsētas bibliotēkas Informācijas resursu attīstības un metodiskā darba nodaļas galvenā metodiķe, LBB Kurzemes nodaļas biedre Aija Pelīte: “Kursīšu pagasta bibliotēka – informācijas centrs ir kultūras iestāde, kuras aktivitātes ir saistošas, noderīgas un interesantas ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī kolēģiem citviet Latvijā. Ar bibliotēkas darbu lepojas pagasta un novada pašvaldības vadītāji, pieredzes nolūkos to apmeklē reģiona, Latvijas un arī pasaules bibliotēku pārstāvji. Mārtiņš prezentējis savas un novada bibliotēku veikumu vairākās konferencēs un semināros novadā un Latvijā, tādējādi iedvesmojot citus kolēģus darba pilnveidošanā un ideju realizēšanā. Mārtiņa darbs iedvesmo un uzmundrina, “sapurina” pat viskūtrākos, jo ir kam līdzināties un uz ko tiekties bibliotēku darbā.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2015 – Mārtiņu Lagzdonu!

 

Papildus informācija:

Balva “Gada bibliotekārs 2015” tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem izveidota vērtēšanas komisija.

Konkursa “Gada bibliotekārs 2015” laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 19.aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju muzikāli bagātināja latviešu komponistu klasikas darbi, kurus izpildīja Ventis Zilberts, Tatjana Ostrovska, Anete Toča.

Pasākuma atbalstītāji LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju atbalstīja LU Botāniskais dārzs, Liviko,  Eco Baltia, PET Baltija un fotoaģentūra F64.

Apbalvošanas ceremoniju par īpašu un neaizmirstamu notikumu veidoja: Guna Bīriņa, Liene Pavlovska, Guntis Lēmanis, Armands Briģis, Viktors Keino un “VPT grupa”. Pasākuma vadīja Ojārs Rubenis.

Bibliotēku nedēļu svinēsim LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLĀ

Bibliotēku nedēļu svinēsim LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLĀ

Bibliotēku nedēļas laikā  – 19.-20.aprīlī – notiks LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLS, kura laikā notiks trīs savstarpēji saistīti pasākumi, kurus Latvijas Bibliotekāru biedrība organizē sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, LNB Atbalsta biedrību, LR Kultūras ministriju un citiem atbalstītājiem un partneriem.

Latvijas bibliotekāru 18.konference “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”2016.gada 19.aprīlī 9:00 – 17:30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē un Konferenču centrā.

Latvijas bibliotekāru 18.konference tiek veltīta SADARBĪBAI, ATTIECĪBĀM sadarbībā, sadarbībai KOPIENĀ un kopienas attīstības labā.

Konferences laikā skatīsimies uz BIBLIOTĒKU ne tikai kā uz vietu, kas partnerību rezultātā nodrošina pieeju informācijai un zināšanām, mākslinieciskās jaunrades attīstībai, kultūrai, izklaidei un mūžizglītībai, bet arī kā uz vietu, kurā nepārtrauktā kustībā tiek savienoti un apvienoti kopienās cilvēki un to intereses. Runāsim par bibliotēku, sadarbības partneru un kopienu mijiedarbību dažādās bibliotēku darba jomās.

Bibliotēku Gada balva. 2016.gada 19.aprīlī 18:00 – 20:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

Svinīgās ceremonijas laikā tiks paziņoti un sveikti Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa “Gada bibliotekārs 2015” un LNB Atbalsta biedrības konkursa “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” uzvarētāji.

BIBLIOTĒKU IDEJU TIRGUS. 2016.gada 20.aprīlī 10:00 – 16:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas ātrijā.

Bibliotēku izstāde – ideju tirgus, kur bibliotēkas un to partneri no visiem Latvijas novadiem dalīsies pieredzē un leposies ar saviem projektiem, izstādēm un veiksmes stāstiem, tādējādi veicinot zināšanu un pieredzes apmaiņu neformālā radošā gaisotnē un gūstot iedvesmu jaunām aktivitātēm.

 

Sadarbības prasmes ir vienas no būtiskākajām dzīvesprasmēm arī mums – bibliotekāriem, jo ne velti evolūcijas pētnieki norādījuši, ka tieši sadarbība ir attīstības pamatā. Sadarbības priekšnoteikumi ir griba un spēja komunicēt; mēs varam nodzīvot dzīvi bez konkurences un cīņas, bet nevienu dienu bez sadarbības! Attiecības ir pastāvēšanas būtība!

Nedarbosimies vieni! Sadarbosimies! Dosim iespēju līdzdarboties un mijiedarboties!

 

REĢISTRĀCIJA dalībai LATVIJAS BIBLIOTĒKU FESTIVĀLA pasākumos atvērta līdz 15.aprīlim.