Tiek izsludināta pieteikšanās uz LBB Gada bibliotekāra un LBB Gada bibliotēkas balvu

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikšanos uz LBB Gada balvu divās kategorijās: LBB Gada bibliotekārs 2018 un LBB Gada bibliotēka 2018.

LBB Gada bibliotekārs 2018

LBB Gada bibliotekāra balva tiks piešķirta par individuāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru sniegumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Uz LBB Gada bibliotekāra balvu var pretendēt LBB individuālie biedri un institucionālo biedru darbinieki. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiks pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2018. gada 13. decembra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB Gada bibliotekāra balvas nolikumu (PDF).

LBB Gada bibliotekāra balvas piešķiršanas kritēriji:

 • bibliotēkā un bibliotekārajā darbā ieviestas inovācijas;
 • mērķtiecīgs un kvalitatīvs darbs ne tikai ar bibliotēkas lasītājiem, bet arī visiem iedzīvotājiem;
 • augstvērtīgu pasākumu organizēšana;
 • interesantu projektu realizācija;
 • veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku;
 • radoša un pašaizliedzīga attieksme pret darbu.

Balvas pretendentam nav jāatbilst visiem kritērijiem, pieteikumu var iesniegt par vienu vai vairākiem kritērijiem. Pretendentus LBB Gada bibliotekāra balvai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, vai pretendenti var pieteikties paši.

LBB Gada bibliotēka 2018

LBB Gada bibliotēkas balva tiks piešķirta par institucionāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotēku sniegumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citas bibliotēkas un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiks pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2018. gada 13. decembra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB Gada bibliotēkas balvas nolikumu (PDF).

LBB Gada bibliotēkas balvas piešķiršanas kritēriji:

 • bibliotēkā ieviestas inovācijas;
 • pakalpojumu izcilība;
 • oriģinālu projektu realizācija;
 • inovatīvs, aktīvs darbs bibliotēkas virtuālajā vidē;
 • veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku;
 • sekmīgs bibliotēkas kolektīva komandas darbs.

Balvas pretendentam nav jāatbilst visiem kritērijiem, pieteikumu var iesniegt par vienu vai vairākiem kritērijiem. Pretendentus LBB Gada bibliotēkas balvai var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, vai pretendenti var pieteikties paši.

Abas balvas ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tiks pasniegtas Latvijas Bibliotēku festivālā 2019. gada 16. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 31. marts.

Pieteikšanās nosacījumi un pieteikuma veidlapa:

Aicinām pieteikt kolēģus vai pieteikties pašiem! Leposimies ar saviem sasniegumiem!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Tiek izsludināta pieteikšanās uz LBB Gada bibliotekāra un LBB Gada bibliotēkas balvu

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikšanos uz LBB Gada balvu divās kategorijās: LBB Gada bibliotekārs 2017 un LBB Gada bibliotēka 2017.

LBB Gada bibliotekārs

LBB Gada bibliotekāra balva tiks piešķirta par individuāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Uz LBB Gada bibliotekāra balvu var pretendēt LBB individuālie biedri un institucionālo biedru darbinieki. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiek pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2018. gada 16. februāra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB Gada bibliotekāra balvas nolikumu.

LBB Gada bibliotekāra balvas piešķiršanas kritēriji:

 • bibliotēkā un bibliotekārajā darbā ieviestas inovācijas;
 • mērķtiecīgs un kvalitatīvs darbs ne tikai ar bibliotēkas lasītājiem, bet arī visiem iedzīvotājiem;
 • augstvērtīgu pasākumu organizēšana;
 • interesantu projektu realizācija;
 • veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku;
 • radoša un pašaizliedzīga attieksme pret darbu.

Pretendentus LBB Gada bibliotekāra balvai var izvirzīt ikviens LBB biedrs vai pretendenti var pieteikties paši.

LBB Gada bibliotēka

LBB Gada bibliotēkas balva tiks piešķirta par institucionāliem sasniegumiem bibliotēku nozarē. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotēku devumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citas bibliotēkas un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Balva tiek izsludināta un pieteikumi tiek pieņemti un vērtēti saskaņā ar 2018. gada 16. februāra LBB valdes sēdē apstiprināto LBB Gada bibliotēkas balvas nolikumu.

Balvas piešķiršanas kritēriji:

 • bibliotēkā ieviestas inovācijas;
 • kvalitatīvi pakalpojumi;
 • oriģinālu projektu realizācija;
 • inovatīvs, aktīvs darbs bibliotēkas virtuālajā vidē;
 • veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru loku;
 • sekmīgs bibliotēkas kolektīva darbs komandā.

Pretendentus LBB Gada bibliotēkas balvai var izvirzīt ikviens LBB biedrs vai pretendenti var pieteikties paši.

Abas balvas ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tiks pasniegtas Latvijas Bibliotēku festivālā 17. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pieteikšanās termiņš: 31. marts.

Pieteikšanās nosacījumi:

Aicinām pieteikt kolēģus vai pieteikties pašiem!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Godina Zemgales reģiona labākos bibliotekārus

2017. gada 17. maijā reģionālā semināra “Bibliotēka un sociālie mediji” ietvaros Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļa pirmo reizi pasniedza balvu “Gada bibliotekārs Zemgalē 2017”, kuras mērķis ir izteikt atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spēj iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāru sabiedrību kopumā. Balvai tika izvirzīti pieci nominanti:

 • Viktoriju Agafonovu (Jelgavas pilsētas bibliotēka);
 • Daigu Jakušu (Vecumnieku novada Skaistkalnes bibliotēka);
 • Māru Ziemeli (Jelgavas novada Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka);
 • Aelitu Ramani (Pilsrundāles bibliotēka);
 • Klāru Meņģeli (Dobeles novada Centrālā bibliotēka).

Mākslinieces Asnates Zuteres veidoto stikla balvu saņēma Dobeles novada Centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Klāra Meņģele, bet pārējos nominantus sveica, pasniedzot Atzinības rakstu.

Balvas "Gada bibliotekārs Zemgalē 2017" nominanti. Foto: Austris Auziņš, Jelgavas Vēstnesis.

Balvas “Gada bibliotekārs Zemgalē 2017” nominanti. Foto: Austris Auziņš, Jelgavas Vēstnesis.

Mākslinieces Asnates Zuteres veidotā stikla balva "Gada bibliotekārs Zemgalē 2017". Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka.

Mākslinieces Asnates Zuteres veidotā stikla balva “Gada bibliotekārs Zemgalē 2017”. Foto: Jelgavas pilsētas bibliotēka.

GADA BIBLIOTEKĀRS 2016 mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā – LAIMDOTA OZOLIŅA

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa „Gada bibliotekārs 2016” nominācijā – par izcilu sniegumu mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā, kas saistīta ar iedzīvotāju izglītošanu, kompetenču paaugstināšanu, kapacitātes celšanu un iedvesmošanu, laureātu šogad izraudzīta Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe Laimdota Ozoliņa.

Laimdota Ozoliņa, Bauskas Centrālā bibliotēka

Darbs ar desocializācijas riskam pakļautiem cilvēkiem

Laimdota Ozoliņa veic darbu ar grupām, kas ir visvairāk pakļautas desocializācijai – gados veci cilvēki un ne tikai. Laimdota regulāri dodas ciemos pie pensionāru apvienībām, dāmu klubiņa un represēto biedrības, lai stāstītu par Bauskas vēsturi, aktuāliem literātiem un savu stāstījumu papildina ar vizuālo materiālu, fotoattēliem, videomateriāliem, dziesmām. Seko arīdzan atgriezeniskā saite – apvienību dalībnieki ir aktīvi bibliotēkas pasākumu apmeklētāji.

Tostarp ir arī bērni un jaunieši, kas nāk no speciālās internātpamatskolas kaimiņnovadā. To aktivitātes pavasara Viļa dienās muzejmājā „Lejenieki” ir rosīgas, zinātkāras un reiz pat pie viņiem skolā ciemojās īsts Vilis Plūdonis (Laimdota) ar zaķu mammu, kas bērnos raisīja neviltotu pārsteigumu – vai tad rakstnieks ir dzīvs?

Iedzīvotāju izglītošana

Ir grūti izvērtēt, cik gan daudz cilvēku apmeklējuši Laimdotas rīkotos tematiskos pasākumus, taču daudzi no tiem nāk atkārtoti, kas ir kā neoficiāla zīme, ka pasākumi ir interesanti. 2016. gadā Laimdotas gādībā tapa vairāki tematiskie pasākumi, piemēram:

 • Decembrī ikviens tika gaidīts Ziemassvētku ieskaņu vakarā, lai tematiskā pasākumā „Balts sniedziņš snieg uz skujiņām…” ar Jāņa Poruka dzeju, piparkūkām un svētku dziesmām folkloras kopas „Trejupe” izpildījumā sāktu gaidīt svētku brīnumu!
 • Septembrī izskanēja aicinājums atklāt sev dzeju! Dzejas stunda „Mēs nākam no Zemgales…” tika veltīta dzejniekam un novadniekam Knuta Skujenieka 80 gadskārtā. Saules dārzā tikās pieredzējušie Bauskas Tautas teātra aktieri, skolu audzēkņi, iedzīvotāji.
 • Martā bibliotēkā tika svinēta Plūdoņa dzimšanas diena! Bibliotēkas apmeklētājus un lasītājus sagaidīja mini konkursiņi par Plūdoni un Latviju, A. Linkevičas akvareļu izstāde, folkloras kopa „Laukam pāri”, Bērnu žūrijas skolēnu priekšnesums, Bauskas pilsētas pamatskolas skolēnu filmiņu demonstrācija par Plūdoni, kā arī pavasarīgi sveicieni – plaucēti bērzu zariņi pūpoliņi, sēklas un zaķu končas jeb sagriezti burkāni!
 • Februārī atmiņā tika atsaukts Jānis Akuraters un viņa darbos klusi paustā mīlestība. Februāris pasaulē ir atzīts par mīlestības mēnesi, bet kā mīl latvieši? Ar izauklētu klusumu, kas vien nereti nevaldāmi izvirst, aicināja Bauskas Centrālā bibliotēka un Bauskas Valsts ģimnāzija.

Jaunieši zina par rakstnieku-jubilāru veikumu un iesaistās

Bauskas Centrālās bibliotēkas tematiskos pasākumus ikreiz pavada bērnu un jauniešu balsis, kas nenotiktu bez Laimdotas sadarbības ar visām Bauskas vispārējām izglītības iestādēm. Jaunieši ne tikai lasa godināto rakstnieku dzeju, izspēlē ainas no to daiļdarbiem, bet lasa arī savu dzeju, piemēram, Dzejas dienās, kuru viesis pērn bija apaļgades jubilārs Knuts Skujenieks. Viens no skolēnu bagātākajiem pasākumiem pērn bija Annai Brigaderei veltītais pasākums, kas ar priekšnesumiem pulcēja četru skolu skolēnus, tostarp arī ārpus Bauskas esošas skolas izglītojamos. Bērni un jaunieši ne tikai lasa, izspēlē un interpretē autorus dažādos uzvedumos, bet arī kārtīgi izskrienas! Te nu jāmin Viļa dienas „Lejeniekos”, kad Viļa Plūdoņa dzimtās mājas sētā, kas nu jau krietnu laiku ir muzejmāja, tiek vārīta skābeņu zupa, iets rotaļās un risināti atjautības uzdevumi. Bērnu un jaunieši krāj dažādotu literāro pieredzi.

Līdzcilvēki dalās ar sev piederošām vēstures liecībām

Ne viens vien novadpētniecības disks tapis ar līdzcilvēku iesaistīšanos – fotogrāfiju atnešanu, ļaušanu tās ieskanēt, pavadošu stāstu izklāstīšanu. Cilvēku iesaistīšanas jo īpaši manāma to disku materiāla tapšanā, kas stāsta par Bauskas laika ritējumu dažādas iestādēs vai cilvēku pulciņos, piemēram, par Bauskas 11. ceļa daļu vai sporta aktīvistu pulku. Pērn tapis papildinājums diska sērijai „Trejupju pilsētā”, kas jo īpaši nozīmīgi, akcentējos Bauskas pilsētas identitāti, savdabīgo lokāciju, arīdzan cilvēku piederību šai vietai. Jauntapušie diski tiek prezentēti tiem veltītos pasākumos, kad paldies vārds tiek teikts tiem, kuri bijuši atsaucīgi un iesaistījušies materiāla tapšanā.

Kopīgiem spēkiem atrod dzimtas relikvijas

Pērnā gada rudenī viena no pēcpusdienām tika veltīta nepelnīti aizmirstam gleznotājam, novadniekam Arnoldam Nulītim viņa 120. jubilejā. Šo pasākumu pavadīja jaunu sadarbības partneru iesaistīšanās un kāda pavisam negaidīta un sirsnīga atkalsatikšanās. Sadarbībā ar mākslas biedrību „Meistars Gothards” un Bauskas muzeju, bija izveidota 16 A. Nulīša oriģinālgleznu ekpresizstāde. Tostarp Bauskā atgriezās glezna „Irēne”, kas nejauši tika paglābta no pārdošanas. Ar vietējā laikraksta starpniecību tika sākts meklēt „Irēnes” modeli, zināms, ka vidusskolnieci, baušķenieci. Un atrasts! Mākslas darbā redzamās meitenes Irēnes Zeidaks radinieces piedzīvoja atkalredzēšanos gleznā ar savu māti un vecmāmiņu. Viņuprāt, šī glezna ar dzimtas priekšgājēju bija zudusi un saglabājusies vien kā liecība uz kādā žurnāla vāka. Tagad ģimenei sarūpēta glezna kopija, savukārt Bauska muzejā turpmāk glabāsies tāds oriģināls. Izmantojot sociālos tīklus, A. Nulīša līdzcilvēku un dzīves gaitu izzināšanā iesaistījās arī Toronto Dievturu draudze.

Politiski represēto kluba „Rēta” priekšsēdētājs Jānis Zemtautis: „L. Ozoliņa izjūt lielu atbildību pret klausītājiem un pietāti pret vēstījuma varoņiem, uzrunā un aicina piedalīties tos novadniekus, kuri ir mūsu vidū, kā Knuts Skujenieks, Uldis Dumpis, Lāsma Kugrēna, kā arī sameklē jau aizgājušo tuviniekus, draugus, laikabiedrus, kas spilgtina sarīkojumus. Tas viss nav paveicams obligātajās darba stundās, tas paģēr iedziļināšanos gan apskatāmajā laikā, gan personībās.

Ozoliņa pieskārusies arī mūsu tautas vēsturē sāpīgajiem notikumiem – deportācijām un nacionālo partizānu likteņiem. Regulārajās tikšanās reizēs ar Bauskas politiski represēto kluba „Rēta” dalībniekiem viņa aicina iesniegt fotogrāfijas un stāstījumus par izsūtījuma un ieslodzījuma gadiem, jau tapuši vairāki diski, kas ne reizi vien prezentēti dažādās auditorijās.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2016 – Laimdotu Ozoliņu!

 

Papildus informācija:

Balva „Gada bibliotekārs 2016” tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku nozares pārstāvjiem izveidota komisija.

Konkursa „Gada bibliotekārs 2016” laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 2017. gada 24. aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Pasākumu atbalstīja LR Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Eco Baltia. Apbalvošanas ceremoniju vadīja Ojārs Rubenis, muzikālo noskaņu radīja Jēkabs Nīmanis, Varis Piņķis, Andis Klučnieks.

Latvijas Bibliotekāru biedrība