Uz Latvijas Bibliotēku festivālu 2018 atskatoties

Šī gada 17.­ un 18. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas Bibliotēku festivāls 2018. Ciešā sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) Latvijas Bibliotēku festivālu organizēja jau trešo gadu. Tradicionāli festivāla un arī Bibliotēku nedēļas moto tiek ņemts no Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ģenerālkonferences nosaukuma. Šogad tas bija – “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”.

Festivāla pirmajā dienā – 17. aprīlī – notika Latvijas bibliotekāru 19. konference, LBB biedru kopsapulce un Gada balvas 2017 pasniegšana, kas noslēdzās ar Bibliotekāru diskotēku. Festivāla otrajā dienā – 18. aprīlī – notika Bibliotēku ideju tirgus un LBB sekciju sapulces.

Latvijas bibliotekāru 19. konferences atklāšana. Foto: Kristians Luhaers

Latvijas Bibliotēku festivālu atklāja vairākas uzrunas: Latvijas Republikas kultūras ministres Daces Melbārdes, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētāja Ginta Kaminska, Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpilddirektores Dzintras Mukānes, Lietuvas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājas Jolitas Steponaitienes un Igaunijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājas Katres Rīsalu (Katre Riisalu) uzrunas.

Latvijas bibliotekāru 19. konference bija bagāta ar tuvāko kaimiņvalstu nozares speciālistu priekšlasījumiem. Par bibliotēkām un to interešu aizstāvību Norvēģijā stāstīja Norvēģijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Mariann Schjeide, savukārt Helsinku pilsētas bibliotēkas informācijas pakalpojumu konsultants Antti Sauli dalījās pieredzē, kādas šodien ir Somijas publiskās bibliotēkas. Balsoties uz pasaulē lielākajā tehnoloģiju konferencē “Web summit” (“Tīmekļa samits”) redzēto un dzirdēto, bibliotēku nākotnes prognozes sniedza Viļņas pilsētas centrālās bibliotēkas mārketinga vadītāja Julija Glosaitė, bet par to, kā 21. gadsimtā strādā Igaunijas publiskās bibliotēkas, stāstīja Pērnavas Centrālās bibliotēkas mārketinga vadītāja Krista Visas. Pēc ilgāka pārtraukuma Latvijā viesojās kolēģi no Ukrainas. Ļvovas pilsētas bibliotēkas Pieaugušo tīkla direktore Любов Цяпало (Liubov Tsiapalo) un Ļvovas Kultūras pārvaldes vecākā speciāliste Анастасія Нечипоренко (Anastasiia Nechyporenko) atklāja noslēpumu, kā Ļvovas pilsētas bibliotēka kļuva par Ukrainas Gada bibliotēku 2017, stāstīja par labākajiem un redzamākajiem bibliotēkas pakalpojumiem un projektiem, kā arī dalījās pieredzē par bibliotēkas iekļaušanos urbānajā pilsētas kultūrvidē.

Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Baiba Ervalde (no kreisās) un LBB priekšsēdētāja Māra Jēkabsone. Foto: Kristians Luhaers

Konferences otrajā daļā tika parakstīts LBB un Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības sadarbības līgums, kā arī sniegti LBB sadarbības partneru – Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas – pārstāvju pieredzes stāsti: par Jaņa Rozentāla Mākslas skolas bibliotēkas profesionālās harmonijas meklējumiem stāstīja Nacionālās Mākslu vidusskolas Jaņa Rozentāla Mākslas skolas bibliotekāre Dace Balode, savukārt Ventspils Augstskolas bibliotēkas vadītāja Baiba Blumfelde dalījās ar savas bibliotēkas labāko pieredzi.

Dace Balode Jaņa Rozentāla Mākslas skolas bibliotēkā strādā kopš 1984. gada. Laika gaitā nomainījušies 7 direktori, skolas nosaukums, zīmogi un bibliotēkas atrašanās vieta. Ir cerība, ka tuvāko 2 gadu laikā bibliotēka iegūs jaunas telpas, līdz ar to aktuāls ir jautājums par bibliotekāra lomu telpu iekārtošanā. Vai arhitekta iecere atbildīs bibliotēkas vajadzībām, ar kādiem kompromisiem būs jāsaskaras, lai telpas būtu piemērotas arī bibliotekāro procesu veikšanai, kā nekļūdīties mēbeļu iegādē utt. Blakus intensīvam darbam ar lasītājiem un krājumu, bibliotekāre ir radoša krājuma norakstītāja – savā prezentācijā viņa demonstrē vairākus patiešām oriģinālus veidus, kā izmantot norakstītās grāmatas. Tāpat viņa rosināja domāt par to, kas patiesībā šodien ir skolas bibliotekārs, kādas jomas viņam jāpārzina un kā pasaulē, kur viss rit un mainās arvien straujāk, nepazaudēt profesionālo harmoniju.

Baibas Blumfeldes prezentācijas nosaukums bija “Mazas bibliotēkas lielie mērķi”. Ventspils Augstskolas bibliotēka ir dibināta 1997. gadā. Visas bibliotēkā pieejamās datubāzes bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas attālināti, tiek nodrošinātas lietotāju informācijpratības nodarbības un organizēti citi pasākumi (diskusijas, dzejas dienas, muzikāli pasākumi, mākslas izstādes utt.). No 2017. gada septembra līdz 2018. gada martam bibliotēkā darbojās brīvprātīgā no Itālijas, kuras lielākais ieguldījums bija dažādu pasākumu organizēšana (“Aklais randiņš ar grāmatu”, “Itāliešu kultūra un tradīcijas”, “Spocīgi omulīgais šausmu vakars” u. c.). Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar citām bibliotēkām, Ventspils domi un citām institūcijām, kā arī pilnveido bibliotēkas darbu iedvesmojoties no dažādiem nozares pasākumiem, piemēram, konferences “Modernu bibliotēku pakalpojumi un tehnika” Klaipēdā.

LBB biedru kopsapulce. Foto: Kristians Luhaers

Konferenci noslēdza LBB biedru kopsapulce, kuras laikā tika apstiprināts LBB 2017. gada pārskats, tika nobalsots par LBB valdes ierosinātajām LBB statūtu un biedru naudas izmaiņām, kā arī, nobalsojot par trīs LBB Goda biedru kandidātiem, tika atjaunota LBB Goda biedru tradīcija. Par LBB Goda biedriem ievēlēja: ilggadējo biedrības atbalstītāju un starptautisko sakaru veicinātāju Inesi Auziņu-Smitu, divkārtējo biedrības priekšsēdētāju, nerimstošo bibliotēku jomas attīstītāju un bibliotekāru iedvesmotāju Annu Mauliņu un ilggadējo biedrības Vidzemes nodaļas vadītāju, Vidzemes bibliotekāru saliedētāju Guntu Romanovsku. Apsveicam un lepojamies!

Gada balvas 2017 pasniegšanas pasākums. Foto: Kristians Luhaers

Vakarā notika Gada balvas 2017 pasniegšana. Pasākumu vadīja Uldis Timma, par pasākuma muzikālo noformējumu rūpējās vinyl DJ Mareks Ameriks. Pasākums tika atklāts ar dziesmu “Skaista mana tēva sēta”, īpašo bibliotekāru “aplausu kopdziesmu” un LBB priekšsēdētājas Māras Jēkabsones uzrunu. Ceremonijas laikā tika godināts “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas diennakts lasītavas atvēršana, pasniegta LBB Gada balva un Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības Gada balva, kā arī sveikti “Vikipēdijas” kampaņas “1Lib1Ref” jeb “1 bibliotekārs – 1 atsauce” laureāti.

LBB Gada balva šogad izvērtās par īstu sensāciju. Bija plānots pasniegt LBB Gada balvu divās nominācijās – “Gada bibliotekārs” un “Gada bibliotēka”. Tā kā visi Gada bibliotekāra balvai iesūtītie pieteikumi neatbilda nolikuma prasībām, bet Gada bibliotēkas nominācijā pieteikto iesniegumu vidū izvirzījās divi spēcīgi līderi, LBB Gada balvas komisija šogad nolēma Gada bibliotekāra balvu nolikuma prasību neievērošanas dēļ nepasniegt, tādējādi dodot iespēju godināt abus līdzvērtīgos Gada bibliotēkas balvas pretendentus. Līdz ar to LBB gada balvu nominācijā “Gada bibliotēka 2017” ieguva divas bibliotēkas – Jelgavas pilsētas bibliotēka un Kuldīgas Galvenā bibliotēka. Kuldīgas Galveno bibliotēku sveica Kultūras ministre Dace Melbārde un Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. LBB Gada bibliotēkas 2017 balvu Kuldīgas Galvenā bibliotēka ieguva par inovatīvu, modernu, radošu un oriģinālu darbu, ar savu piemēru iedvesmojot visas Latvijas bibliotēkas un bibliotekārus. Bibliotēka aktīvi darbojas virtuālajā un digitālajā vidē un var tikt uzskatīta par moderna un inovatīva novadpētniecības darba flagmani. Jelgavas pilsētas bibliotēku sveica Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis un Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. LBB Gada bibliotēkas 2017 balvu Jelgavas pilsētas bibliotēka ieguva par aktīvu un pārdomātu izglītojošo darbību, intensīvu darbu sociālajos medijos un atraktivitāti un oriģinalitāti ne tikai strādājot bibliotēkas telpās, bet arī piedaloties pilsētas un novada norisēs. Pamatoti bibliotēkai var tikt piešķirts tituls “sadarbības un projektu lauva”. Apsveicam un lepojamies ar abām LBB Gada bibliotēkām 2017!

Dziesma “Mazā bilžu rāmītī” aizvadīja pie skolu bibliotekāriem un skolu bibliotēkām, ko sveica Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Baiba Ervalde un Tukuma 2. vidusskolas bibliotekāre Raita Kopiņa. Balvu “Gada skolas bibliotekārs 2017” par aktīvu darbību Latvijas skolu bibliotēku attīstības un sadarbības veicināšanā ieguva Rīgas 47. vidusskolas bibliotekāre Līva Pakalna, bet balvu “Gada skolas bibliotēka 2017” – Līvānu 1. vidusskolas bibliotēka par radošu domu un pieeju jaunās paaudzes izglītošanā, ieinteresētību skolu bibliotēku izaugsmē, publicitātē un attīstībā. Apsveicam!

LBB valde: Dace Ūdre (no kreisās), Daiga Puķīte, Daina Girvaite, Māre Jēkabsone, Elīna Sniedze, Krista Annija Lauberga, Ilona Skorodihina. Foto: Kristians Luhaers

Gada balvas pasniegšanas ceremonijas noslēgumā atkārtoti tika sumināta LBB Goda biedre – “Vidzemes zvaigzne”, kādreizējā LBB Vidzemes nodaļas vadītāja – Gunta Romanovska, kura vēl joprojām iedvesmo ne vien Vidzemes nodaļu, bet arī pārējās LBB reģionālās nodaļas. LBB priekšsēdētāja teica paldies vārdus arī valdes locekļiem, reģionālo nodaļu vadītājiem un LBB sekretārei par 2017. gadā paveikto. Festivāla pirmo dienu noslēdza Bibliotekāru diskotēka ar vinyl DJ Mareku Ameriku.

Gada balvas 2017 pasniegšanas pasākuma dalībnieki. Foto: Kristians Luhaers

Latvijas Bibliotēku festivāla otrajā dienā Latvijas bibliotekāri pulcējās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 1. stāva ātrijā, lai pieskandinātu bibliotēku ar Bibliotēku ideju tirgus aktivitātēm – “pirktas un pārdotas” tika visdažādākās idejas, sākot no puzlēm un dažādām citām galda spēlēm līdz bibliotēku rallijam, audiogidam, robotiem, grāmatu mākslai un nozīmīšu gatavošanai.

Bibliotēku ideju tirgus 2018. Foto: Kristians Luhaers

Ideju tirgu ievadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sabiedrības informēšanas un izglītošanas projekta “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” prezentācijas pasākums. Paralēli ideju tirgus norisei LBB valde organizēja LBB sekciju sapulces, lai pārrunātu katras sekcijas līdzšinējo darbību un plānotu nākotnes aktivitātes. Kā viens no sekciju sapulču rezultātiem ir tas, ka tika izveidota jauna sekcija – Bibliotēku attīstības sekcija, kurā tiks apvienots līdzšinējās Publisko bibliotēku sekcijas, Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijas un Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijas darbs. Pateicoties pagājušajā gadā iesāktajai sadarbībai ar Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju, festivāla otrajā dienā bibliotekāriem bija iespējams apmeklēt un iepazīt trīs Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas bibliotēku darbu. Plašāks ideju tirgus apskats vēl tiek gatavots un būs pieejams LBB tīmekļvietnē.

Pavisam kopā Latvijas Bibliotēku festivālu apmeklēja gandrīz 400 bibliotekāri un bibliotēku draugi no visas Latvijas. Tie patiešām bija bibliotēku svētki divu dienu garumā!

Plašāku informāciju par festivālu, tajā skaitā konferences prezentācijas un festivāla fotogrāfijas sk. LBB tīmekļvietnē http://www.bibliotekari.lv/?page_id=4352.

Paldies festivāla atbalstītājiem: Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Kultūras ministrijai, Valsts kultūrkapitāla fondam, Rīgas Tehniskajai universitātei, izdevniecībai “liels un mazs”, sabiedrībai “Tilde”, dizaina projektam “Kokmaizītes” un uzņēmumam “NIC Ozols”.

Aicinām LBB aktualitātēm sekot gan biedrības tīmekļvietnē www.bibliotekari.lv, gan biedrības “Facebook” lapā: https://www.facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba.

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone, LBB priekšsēdētāja
Krista Annija Lauberga, LBB valdes locekle
Ārija Geidāne, Latvijas Bibliotēku festivāla 2018 brīvprātīgais palīgs, Rundāles novada Svitenes bibliotēkas vadītāja
Aiga Pīķe, Latvijas Bibliotēku festivāla 2018 brīvprātīgais palīgs, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studente

Sensācija! LBB Gada balvas nominācijā “Gada bibliotēka 2017” – divi laureāti

Jau trešo gadu Latvijas Bibliotēku festivāla laikā tika pasniegta Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balva. Šogad bija iecerēts balvu pasniegt divās nominācijās: “Gada bibliotekārs” un “Gada bibliotēka”. Balvas mērķis ir izteikt atzinību LBB biedriem, izceļot vispārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru un bibliotēku sniegumu, kas devis labumu ne tikai lasītājiem un iedzīvotājiem, bet arī spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā.

Diemžēl visi iesūtītie Gada bibliotekāra balvas pieteikumi neatbilda nolikuma prasībām. Taču Gada bibliotēkas nominācijā iesūtīto pieteikumu vidū īpaši izcēlās divi līdzvērtīgi pieteikumi. LBB Gada balvas komisijas locekļu domas par uzvarētāju dalījās, kā arī visi komisijas locekļi uzsvēra, ka ir patiešām grūti izvēlēties vienu uzvarētāju, jo abi pieteikumi ir vienlīdz spēcīgi. Tika nolemts Gada bibliotekāra balvu nolikuma prasību neievērošanas dēļ nepasniegt, tādējādi dodot iespēju godināt abus līdzvērtīgos Gada bibliotēkas balvas pretendentus.

Rezultātā 2018. gada 17. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Gada balvas ceremonijā LBB balvu nominācijā “Gada bibliotēka 2017” saņēma divas bibliotēkas – Jelgavas pilsētas bibliotēka un Kuldīgas Galvenā bibliotēka. Bibliotēkas sveica Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis. Kopā ar atzinības rakstu katra laureāte saņēma naudas balvu 140 eiro apmērā.

“Gada bibliotēka 2017” – Jelgavas pilsētas bibliotēka

2017. gadu Jelgavas pilsētas bibliotēka sauc par izaugsmes gadu. Daudz cilvēku iedvesmots, sniedzot bibliotekāros pakalpojumus un piedaloties pilsētas kultūras un izglītības dzīvē, nopietni strādājot novadpētniecības, kopkataloga kvalitātes izaugsmes laukā, kā arī esot aktīviem dalībniekiem dažādos pilsētai svarīgos notikumos. Radoši tiek strādāts ar ikvienu darbu un procesu. Sociālajos tīklos izveidotas jaunas rubrikas: “No jaunumu plaukta” un “E-grāmatu pirmdiena”, kurās ik nedēļu tiek piedāvāts kāds jauns un interesants izdevums. Bibliotēkas ēkā ierīkots slēpnis slēpņošanas (Geocaching) spēlei, kuru atraduši 447 slēpņotāji.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas mērķis ir virzīties uz izcilību, kas lieliski arī izdodas! Izveidota veiksmīga sadarbība ar biedrībām un uzņēmumiem. Bibliotēkas vārds skan daudzos pilsētas pasākumos: Jelgavas pilsētas svētku gājienā, Muzeju naktī, Metāla svētkos, Piena, maizes un medus svētkos, “ZinīBUMS” pasākumā, kurš veltīts Zinību dienai. Bibliotēka organizējusi Dzejas dienas pilsētā, devusies Lāčplēša dienas lāpu gājienā, organizējusi Baltā galdauta svētkus 4. maijā, bijusi Jelgavas novada Grāmatu svētku organizatore – 2017. gadā tie notika Sesavā.

2017. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka veiksmīgi strādājusi daudzos virzienos. Ir bijuši nozīmīgi restaurācijas darbi un remontdarbi, atjaunota un restaurēta K. Barona zāle ar unikāliem mākslinieka A. Zvejnieka gleznojumiem. Veidotas augstvērtīgas publikācijas par bibliotēkas krājumu, pasākumiem un pakalpojumiem, popularizēts novadpētniecības krājums, kā arī publicētas daudzas publikācijas par bibliotēkas darba aktualitātēm nozares informācijas resursos. No projektiem nozīmīgākais ir “Interreg V-A” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā”.

2017. gada prioritāte Jelgavas pilsētas bibliotēkā bija bibliotēkas vārda nešana pasaulē. Bibliotekāres bijušas dalībnieces gan starptautiskajā kongresā “International Summit of The Book 2016” Īrijā, gan “Erasmus+” projekta “Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem” mācību interneta platformas novērtēšanā Nikolā Furnadžijeva Reģionālajā bibliotēkā Pazardžikā, Bulgārijā, gan Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) satelītkonferencē “The Challenge of Multiple Identities. Multiethnicity in Genealogy, Local History and Regional Memory – Challenges and Opportunities for Libraries and Other Memory Institutions”, Lietuvas Nacionālajā Martīna Mažvīda bibliotēkā Viļņā. IFLA 83. ģenerālkonferencē “Libraries. Solidarity. Society”, kas no 18. līdz 25. augustam notika Vroclavā, Polijā, Jelgavas pilsētas bibliotēka piedalījās konferences plakātu sesijā ar stenda referātu “4D bibliotēka – apzinātība un klātbūtne”.

Jelgavas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs Paulis Rēvelis: “Bibliotēka iesaistās daudzpusīgās aktivitātēs. Izjūtam savu bibliotēku kā atbalsta punktu gan tīri praktisku darbu risināšanā, gan arī kā vietu, kur atrast atbildes uz daudziem jautājumiem. Augstu novērtējam izcilās izstādes novadpētniecības jomā un veiksmīgo sadarbību ar daudzām iestādēm, biedrībām un nozīmīgiem cilvēkiem Jelgavā”.

SIA “Jelgavas tipogrāfija” valdes loceklis Rodijs Trankalis: “Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbs pārsteidz ar radošu un interesantu pieeju lasīšanas popularizēšanā. Redzam bibliotekāres visos lielakajos pilsētas svētkos ar pavisam trakām idejām. Piena, maizes un medus svētkos viņas brauc ar Bibliolaivu, kura taisīta no piena pakām, Metāla svētkos piedāvā šīs nozares lasāmvielu, veido izstādes, piedāvā radošus darbiņus. Ļoti patīk veselīgā humora klātbūtne un vieglums meiteņu darbībā. (..) Un kur nu vēl Dzejas dienas Jelgavā, kur bibliotēka iegulda lielu darbu, lai pilsēta elpotu dzeju, redzētu un dzirdētu to.”

Arī Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar “Gada bibliotēku 2017” – Jelgavas pilsētas bibliotēku!

“Gada bibliotēka 2017” – Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Kuldīgas Galvenā bibliotēka organizē savu profesionālo darbību, sekojot profesionālās jomas attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Līdztekus daudzpusīgam darbam ar bērniem bibliotēka ievieš jaunas darba metodes arī darbā ar novadpētniecības materiāliem, kas ir būtisks ieguldījums vietējās kopienas dzīvās vēstures – stāstu, fotogrāfiju, dokumentu, pastkaršu un publikāciju – apkopošanā. Bibliotēka izveidojusi novadpētniecības krātuvi “Digitālā Kuldīga”. Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā pieejamas vairākas novadpētniecības materiālu kolekcijas, piemēram, “E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas koris “Cantus””, “Amatiermāksla Kuldīgas novadā”, “Latvijas Tautas fronte. Kuldīgas nodaļa”, kā arī elektroniskais katalogs un novadpētniecības datubāze. Veicot novadpētniecības darbu, izveidojusies sadarbība ar Kuldīgas iedzīvotājiem, kas piedāvā fotogrāfijas no privātajiem albumiem vēsturisku notikumu ilustrēšanai, kā arī ar Kuldīgas novada muzeju, kas palīdz pētniecībā.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka novadpētniecības darbā izmanto jaunas metodes un var lepoties ar novadpētniecības datubāzi, kurā šobrīd ir 38 168 ieraksti par dažādām tēmām, turklāt 67 % ierakstu ir pievienotas anotācijas, kurās ir iespējama meklēšana pilntekstā. Kā alternatīva fiziskajām novadpētniecības mapēm tiek veidota novadpētniecības krātuve “Digitālā Kuldīga”, kurā šobrīd ir 33 466 faili, 1603 mapes ar kopējo apjomu 124 GB. Bibliotēkā digitalizēti 9517 dokumenti, 18 018 lappuses un 3922 attēlizdevumi, ko kuriem 1408 vienības ir Kuldīgas iedzīvotāju atnestās fotogrāfijas un 1293 apsveikuma kartītes par dažādām tēmām, kas tiek izmantotas virtuālo izstāžu veidošanā un noskaņas radīšanai svētku laikā.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka sadarbojas arī ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūtu, regulāri eksportējot kvalitatīvus ierakstus. 2017. gadā eksportēti 1678 ieraksti. Tiek rīkoti arī virtuālie konkursi. 2017. gadā novadpētniecības materiālu popularizēšanai izgatavotas 22 fragmentu mīklas (puzles) ar agrāko gadu Kuldīgas skatiem fotogrāfijās, kas tiek izmantotas dažādos pasākumos, piemēram, Muzeju naktī, Senioru veselības dienā, bibliotekārajās stundās un semināros Kuldīgas reģiona bibliotēku darbiniekiem kā palīgs informācijas meklēšanas mācībām novadpētniecības datubāzē.

Tā kā bibliotēka ir drošs un uzticams sadarbības partneris skolām, tad, palīdzot Kuldīgas 2. vidusskolai ēkas remonta laikā, skolēni vienu nedēļu mācījās Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā. Šai nedēļai tika izstrādātas nodarbības trīs klašu grupām, izmantojot puzles izglītojošām spēlēm un novadpētniecības datubāzi atbilžu meklēšanai par salikto attēlu. 2017. gadā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas virtuālais apmeklējums ir pieaudzis par 41 %, un to veicinājusi arī novadpētniecības materiālu popularizēšana.

Kuldīgas pamatskolas direktore Jana Jansone: “Kuldīgas pamatskolai ir cieša sadarbība ar Kuldīgas Galveno bibliotēku. Bibliotēka sagatavo bibliotekārās stundas dažādām klašu grupām atbilstoši vecumposmam un par dažādiem aktuāliem tematiem, piemēram, par Kuldīgas un Kuldīgas novada vēsturi, elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām, datubāzēm (“Letonika”, “EBSCO”, “Britannica”, “Lursoft”), bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem (grāmatu rezervācija, lietošanas termiņa pagarināšana), drošību internetā, pareizu informācijas atlasi un apstrādi pētniecisko darbu izstrādei u. c. Tādējādi skolēniem veidojas prasmes strādāt ar informācijas avotiem digitāli un viņi gūst komplicētu informāciju par savas pilsētas un novada vēsturi”.

“Tieto Latvija” tirdzniecības vadītāja Baiba Mūze: “Kuldīgas Galvenā bibliotēka ir viena no Latvijas bibliotēkām, kurai ir ne tikai vislielākā pieredze digitālo kolekciju veidošanā, bet arī to kvalitāte ir augstu novērtēta. Pētījumā “Nacionālā identitāte digitālajā vidē” Kuldīgas Galvenās bibliotēkas veidotās digitālās kolekcijas ieguva visaugstāko novērtējumu. Jāatzīmē Kuldīgas Galvenās bibliotēkas speciālistu prasme digitālo kolekciju veidošanā ne tikai sadarboties ar citām iestādēm, bet iesaistīt arī iedzīvotājus.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar “Gada bibliotēku 2017” – Kuldīgas Galveno bibliotēku!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle Daina Girvaite un
LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone

Pasniegta LBB Gada balva nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”

Latvijas Bibliotēku festivāla 2018 laikā Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) pasniedza Gada balvu vairākās kategorijās, viena no tām bija nominācija “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2017”. Nominācijai tika izvirzīti 37 notikumi, par kuriem tiešsaistes balsojumā atdotas 1330 balsis (rezultāti PDF). Pamatojoties uz balsojumu par bibliotēku iesūtītajiem notikumiem, izveidots 10 Gada notikumu apkopojums (PDF un PNG).

Pirmo vietu balsojumā un ceļojošo Gada notikumu albumu ieguva Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka par diennakts lasītavas atvēršanu (76 balsis). Albums uz gadu tiek nodots nominācijas uzvarētāja rīcībā, lai atstātu paliekošu ierakstu divu lappušu apjomā. Nākamajā gadā albums tiks nodots nākamajam uzvarētājam.

Par vienu balsi mazāk (75 balsis) ieguvusi Pļaviņu bērnu bibliotēka par lasīšanas veicināšanas nodarbībām ar suņiem bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

Atzinības rakstu un ceļojošo balvu pasniedza LBB priekšsēdētāja Māra Jēkabsone, piebilstot: “Esam gandarīti, ka jau pirmajā nominācijas izsludināšanas reizē ieguvām tik kuplu pieteikto notikumu skaitu. Aicinām nākamgad būt vēl aktīvākiem, nekautrēties un stāstīt par notikumiem Latvijas bibliotēkās – gan mazās, gan lielās!”

LBB nominācijas “Gada notikums Latvijas bibliotēkas” ceļojošais albums

Apsveicam visu nominēto notikumu autorus!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle, LBB Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
Elīna Sniedze

IFLA un IT uzņēmums “Systematic” izsludina nomināciju “Gada publiskā bibliotēka”

Publiskās bibliotēkas ir nozīmīga stipras sabiedrības daļa, tāpēc Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ar IT uzņēmuma “Systematic” finansiālu atbalstu pasniegs balvu 5000 ASV dolāru vērtībā bibliotēkai, kas saviem lietotājiem piedāvā atvērtu un funkcionāli labiekārtotu vidi, izmanto radošus IT risinājumus un darbojas saskaņā ar lietotāju vēlmēm, vietējo kultūru un digitālās attīstības tendencēm.

Balvai var pieteikties jebkura publiskā bibliotēka, kura laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim ir uzsākusi darbu jaunuzceltā ēkā vai pārcēlusies uz ēku, kura iepriekš nav izmantota bibliotēkas vajadzībām.

Uzvarētāju izvēlēsies starptautiska profesionāla žūrija. Balvas saņēmējs tiks paziņots 2018.­ gada augustā IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresā Kualalumpurā, Malaizijā.

Nominētās bibliotēkas tiks vērtētas pēc 6 kritērijiem:

  • mijiedarbība ar apkārtējo vidi un vietējo kultūru;
  • arhitektūras/vides kvalitāte;
  • elastīgums;
  • ilgtspēja;
  • mācīšanās vide;
  • digitālā vide.

Pieteikumi nominācijai iesniedzami līdz 2018. gada 15. maijam, izmantojot tiešsaistes pieteikuma formu.

Iepriekšējo gadu uzvarētāji:

  • Gada publiskā bibliotēka 2016: Dokk 1, Dānija;
  • Gada publiskā bibliotēka 2015: Kista Public Library, Zviedrija;
  • Gada publiskā bibliotēka 2014: Craigieburn Library, Austrālija.

 

Informāciju pēc IFLA un “Systematic” materiāliem sagatavoja:
Dace Ūdre, LBB valdes priekšsēdētājas vietniece,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas nacionālo digitālo informācijas resursu komplektēšanas eksperte

Latvijas Bibliotekāru biedrība