Izsludināta pieteikšanās EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai

Starptautiskā bezpeļņas organizācija Electronic Information for Libraries (EIFL) ir izsludinājusi pieteikšanos 12. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2018. gada 5. decembris.

Pieteikties tiek mudinātas publiskās bibliotēkas, kas izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kopienas dzīves uzlabošanai, risinot jebkuru no jautājumiem, kas iekļauti ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam:

 • ekonomiskā labklājība un nodarbinātība;
 • zemkopība, ilgtspējīga lauksaimniecība;
 • veselība un higiēna;
 • digitālā iekļautība;
 • dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm;
 • izglītība visiem;
 • klimata pārmaiņas un citi ar vidi saistīti jautājumi.

Galvenā balva ir 1,500 ASV dolāru un plaša publicitāte EIFL globālās saziņas tīklos un kanālos. Pieteikumi tiek pieņemti angļu, franču, krievu un spāņu valodās.

Pakalpojumam un/vai aktivitātei, par kuru tiek iesniegts pieteikums konkursā, ir jābūt tajā brīdī spēkā esošam.

Papildinformācija

Inovāciju balva ir dibināta 2011. gadā un no Latvijas to līdz šim ir saņēmusi Pelču pagasta bibliotēka par projektu bērniem “Mazā novadpētniecības skola” (2014).

 

Pēc EIFL informācijas sagatavojusi:
Kristīne Deksne
Bibliotēku portāla redaktore
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs

Izsludināta pieteikšanās 11. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai

Latvijas bibliotēkas ir aicinātas pieteikties EIFL (Electronic Information for Libraries) Publisko bibliotēku inovāciju balvai.

Iespēja pretendēt uz balvu EIFL Public Library Innovation Award konkursa kārtībā tiek piedāvāta ikvienai Latvijas publiskajai bibliotēkai, kas izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un piedāvā inovatīvus pakalpojumus, tādējādi uzlabojot savas kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Pieteikumi tiek pieņemti jomās, kas atbilst ANO ilgtspējīgas attīstības (United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development) kritērijiem:

 • ekonomiskā labklājība un nodarbinātība;
 • zemkopība un ilgtspējīga lauksaimniecība;
 • veselība un higiēna;
 • e-iekļaušana (digitālā iekļaušana);
 • dzimumu līdztiesība un iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm;
 • izglītība visiem;
 • klimata izmaiņas un citi vides jautājumi.

Latvijas bibliotekāri, pastāstiet pasaulei par saviem 21. gadsimta pakalpojumiem! Galvenā balva – 1500 ASV dolāru, sertifikāts un plašas publicitātes iespējas EIFL globālajos komunikāciju tīklos.

Konkursa pieteikumi tiks pieņemti līdz 2018. gada 11. janvārim angļu, franču, krievu un spāņu valodā. Pakalpojumam un/vai aktivitātei, par kuru tiek iesniegts pieteikums konkursā, ir jābūt tajā brīdī spēkā esošam.

Šī ir jau 11. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balva. Vairāk uzzini EIFL tīmekļvietnē.

 

Pēc EIFL informācijas sagatavojusi:
LBB valdes locekle
Krista Annija Lauberga

Kas iedvesmo bibliotekārus būs inovatīviem?

eifl_report_2015Starptautiskā bezpeļņas organizācija EIFL (Electronic Information for Libraries) veikusi pētījumu par to, kas iedvesmo publiskās bibliotēkas uz inovācijām. Pētījuma veicēji 2014./2015. gadā aptaujājuši 120 bibliotekārus (galvenokārt, bibliotēku vadītājus vai bibliotekārus, kuri ir atbildīgi par inovatīviem bibliotēku pakalpojumiem) Āfrikā, Eiropā un Latīņamerikā. Papildus intervēti publisko bibliotēku līderi (bibliotēku sistēmu vai tīklu vadītāji; bibliotēku asociāciju līderi).

Pētījuma rezultāti liecina, ka “vēlēšanās padarīt bibliotēku pēc iespējas atbilstošāku kopienas vajadzībām” un “personīgs gandarījums, ko bibliotekāri gūst esot noderīgi kopienai” ir divi galvenie faktori, kas motivē bibliotekārus būt inovatīviem. Trešais faktors – “papildus finansējums un iespēja uzlabot bibliotēkas infrastruktūru” – liecina par to, ka bibliotekāri uzskata inovācijas par līdzekli, kas palīdz piesaistīt papildus resursus.

Noderīgi padomi inovāciju veicināšanai publiskajās bibliotēkās

Pētījuma veicēji iesaka:

 • Organizēt bibliotekāru pieredzes apmaiņas aktivitātes, piemēram, vizītes citās bibliotēkās, apmācību seminārus, kopīgus projektus
 • Aicināt publisko bibliotēku pakalpojumu inovatorus no citām valstīm dalīties ar savu pieredzi nacionālos pasākumos, jo bibliotekāriem publiskajās bibliotēkās parasti nav finansējuma, lai piedalītos starptautiskos pasākumos
 • Nacionālās un starptautiskās bibliotekāru konferencēs iekļaut iedvesmojošas publisko bibliotēku labās prakses un inovatīvu pakalpojumu prezentācijas
 • Konferencēs atvēlēt laiku un vietu, lai bibliotekāri varētu socializēties, dibināt kontaktus un apmainīties ar pieredzēm neformālā gaisotnē
 • Stāstīt par inovācijām mājas lapās un sociālajos medijos, bet arī meklēt iespējas klātienes sanāksmēm, lai dalītos ar idejām un pieredzēm
 • Stāstīt par publisko bibliotēku pakalpojumu inovācijām vietējā valodā, tādējādi sasniedzot tos bibliotekārus, kuriem svešvaloda var būt barjera

Pētījuma ziņojums angļu valodā pieejams EIFL mājas lapā.

Latvijas Bibliotekāru biedrība