Notiks otrais apvienotais EBLIDA un Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” tīmekļseminārs

2021. gada 23. novembrī plkst. 17.00–18.30 notiks jau otrais apvienotais Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) un Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” (the Urban Agenda for the EU, Partnership “Culture and Cultural Heritage”) tīmekļseminārs ar nosaukumu “Ilgtspējība publiskajās bibliotēkās – labāks finansējums lieliskai labai vietai” (Sustainability in Public Libraries – Better funding for a great good place).

Lasīt tālāk

Latvijas pārstāvji – visās EBLIDA ekspertu darba grupās

2020. gada nogalē Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) veica savu ekspertu un darba grupu sastāva atjaunināšanu. Pateicoties aktīvai Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) iesaistei, Latvijas bibliotēku jomas pārstāvji ir pārstāvēti visās trīs EBLIDA ekspertu un darba grupās.

Lasīt tālāk

EBLIDA ziņojums “Domāt neiedomājamo” lasāms latviski

2020. gada septembrī Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) publiskoja ziņojumu “Domāt neiedomājamo. Ilgtspējīgas attīstības mērķiem atbilstoša un no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2021.–2027.) finansēta Eiropas bibliotēku programma pēc Covid-19 krīzes” (
Think the unthinkable. A post Covid-19 European Library Agenda meeting Sustainable Development Goals and funded through the European Structural and Investment Funds (2021–2027)
).
Lasīt tālāk

Vebinārs Latvijas bibliotēkām par Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu finansēšanas iespējām bibliotēkām 2021.–2027. gadā

Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas birojs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA), Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Kultūras ministriju 2021. gada 22. februārī rīko vebināru “Zoom” platformā, lai diskutētu par Latvijas bibliotēku pieredzi, apgūstot Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu (ESIF) finansējumu, kā arī par bibliotēku iespējām 2021.–2027. gada finansējuma plānošanas periodā. Vebinārs notiks latviešu un angļu valodā ar sinhrono tulkojumu.

Lasīt tālāk

EBLIDA aicina bibliotēkas domāt par neiedomājamo

2020. gada 13. oktobrī notiks pirmā Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) tiešsaistes darbnīca “Domājiet par neiedomājamo” (Think the Unthinkable).

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrība