EBLIDA-NAPLE 26. konference

“Libraries Bridging Borders”

  • Uldis Zariņš kā LBB pārstāvis piedalīsies EBLIDA ikgadējā konferencē.

EBLIDA biedru kopsapulce

  • Uldis Zariņš kā LBB pārstāvis piedalīsies EBLIDA ikgadējā biedru kopsapulcē.

EBLIDA izpildkomitejas sēde

  • Uldis Zariņš kā LBB pārstāvis piedalīsies EBLIDA izpildkomitejas sēdē.
  • Norises vieta: Sofija, Bulgārija.
Latvijas Bibliotekāru biedrība