Tiek izziņota LBB biedru ārkārtas kopsapulce

Otrdien, 2020. gada 11. augustā plkst. 10.00–11.30 tiešsaistes platformā “Zoom” notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedru ārkārtas kopsapulce, kas tiek sasaukta, lai apstiprinātu LBB statūtu izmaiņas. Diemžēl šī gada 23. aprīļa LBB kongresā apstiprinātie biedrības statūtu grozījumi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) tika noraidīti un ir dots laiks līdz septembrim sakārtot grozījumus atbilstoši UR norādījumiem. Lai statūtus varētu atkārtoti iesniegt UR, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, ir jāorganizē biedrības biedru kopsapulce, kurā biedrības biedri nobalso par statūtu grozījumiem.

Lasīt tālāk

LBB biedru kopsapulce 2019. gada 16. aprīlī

2019. gada 16. aprīlī Latvijas Bibliotēku festivāla un Latvijas bibliotekāru 20. konferences laikā notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedru kopsapulce. Galvenais kopsapulces uzdevums bija apstiprināt LBB darbības pārskatu par 2018. gadu. Kontekstā ar gada pārskatu tika sniegti daži biedrības darbu un pozīciju bibliotēku nozarē raksturojoši ziņojumi.

Lasīt tālāk

LBB pieņemts aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai

2019. gada 16. aprīlī Latvijas bibliotekāru 20. konferences Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedru kopsapulcē vienbalsīgi tika pieņemts Aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai. Aicinājums nosūtīts Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai.

Lasīt tālāk

Tiek izziņota LBB kopsapulce

Otrdien, 2018. gada 17. aprīlī plkst. 15.00–16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, Rīgā, Mūkusalas ielā 3, notiks LBB kopsapulce, kas būs šī gada Bibliotēku festivāla sastāvdaļa.

Darba kārtībā:

  1. Valdes priekšsēdētāja ziņojums.
  2. Revidenta ziņojums.
  3. Pārskata par 2017. gadu apstiprināšana.
  4. Statūtu grozījumu apstiprināšana.
  5. Biedra naudas izmaiņu apstiprināšana.
  6. Goda biedru ievēlēšana.

Ja nevarat ierasties uz kopsapulci, lūdzam par to iepriekš paziņot pa tālr. 67716050 vai e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

Valdes ierosinātie statūtu grozījumi (PDF).

Kopsapulcē plānots virzīt balsošanai biedra naudu izmaiņas:

  • likvidēt pozīciju “reģiona galvenā bibliotēka” un to nomainīt ar “novada centrālā bibliotēka” ar biedra naudas apmēru 50 eiro; ja novada centrālajai bibliotēkai ir struktūrvienības (filiālbibliotēkas), par katru no tām klāt maksājami 10 eiro (stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī);
  • ieviest pozīciju “citas institūcijas un uzņēmumi” ar biedra naudas apmēru 70 eiro (stāsies spēkā 2018. gada 18. aprīlī).

Valde ierosina par Goda biedriem iecelt ilggadējo biedrības atbalstītāju Inesi Auziņu-Smitu un bijušo biedrības priekšsēdētāju Annu Mauliņu. Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt valdei arī savus Goda biedru kandidātus līdz 4. aprīlim uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valde

Latvijas Bibliotekāru biedrība