Bibliotēku nedēļas 2015 vadmotīvs – Pastāvēs, kas pārvērtīsies!

Bibliotēku nedēļa šogad tiks veltīta pārmaiņām, visam jaunajam, kā arī novatoriskajiem aspektiem sen zināmās nozares tradīcijās. Bibliotēku nedēļas vadmotīvs – Pastāvēs, kas pārmainīsies.

Bibliotēku nedēļā svinam mūsu bibliotēku un bibliotekāru sasniegumus, veicinām bibliotēku pakalpojumu atpazīstamību, lai palielinātu sabiedrības atbalstu ikvienai — skolu, bērnu, publiskajai, akadēmiskajai un speciālajai — Latvijas bibliotēkai.

Lasīt tālāk

Bibliotēku nedēļas 2014 vadmotīvs – Informēts un vesels!

Latvijā Bibliotēku nedēļa pirmoreiz tika organizēta 1997. gadā pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) ierosinājuma.

Šogad bibliotēku nedēļa tiks veltīta veselībai: informācija par medicīnisko un veselības aprūpi, veselīgs dzīvesveids, atbalsta grupas un krīzes centri, dažādas terapijas un to pielietojums, tai skaitā biblioterapija, dažādu veselības organizāciju informācijas aprite u. tml.

Lasīt tālāk

Bibliotēku nedēļas 2013 vadmotīvs – Mantojuma sardzē!

Atzīmējot Bibliotēku nedēļu, Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina visas bibliotēkas laikā no 22. līdz 28. aprīlim publiskajā telpā aktīvāk informēt par bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām, organizēt daudzveidīgas izstādes un sarīkojumus, iesaistīt iedzīvotājus sadarbības projektu īstenošanā un radošās aktivitātēs.

Šogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir mantojuma sardzē, tādēļ rīkosim pasākumus, kas veltīti kultūras mantojumam, tā izzināšanai un centīsimies ieinteresēt līdzcilvēkus ģenealoģijas pētījumos, pilsētas un novadu ievērojamu cilvēku veikumā, māju, iestāžu un uzņēmumu vēsturē, sveiksim sadarbības partnerus.

Lasīt tālāk

Bibliotēku nedēļas 2012 vadmotīvs – Bibliotēkas draugi!

Atzīmējot Bibliotēku nedēļu, Latvijas Bibliotekāru biedrība aicina visas bibliotēkas laikā no 23. līdz 29. aprīlim publiskajā telpā daudz plašāk informēt par bibliotēku pakalpojumiem, aktualitātēm, problēmām, risinājumiem un piedāvāt daudzveidīgas izstādes, pasākumus, apmeklētāju aptaujas un citas aktivitātes.

Šogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir Bibliotēkas draugi, tādēļ sarīkosim svētkus esošajiem draugiem un atbalstītājiem, kā arī centīsimies iegūt jaunus draugus, sveiksim aktīvākos lasītājus un sadarbības partnerus.

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrība