Tapis Somijas Kultūras mantojuma aģentūras ilgtspējas apļa tulkojums latviski

Iedvesmojoties no 2021. gada 23. un 24. septembra tiešsaistes konferencē Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” demonstrētās Somijas Kultūras mantojuma aģentūras (Finnish Heritage Agency) pārstāvju prezentācijas par viņu izstrādāto nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējas apli, tapis šī rīka tulkojums latviešu valodā.

Lasīt tālāk

EBLIDA un Latvijas Nacionālā bibliotēka publisko “Otro Eiropas ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām”

EBLIDA (Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas birojs) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ir publicējis “Otro Eiropas ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām”. Ziņojuma saturs ir balstīts uz aptaujas rezultātiem, kura tika izsūtīta Eiropas bibliotēku asociācijām 2021. gada rudenī, un ietver aptaujas kopsavilkumu un septiņpadsmit valstu profilus. Katrs no šiem profiliem ietver informāciju par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) prioritātēm un politiku bibliotēku jomā attiecīgajā valstī, uz IAM orientētu projektu izlasi, kā arī informāciju par projektu finansējuma avotiem un novērtējumu.

Lasīt tālāk

Taps Somijas Kultūras mantojuma aģentūras ilgtspējas rīka tulkojums latviski

Iedvesmojoties no 2021. gada 23. un 24. septembra tiešsaistes konferencē Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” demonstrētās Somijas Kultūras mantojuma aģentūras (Finnish Heritage Agency) pārstāvju prezentācijas par viņu izstrādāto ilgtspējas rīku kultūras mantojuma institūcijām, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) un Latvijas Muzeju biedrība (LMB) veic šī rīka tulkojumu latviešu valodā.

Lasīt tālāk

Projekts “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” noslēdzies ar Latvijas bibliotēku pieredzes apkopojumu IAM jomā latviešu un angļu valodā

2021. gada nogalē noslēdzies trīs gadus ilgušais Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Bibliotekāru biedrības un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”. Projekta mērķis bija aktualizēt bibliotēku lomu un iesaisti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā, diskutēt par bibliotēku iespējām uzlabot savu kopienu dzīvi, dalīties pieredzes stāstos, lai stiprinātu bibliotekāru kapacitāti, motivāciju un pārliecību IAM jomā.

Lasīt tālāk

Ilgtspējas vakcīna. Pieejama ikvienam bibliotekāram

Lai stiprinātu muzeju un bibliotēku lomu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ieviešanā, septembra beigās tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un tiešsaistē no jebkuras citas klausītājam ērtas vai pieejamas vietas noritēja starptautiska konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās”.

Lasīt tālāk

Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās turpinās

(VIETNES BOJĀJUMU DĒĻ PUBLICĒTS AR KAVĒJUMU)

2021. gada 23.–24. septembrī tiešsaistē notika konference Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās”. Pasākuma mērķis bija stiprināt muzeju un bibliotēku lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā. Konference piedāvāja vietēja un starptautiska mēroga nozaru ekspertu priekšlasījumus un praktiskas darbnīcas, lai gūtu zināšanas, izmēģinātu noderīgus rīkus un tīklotos ar Baltijas valstu kolēģiem. Abās dienās konferenci noskatījās vairāk nekā 1000 skatītāju.

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrība