Janvāris

Februāris

Marts

 • 05.03. tiešsaistē, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas tikšanās ar grāmatas “Tikšanās uz siržu laipas. Trīspuksti” autori Egitu Terēzi Jonāni (atbalsts organizēšanā)
 • 08.03. tiešsaistē, Valmieras bibliotēkas pasākums “Rozes diena 2021” (atbalsts organizēšanā)
 • 10.03. tiešsaistē, Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieku darba seminārs (atbalsts organizēšanā)
 • 10.03. tiešsaistē, Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotā projekta “Zenit stāsti” seminārs (atbalsts organizēšanā)
 • 11.03. tiešsaistē, Valmieras bibliotēkas pasākums “Virtuālā izmeklēšana bibliotēkā” (atbalsts organizēšanā)
 • 12.03. tiešsaistē, Valmieras bibliotēkas pasākums “Virtuālā izmeklēšana bibliotēkā” (atbalsts organizēšanā)
 • 17.03. tiešsaistē, Pierīgas novada bibliotēku novadpētniecības koncepcijas izstrādes darba grupas tikšanās (atbalsts organizēšanā)
 • 23.03. tiešsaistē, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas apakškomisijas sēde (atbalsts organizēšanā)
 • 31.03. tiešsaistē, Valmieras bibliotēkas seminārs publisko un skolu bibliotēku bibliotekāriem (atbalsts organizēšanā)

Aprīlis

Jūnijs

Jūlijs

 • (dalība, PĀRCELTS UZ 2022. GADU) Horvātijā, velo nekonference “Cycling For Libraries Croatia”
 • 08.–09.07. tiešsaistē, Ungārijas Bibliotekāru biedrības konference “Bibliotēkas strādā ar paaudzēm” (Libraries serving generations) (dalība)
 • 28.–29.07. Kuldīgā un tiešsaistē, LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets
 • (dalība, PĀRCELTS UZ 2022. GADU) Latvijā, Sieviešu dienas Rallijs 2021

Augusts

Septembris

Oktobris

 • 20.10. Rīgā, tikšanās ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas bakalaura programmas “Informācijas pārvaldība” 1. kursa studentiem (dalība)
 • 20.10. tiešsaistē, Pierīgas reģiona bibliotekāru novadpētniecības seminārs (atbalsts organizēšanā)
 • 21.10. tiešsaistē, Salaspils novada bibliotēkas organizētā Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieku tikšanās (atbalsts organizēšanā)
 • 22.10. tiešsaistē, Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 19. konference “Inovatīvi pakalpojumi bibliotēkās – pieredze, risinājumi, nākotnes vīzijas” (dalība)

Novembris

 • 10.11. tiešsaistē, Pierīgas reģiona publisko bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākums (atbalsts organizēšanā)
 • 12.11. tiešsaistē, Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkas organizētā tiešsaistes saruna ar žurnālisti, rakstnieci Moniku Zīli VKKF atbalstītā projekta ietvaros (atbalsts organizēšanā)
 • 16.11. tiešsaistē, Bauskas Centrālās bibliotēkas organizētais Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums “Sapņi un ilgošanās” (atbalsts organizēšanā)
 • 25.11. tiešsaistē, Limbažu novada bibliotēku darbinieku seminārs (atbalsts organizēšanā)
 • 30.11. tiešsaistē, paneļdiskusija “Globālās bibliotēkas” 19. Sanktpēterburgas Starptautiskā kultūras foruma ietvaros (panel discussion “Global Libraries” of the IX St. Petersburg International Cultural Forum) (dalība)

Decembris

Latvijas Bibliotekāru biedrība