Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) dibināta 1923.gadā un ir suverēna brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno personas, kas saistītas ar bibliotēku darba praksi, teoriju, darba organizāciju, kā arī personas, kas darbojas saskarnozarēs vai citās jomās.

Kopš 1929.gada LBB ir Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)) locekle un darbojas kā Latvijas bibliotekāru pārstāvis šajā starptautiskajā organizācijā.