Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) dibināta 1923. gada 29. aprīlī un ir neatkarīga brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno bibliotēku un informācijas nozares speciālistus. Biedrībā darbojas 433 individuālie biedri un 72 institucionālie biedri. Biedrība izvērš savu darbību caur četru reģionālo nodaļu (Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme) aktivitātēm un piedāvā biedriem iesaistīties dažādu profesionālo interešu sekciju darbā.

LBB mērķis ir saliedēt Latvijas bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, veicināt bibliotēku nozares attīstību valstī, celt bibliotekāra profesijas prestižu un aizstāvēt bibliotēku un bibliotekāru tiesības un intereses.

LBB ir Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) biedrs no 1929. gada un Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) biedrs no 2007. gada un darbojas kā Latvijas bibliotēku un bibliotekāru pārstāvis šajās starptautiskajās organizācijās.

LBB valde, reģionālo nodaļu un sekciju vadītāji 2017. gada 20. decembrī: Jana Dreimane (no kreisās), Dace Ūdre, Krista Annija Lauberga, Lāsma Zariņa, Māra Jēkabsone, Kristīne Deksne, Daina Girvaite, Daiga Puķīte, Inta Kušnere, Ilona Skorodihina, Silvija Tretjakova, Olga Kronberga. Foto: Jurģis Īvāns

 

Informācija atjaunināta: 22.11.2019.

Latvijas Bibliotekāru biedrība