Latvijas Bibliotekāru biedrības Profesionālās izglītības sekcijas (dažādos avotos minēta arī kā Bibliotekārās izglītības sekcija un Profesionālās izglītības un apmācības sekcija) izveides laiks nav zināms, taču pirmās liecības vērojamas sākot no 1993. gada. Sekcija darbību ir beigusi, pēdējās liecības datējamas ar 2000. gadu, tomēr precīzs darbības slēgšanas laiks nav zināms.

Profesionālās izglītības sekcijas darba uzdevums bijis pētīt bibliotēku un informācijas dienestu darbinieku izglītības iespējas Latvijā. Veicināta šo iestāžu pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, taču pasākums organizēts tikai vienreiz.

Sekcijas pasākumi:

Seminārs par bibliotekārās izglītības problēmām sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centru 15.04.1993.
Latvijas Bibliotekāru biedrība