Latvijas Bibliotekāru biedrības Automatizācijas sekcija (dažādos avotos minēta arī kā Tautas bibliotēku automatizācijas sekcija) dibināta 1997. gada 21. oktobrī uz bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE” lietotāju bāzes. Automatizācijas darba virziens laika gaitā kļuvis neaktuāls, tāpēc 2004. gada 14. janvāra publisko bibliotēku sēdē Automatizācijas sekcija tika pārveidota par Publisko bibliotēku sekciju.

Sekcijas pasākumi:

Semināri un mācību kursi 2002   Bibliotekārā darba automatizācijas procesi
Seminārs 18.06.1998. Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, LANET datorapmācības centrā Iemaņas internetā – solis tautas bibliotēku attīstībā
Sekcijas dibināšanas sapulce 21.10.1997. Jelgavā  
Latvijas Bibliotekāru biedrība