Latvijas Bibliotekāru biedrības Bibliogrāfijas sekcija dibināta 1989. gadā vienlaikus ar biedrības atjaunošanu. Bibliogrāfijas sekcija darbību beigusi 2004. gadā, kad tā tika pārveidota par Kataloģizācijas sekciju. Sākotnējais Bibliogrāfijas sekcijas darbs bijis aktīvs, taču tas nebija saistīts ar pasākumu organizēšanu. Darba prioritātes bijušas darbs ar starptautiskajiem bibliogrāfisko aprakstu standartiem, bibliogrāfiskajiem resursiem, to apzināšana, izveide un izmantošanas sekmēšana, kā arī bibliogrāfisko datu apmaiņas un bibliogrāfu tālākizglītības veicināšana. Kopš 1999. gada aizsākās jauna tradīcija – ik gadu organizēti profesionālie pieredzes apmaiņas uz ārvalstu bibliotēkām.

Sekcijas vadītājas:

 • Baiba Mūze
 • Laimdota Prūse

Sekcijas pasākumi:

 

Lekciju cikls un profesionāls pieredzes brauciens sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centru 18.–27.08.2003. Norvēģijā Bibliotēku sistēma Norvēģijā
Lekciju cikls un profesionālais brauciens sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centru 16.–26.08.2002. Lielbritānijā Bibliotēku sistēma LielbritānijāTika apmeklētas Lielbritānijas publiskās, akadēmiskās un zinātniskās bibliotēkas.
Profesionāls pieredzes brauciens 22.–29.04.2001. Somijā

Tika apmeklētas:

23. aprīlī:

 1. Helsinku Ekonomikas skola;
 2. Helsinku pilsētas Centrālā bibliotēka;
 3. Helsinku pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāle The Cable Book Library.

24. aprīlī:

 1. Helsinku bibliotēku apvienības Vikki publiskā bibliotēka un Vikki zinātniskā bibliotēka;
 2. Lahti pilsētas bibliotēka.

25. aprīlī:

 1. Tamperes pilsētas bibliotēka;
 2. Tamperes pilsētas bibliotēkas filiāle Mesikilā;
 3. Tamperes Universitātes bibliotēka.

26. aprīlī:

 1. Ivaskilas publiskā bibliotēka – Centrālās Somijas reģionālā bibliotēka;
 2. Ivaskilas Universitātes bibliotēka.

27. aprīlī:

 1. Somijas Nacionālā depozitārijbibliotēka;
 2. Kuopio pilsētas bibliotēka;
 3. Kuopio Universitātes bibliotēka.

28. aprīlī:

 1. Rovaniemi pilsētas bibliotēka;
 2. Rovaniemi ciemata bibliotēka.

29. aprīlī:

 1. Lapzemes Universitātes Rovaniemi centrālā bibliotēka;
 2. Lapzemes Universitātes Rovaniemi Mākslas un dizaina bibliotēka.
Profesionālais brauciens 2000. gada maijs Holandē Tika apmeklētas Holandes reģionālās, pilsētu publiskās un akadēmiskās bibliotēkas.
Profesionālais brauciens 10.–18.04.1999. Vācijā Tika apmeklētas:

 • Berlīnes centrālā jauniešu bibliotēka;
 • Gīterslo pilsētas bibliotēka;
 • Volfsburgas pilsētas bibliotēka;
 • Ķelnes pilsētas bibliotēka;
 • Bīlefeldes universitātes bibliotēka;
 • Hercoga Augusta bibliotēka Volfenbitelē;
 • Vācijas nacionālās bibliogrāfijas centrs (Frankfurte).
Seminārs 16.04.1998. Seminārā apspriests:

 • Jaunākā metodika bibliogrāfiskā apraksta veidošanā;
 • Bibliogrāfiskā apraksta un MARC raksta salīdzinājums.
Sanāksme 06.11.1996. Bibliogrāfiskā apraksta standartizācija
Latvijas Bibliotekāru biedrība