Latvijas Bibliotekāru biedrības Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcija darbību beigusi 2018. gadā, kad tika apvienota ar citām neaktīvām līdzīgu darbības virzienu sekcijām, izveidojot jaunu – Bibliotēku attīstības sekciju (2019. gadā mainīts nosaukums uz Bibliotēku mārketinga sekciju). Sekcijas dibināšanas laiks nav zināms, tā izveidota no 1996. gadā dibinātās Bibliotēku darba pētniecības sekcijas, kuras darba prioritātes bija pētījumu veikšana. Šīs sekcijas nav organizējušas pasākumus.

Sekcijas vadītājas:

  • Kristīne Pabērza, Kultūras informācijas sistēmu centrs
  • Anna Mauliņa, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Latvijas Bibliotekāru biedrība