Latvijas Bibliotekāru biedrības Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcija darbību beigusi 2018. gadā, kad tika apvienota ar citām neaktīvām līdzīgu darbības virzienu sekcijām, izveidojot jaunu – Bibliotēku attīstības sekciju (2019. gadā mainīts nosaukums uz Bibliotēku mārketinga sekciju). Sekcija nodibināta 2000. gada 25. maijā, tās darba prioritātes bija pašvaldību un valsts atbalsta veicināšana, lai uzlabotu bibliotēku ēku infrastruktūru. 2002. gadā organizēto satelītsemināru bija plānots īstenot atkārtoti 2004. gada septembrī, taču nav pieejamas ziņas, vai pasākums ir noticis.

Sekcijas vadītājas:

  • Daiga Rokpelne, Valmieras bibliotēka
  • Dzintra Justa, Limbažu Galvenā bibliotēka

Sekcijas pasākumi:

Seminārs sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku 23.10.2008. Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Vidzeme” Jaunākais bibliotēku renovācijā

  • Atskats (Bibliotēku Pasaule, Nr. 44 (2009). 95.–96. lpp.)
Satelītseminārs 19.09.2002. Valmierā Telpa nākotnei. Latvijas publiskās bibliotēkas
Izglītojošs seminārs par mūsdienīgas funkcionālas sabiedriskas ēkas arhitektūru un interjeru 2001. gada septembris Grāmatnīcā “Zvaigzne ABC”
Bibliotēku un pašvaldību darbinieku pieredzes brauciens 2001
Latvijas Bibliotekāru biedrība