Ar laiku informācija tiks papildināta arī par iepriekšējos gados organizētajiem pasākumiem.

Pieredzes apmaiņas brauciens 01.–10.07.2019. Bavārijā
Pieredzes apmaiņas brauciens 11.–18.08.2018. Dānijā
Baltijas bibliotekāru 10. kongress 12.–13.10.2015. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Bibliotēkas sabiedrībā

Pieredzes apmaiņas brauciens 08.–17.08.2010 Zviedrijā LBB valde, reģionālo nodaļu un sekciju pārstāvji apmeklēja Zviedrijas Karalisko bibliotēku; Nordicom, Gēteborgas Universitāti; IFLA Pasaules bibliotēku un informācijas kongresu 2010 “Brīva piekļuve zināšanām – pastāvīga progresa veicināšana” (Gēteborga).

Latvijas bibliotekāru 6. vasaras seminārs 30.06.–03.07.2003. Zvārtavas pilī (Alūksnes rajona Gaujienas pagastā) Bibliotēka mainīgā kultūrvidē

Latvijas Bibliotekāru biedrība