Latvijas pagastu bibliotekāru
5. kongress
29.04.2008. Rīgas Kongresu namā Pagasta bibliotēka reģionalizācijas un digitalizācijas virpuļos
Latvijas pagastu bibliotekāru 4. kongress 11.–12.05.2005. Rīgas Latviešu biedrības namā Pagastu bibliotēkas gaismas un problēmu tīklā

Latvijas pagastu bibliotekāru 3. kongress 07.–08.05.2002. Jūrmalā Pagasta bibliotēka e-sabiedrībā
Latvijas pagastu bibliotekāru 2. kongress 20.04.1999. Jūrmalā
Latvijas pagastu bibliotekāru 1. kongress 16.–17.04.1997. Jūrmalā Pagasta bibliotēka 20. gadsimta beigās
Latvijas Bibliotekāru biedrība