Latvijas Bibliotēku festivāls 2019

Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām

2019. gada 16. un 17. aprīlī

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Mūkusalas ielā 3, Rīgā

 

LBB biedru kopsapulce 16. aprīlī plkst. 12.30–13.30

LNB Ziedoņa zālē notiks LBB kopsapulce, kas būs šī gada Latvijas Bibliotēku festivāla sastāvdaļa.

Darba kārtībā:

  1. Valdes priekšsēdētājas ziņojums.
  2. Biedrības 2018. gada pārskata apstiprināšana.
  3. Biedrības arhīva kārtošana: padarītais un plānotais.
  4. Biedrības sekciju aktualitātes.
  5. Balsojums par aicinājumu Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai.

Ja nevarat ierasties uz kopsapulci, lūdzam par to iepriekš paziņot pa tālr. 67716050 vai e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

LBB 2018. gada pārskats:

Aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai:

LBB biedru kopsapulces prezentācijas:

Aicinājums tapis, reaģējot uz pēdējos gados veikto bibliotēku tīkla reorganizāciju, kad daudzviet valstī ticis samazināts pagastu bibliotēku darba laiks un bibliotekāru slodzes, kā arī veikta bibliotēku pārveide par ārējās apkalpošanas punktiem. Aicinājumā LBB vēršas pie atbildīgajām institūcijām ar aicinājumu saglabāt bibliotēku tīklu un nodrošināt tā attīstību, lai iedzīvotājiem visā Latvijā tiktu nodrošināti kvalitatīvi un pieejami bibliotēku pakalpojumi.

Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt arī citus jautājumus kopsapulces darba kārtībai. Pieteikumi iesniedzami līdz 5. aprīlim uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Pirmās dienas programma (PDF), atjaunināta 12.04.2019.
Otrās dienas programma (PDF), atjaunināta 12.04.2019.

Latvijas Bibliotekāru biedrība