Ar mērķi izcelt un godināt bibliotēku un bibliotekāru darbu, LBB pasniedz Gada balvu nominācijās “LBB Gada bibliotēka”, “LBB Gada bibliotekārs” un “Gada notikums Latvijas bibliotēkās”.

LBB Gada bibliotēka:

LBB Gada bibliotekārs:

  • Iveta Okmane, Gada bibliotekārs 2018
  • Laimdota Ozoliņa, Gada bibliotekārs 2016 mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā
  • Inga Brūvere, Gada bibliotekārs 2016 bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā
  • Daina Girvaite, Gada bibliotekārs 2015 mūžizglītības pasākumu īstenošanas jomā
  • Mārtiņš Lagzdons, Gada bibliotekārs 2015 bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā

Gada notikums Latvijas bibliotēkās:

Latvijas Bibliotekāru biedrība