Latvijas Bibliotēku festivāls 2018

Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība

2018. gada 17. un 18. aprīlī

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Mūkusalas ielā 3, Rīgā

 

LBB biedru kopsapulce 17. aprīlī plkst. 15.00–16.00

Latvijas bibliotekāru 19. konferences ietvaros LNB Ziedoņa zālē notiks LBB kopsapulce.

Darba kārtībā:

  1. Valdes priekšsēdētāja ziņojums.
  2. Revidenta ziņojums.
  3. Pārskata par 2017. gadu apstiprināšana.
  4. Statūtu grozījumu apstiprināšana.
  5. Biedra naudas izmaiņu apstiprināšana.
  6. Goda biedru ievēlēšana.

Ja nevarat ierasties uz kopsapulci, lūdzam par to iepriekš paziņot pa tālr. 67716050 vai e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 34. panta otro daļu biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

Paziņojums par kopsapulci (PDF)
Juridiskas personas pilnvara (Word)
Fiziskas personas pilnvara (Word)

Valdes ierosinātie statūtu grozījumi (PDF)
LBB gada pārskats par 2017. gadu (PDF)
LBB revidenta ziņojums par 2017. gadu (PDF)

Kopsapulcē plānots virzīt balsošanai biedra naudu izmaiņas:

  • likvidēt pozīciju “reģiona galvenā bibliotēka” un to nomainīt ar “novada centrālā bibliotēka” ar biedra naudas apmēru 50 eiro; ja novada centrālajai bibliotēkai ir struktūrvienības (filiālbibliotēkas), par katru no tām klāt maksājami 10 eiro (stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī);
  • ieviest pozīciju “citas institūcijas un uzņēmumi” ar biedra naudas apmēru 70 eiro (stāsies spēkā 2018. gada 18. aprīlī).

Valde ierosina par Goda biedriem iecelt ilggadējo biedrības atbalstītāju Inesi Auziņu-Smitu un bijušo biedrības priekšsēdētāju Annu Mauliņu. Ikviens biedrs ir aicināts iesniegt valdei arī savus Goda biedru kandidātus līdz 4. aprīlim uz e-pastu bibliotekarubiedriba@gmail.com.

Latvijas bibliotekāru 19. konferences programma (PDF), atjaunināta 17.04.2018.

Latvijas Bibliotekāru biedrība