Latvijas Bibliotēku festivāls 2019

  • Latvijas bibliotekāru 20. konference
  • Bibliotekāru modes un stila diena
16.–17.04.2019. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām
Latvijas Bibliotēku festivāls 2018

  • Latvijas bibliotekāru 19. konference
  • Bibliotēku ideju tirgus
17.–18.04.2018. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība

Latvijas Bibliotēku festivāls 2017

  • Latvijas bibliotekāru 12. kongress
  • Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference
24.–25.04.2017. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem

Latvijas Bibliotēku festivāls 2016

  • Latvijas bibliotekāru 18. konference
  • Bibliotēku ideju tirgus
19.–20.04.2016. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Attiecības. Sadarbība. Kopiena

Latvijas bibliotekāru 17. konference

  • Bibliotēku ideju tirgus
13.10.2015. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas

Latvijas bibliotekāru 11. kongress 29.–30.04.2014. Rīgas Stradiņa universitātē Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas

Latvijas bibliotekāru 16. konference 18.04.2013. Latvijas Universitātē Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas

Latvijas bibliotekāru 15. konference 11.04.2012. Latvijas Universitātē Bibliotēka aiz bibliotēkas: integrācija, inovācijas un informācija visiem

Latvijas bibliotekāru 10. kongress 12.–13.04.2011. Rīgas Latviešu biedrības namā Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana

Latvijas bibliotekāru 14. konference 14.04.2010. Rīgas Stradiņa universitātē Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūras mantojumā

LBB 13. konference 15.04.2009. Rīgas Latviešu biedrības namā Bibliotēkas bez robežām – virzība uz globālu saprašanos

LBB 9. kongress 28.02.2008. Rīgas Latviešu biedrības namā Quo Vadis, Latvijas bibliotēka?

LBB 12. konference 27.02.2007 Rīgas Latviešu biedrības namā Bibliotēka nākotnei – progress, attīstība, partnerība
LBB 11. konference 28.02.2006. Rīgas Latviešu biedrības namā Bibliotēka – ceļojums atklājumu pasaulē

LBB 8. kongress 23.02.2005. Rīgas Latviešu biedrības namā Latvijas bibliotēkas: pa ceļa vidu vai ceļmalu?

LBB 10. konference 26.02.2004. Rīgas Latviešu biedrības namā Informācijas vides pieejamība un aizsardzība

 

Latvijas Bibliotekāru biedrība