Latvijas Bibliotēku festivāls 2018

  • Latvijas bibliotekāru 19. konference
  • Bibliotēku ideju tirgus
17.–18.04.2018. Latvijas Nacionālā bibliotēka Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība
Latvijas Bibliotēku festivāls 2017

  • Latvijas bibliotekāru 12. kongress
  • Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference
24.–25.04.2017. Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem
Latvijas Bibliotēku festivāls 2016

  • Latvijas bibliotekāru 18. konference
  • Bibliotēku ideju tirgus
19.–20.04.2016. Latvijas Nacionālā bibliotēka Attiecības. Sadarbība. Kopiena
Latvijas bibliotekāru 17. konference

  • Bibliotēku ideju tirgus
13.10.2015. Latvijas Nacionālā bibliotēka Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas
Baltijas bibliotekāru 10. kongress 12.–13.10.2015. Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēkas sabiedrībā
Latvijas bibliotekāru 11. kongress 29.–30.04.2014. Rīgas Stradiņa universitāte Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas

Latvijas bibliotekāru 16. konference 18.04.2013. Latvijas Universitāte Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas

Latvijas bibliotekāru 15. konference 11.04.2012. Latvijas Universitāte Bibliotēka aiz bibliotēkas: integrācija, inovācijas un informācija visiem

Latvijas bibliotekāru 10. kongress 12.–13.04.2011. Rīgas Latviešu biedrības nams Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana

Latvijas bibliotekāru 14. konference 14.04.2010. Rīgas Stradiņa universitāte Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūras mantojumā
LBB 13. konference 15.04.2009. Rīgas Latviešu biedrības nams Bibliotēkas bez robežām – virzība uz globālu saprašanos
LBB 9. kongress 28.02.2008. Rīgas Latviešu biedrības nams Quo Vadis, Latvijas bibliotēka?
Latvijas Bibliotekāru biedrība