Latvijas Bibliotēku festivāls 2019

  • Latvijas bibliotekāru 20. konference
  • Bibliotekāru modes un stila diena
16.–17.04.2019. Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām
Latvijas Bibliotēku festivāls 2018

  • Latvijas bibliotekāru 19. konference
  • Bibliotēku ideju tirgus
17.–18.04.2018. Latvijas Nacionālā bibliotēka Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība

Latvijas Bibliotēku festivāls 2017

  • Latvijas bibliotekāru 12. kongress
  • Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference
24.–25.04.2017. Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem

Latvijas Bibliotēku festivāls 2016

  • Latvijas bibliotekāru 18. konference
  • Bibliotēku ideju tirgus
19.–20.04.2016. Latvijas Nacionālā bibliotēka Attiecības. Sadarbība. Kopiena

Latvijas bibliotekāru 17. konference

  • Bibliotēku ideju tirgus
13.10.2015. Latvijas Nacionālā bibliotēka Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas

Baltijas bibliotekāru 10. kongress 12.–13.10.2015. Latvijas Nacionālā bibliotēka Bibliotēkas sabiedrībā

Latvijas bibliotekāru 11. kongress 29.–30.04.2014. Rīgas Stradiņa universitāte Nākotnes bibliotēkas: neierobežotas iespējas

Latvijas bibliotekāru 16. konference 18.04.2013. Latvijas Universitāte Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas, pārsteidzošas, iedrošinošas

Latvijas bibliotekāru 15. konference 11.04.2012. Latvijas Universitāte Bibliotēka aiz bibliotēkas: integrācija, inovācijas un informācija visiem

Latvijas bibliotekāru 10. kongress 12.–13.04.2011. Rīgas Latviešu biedrības nams Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana

Latvijas bibliotekāru 14. konference 14.04.2010. Rīgas Stradiņa universitāte Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūras mantojumā

LBB 13. konference 15.04.2009. Rīgas Latviešu biedrības nams Bibliotēkas bez robežām – virzība uz globālu saprašanos

LBB 9. kongress 28.02.2008. Rīgas Latviešu biedrības nams Quo Vadis, Latvijas bibliotēka?

LBB 12. konference 27.02.2007 Rīgas Latviešu biedrības nams Bibliotēka nākotnei – progress, attīstība, partnerība
LBB 11. konference 28.02.2006. Rīgas Latviešu biedrības nams Bibliotēka – ceļojums atklājumu pasaulē

Latvijas Pagastu bibliotekāru 4. kongress 11.–12.05.2005. Rīgas Latviešu biedrības nams Pagastu bibliotēkas gaismas un problēmu tīklā

LBB 8. kongress 23.02.2005. Rīgas Latviešu biedrības nams Latvijas bibliotēkas: pa ceļa vidu vai ceļmalu?

LBB 10. konference 26.02.2004. Rīgas Latviešu biedrības nams Informācijas vides pieejamība un aizsardzība

Latvijas bibliotekāru 6. vasaras seminārs 30.06.–03.07.2003. Zvārtavas pils (Alūksnes rajona Gaujienas pagastā) Bibliotēka mainīgā kultūrvidē

Latvijas Bibliotekāru biedrība