Call for interactive sessions, engaging discussions and creative labs

During the 10th Congress of Baltic Librarians “Libraries in communities” and 17th Conference of Latvian Librarians “Dynamic libraries: access, development and transformation” we will allocate time for enganging, interactive and creative sessions, labs and discussions about topical library activities that relates to the main theme of Congress or Conference.

Apply if you have an idea and you are ready to lead an interactive session!

Each session is planned to be 50 minutes long. There will be parallel sessions and conference participants will be able to choose which session to attend. Working language will be English.

Lasīt tālāk

Aicinām pieteikt idejas interaktīvām un radošām nodarbībām, diskusijām un darbnīcām

Baltijas bibliotekāru 10. kongresa “Bibliotēkas sabiedrībā” un Latvijas bibliotekāru 17. konferences “Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas” ietvaros atvēlēsim laiku iesaistošām, interaktīvām un radošām nodarbībām, darbnīcām un diskusijām par aktuāliem bibliotēku darbības virzieniem un jautājumiem, kas saistās ar kongresa vai konferences centrālo tēmu.

Ja Tev ir ideja un esi gatavs vadīt konferences dalībniekus iesaistošu, interaktīvu un radošu nodarbību, darbnīcu vai diskusiju, piesakies!

Plānotais nodarbības, darbnīcas vai diskusijas garums – 50 minūtes. Vienlaicīgi notiks vairākas paralēlās sesijas un konferences dalībniekiem būs iespējams izvēlēties interesējošo sesiju, kuru apmeklēt. Darba valoda – angļu (ja vēlies diskutēt kopā ar Baltijas kolēģiem) vai latviešu (ja vēlies diskutēt kopā ar Latvijas kolēģiem).

Lasīt tālāk

Jaunie bibliotekāri diskutēs par iniciatīvu un līderību bibliotēkā

Līdz ar augusta sākumu ir atnākusi arī vasara un ir lielisks laiks, lai apciemotu kaimiņus!

Tāpēc 6.-7. augustā Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas (LBB JSS) vadītāja Elīna Sniedze un LBB JSS biedrs Antra Vasiļevska dosies uz Šventoji (Lietuvā), kur notiks starptautisks jauno bibliotekāru diskusiju forums par tēmu “Iniciatīva un līderība bibliotēkā” (International discussion forum for young librarians: initiative and leadership in library).

Šajā diskusiju forumā tiksies jaunie speciālisti no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Krievijas un Ukrainas.

Lasīt tālāk

Call for papers for 10th Congress of Baltic Librarians (CoBaL)

We are proud to announce that on October 12-13 the 10th anniversary Congress of Baltic Librarians (CoBaL) will take place in Riga, in the new building of the National Library of Latvia. The main topic of the congress is “Libraries in communities”, and in this framework we will discuss the role of libraries in today’s changing society.

Libraries are taking on more and more new functions, offering innovative services that respond to specific needs in society, often stepping outside the usual framework of library services. This trend has been discussed widely for many times already. But this time we want to take an outside look on libraries, looking at how do libraries and their services look in a wider context of societal changes, how do libraries respond to the social trends identified in the IFLA Trend Report. At the same time we want to hear some examples on how have libraries responded to specific changes in society and introduced innovative programmes and activities.

Lasīt tālāk

Aicinām pieteikt referātus desmitajam Baltijas bibliotekāru kongresam

Informējam, ka šī gada 12. un 13. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, norisināsies desmitais – jubilejas – Baltijas bibliotekāru kongress (Congress of Baltic Librarians (CoBaL)). Kongresa centrālā tēma ir “Bibliotēkas sabiedrībā”, un tās ietvaros mēs diskutēsim par to, kāda šodien ir bibliotēkas loma sabiedrībā.

Par to, ka bibliotēkas uzņemas pildīt aizvien jaunas funkcijas un, atbildot uz mainīgajām sabiedrības vajadzībām, piedāvā jaunus inovatīvus pakalpojumus, izejot ārpus ierastā bibliotēku pakalpojumu klāsta, runāts ir jau daudz un bieži. Šoreiz paraudzīsimies uz bibliotēku darbību no malas, aplūkojot kā bibliotēku darbība iekļaujas plašākā sabiedrībā notiekošo attīstības procesu kontekstā un kā tās reaģē uz IFLA tendenču ziņojumā ieskicētajām izmaiņām sabiedrībā. Vienlaikus vēlamies arī uzklausīt konkrētus pieredzes stāstus par to, kā bibliotēkas ir reaģējušas uz izmaiņām sabiedrībā, īstenojot inovatīvas programmas un aktivitātes.

Lasīt tālāk

Kurzemes bibliotekāru saietā dalīsies idejās par radošu un interesantu darbu ar bērniem

2015. gada 22.-23. jūlijā Saldū pilsētas bibliotēkā notiks 6. Kurzemes bibliotekāru saiets ““Kurš cauri skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam” (Rainis) – radošums un darbs ar bērniem“.

Šī gada saietā Kurzemes bibliotekāri dalīsies pašmāju un ārvalstu pieredzē par darbu ar bērniem, projektiem un radošumu un tā izpausmēm bibliotēkā.

Saieta pirmajā dienā LBB prezidente Kristīne Pabērza pastāsīs par IFLA Bērnu un jauniešu sekcijas aktivitātēm un aktualitātēm, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova dalīsies idejās un pieredzē, vērtējot EIFL inovāciju projektus bērnu un pusaudžu auditorijai. Jaunas idejas un ierosmes pasākumiem klātesošie varēs gūt Lailas Meluškānes lekcijā “101 ideja radošiem pasākumiem”. Pirmās dienas otrā puse ekskursijās un pasākumos būs veltīta Saldus pilsētas vēstures, kultūras un cilvēku iepazīšanai.

Lasīt tālāk

1636465666770
Latvijas Bibliotekāru biedrība