Viena diena bibliotēkas dzīvē 2016

E-prasmju nedēļas laikā no 7.-11.martam aicinām iesaistīties 
LBB Jauno speciālistu sekcijas (LBB JSS) organizētajā “Viena diena bibliotēkas dzīvē” jeb LibdayLV projektā.

Šoreiz esam izvēlējušies saistīt LibdayLV ar e-prasmju nedēļu, lai dotu iespēju LibdayLV dalībniekiem pastāstīt plašākai sabiedrībai par bibliotēku ikdienu saistībā ar e-prasmēm, tehnoloģiju lietošanu, apmācībām, konsultācijām un citu atbalstu, ko bibliotekāri sniedz lietotājiem viņu e-prasmju uzlabošanas procesā.

Lasīt tālāk

Ceļu pie lasītājiem sāk jaunā Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata

Šodien viesojāmies
Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatas atvēršanas svētkos.

Šī ir jau divpadsmitā gadagrāmata, kurā Rīga Centrālā bibliotēka apkopojusi spilgākos iepriekšējā gada notikumus gan pasaulē, gan pašu mājās.

Sadaļā “Aktuālie bibliotēku attīstības virzieni pasaulē” gadagrāmatas veidotāji iekļāvuši dokumentu „Lionas deklarācija par pieeju informācijai un attīstībai”. Bez tam interesentiem būs iespēja iepazīties ar atziņām, kas gūtas pasaules bibliotekāru profesionālajā saietā – IFLA ģenerālkonferencē Lionā, kā arī gūt priekšstatu par jauno publisko bibliotēku, kas par godu 2014. gada kultūras galvaspilsētas titulam atvērta Ūmeo (Zviedrija). Sadaļā “Pasaules un Latvijas apritē” Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieki dalās arī ar saviem iespaidiem, viesojoties mūsu kaimiņu bibliotēkās Pērnavā un Utenā (Lietuvā), un piedzīvotājumiem velobraucienā par bibliotēkām “Baltic Star 2014“, kura laikā vairāki drosmīgi un aktīvi bibliotekāri un bibliotēku draugi pieveica vairāk kā 330 km garo distanci no Preiļiem Latvijā līdz Kauņai Lietuvā.

Lasīt tālāk

Latvijas Bibliotekāru biedrības paziņojums par skolu bibliotekāru atalgojumu un amata likmēm

Rīgā, 2015. gada 13. oktobrī

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB), kas pārstāv vairāk kā tūkstoti Latvijas bibliotēku speciālistu, tai skaitā skolu bibliotekārus, asi iebilst pret Izglītības un Zinātnes ministrijas (IZM) plānotajām izmaiņām pedagogu atalgojuma modelī, kas ne tikai nostādītu skolu bibliotekārus nevienlīdzīgā stāvoklī attiecībā pret citiem pedagogiem, bet būtiski vājinātu skolu bibliotēkas un to iespējas pilnvērtīgi atbalstīt mācību procesu kopumā.

Lasīt tālāk

Baltijas valstu bibliotekāru paziņojums par bibliotēku pakalpojumiem bēgļiem

Rīgā, 2015. gada 13. oktobrī

Mēs esam bibliotekāri. Mēs nevaram apturēt visus šīs pasaules karus, nemierus un konfliktus. Mēs nevaram atlīdzināt cilvēkiem, kuri ir spiesti pamest savas mājas, par visām tām ciešanām un šausmām, kuras viņiem ir nācies pieredzēt. Tas, ko mēs varam darīt, ir tas, ko mēs mākam darīt vislabāk – atvērt mūsu bibliotēku durvis ikvienam.

Šobrīd pasaulē 60 miljoniem cilvēku nākas dzīvot prom no savām mājām. Eiropa ir saskārusies ar lielāko humanitāro krīzi kopš Otrā pasaules kara, vairāk kā 4 miljoniem bēgļu no Sīrijas meklējot drošību ārpus savas dzimtenes.

Lasīt tālāk

Statement of Librarians of Baltic States on Library Services for Refugees

Riga, 13 October 2015

We are librarians. We cannot stop all the war, unrest and conflict on our planet. We cannot make up for all the suffering and horror the people who have been forced to leave their homes have had to endure. What we can do is what we do the best – to open the doors of our libraries for everyone.

There are currently 60 million displaced people worldwide. Europe is now facing the biggest humanitarian crisis since the World War II, with more than 4 million Syrian refugees seeking safety abroad.

Lasīt tālāk

LNB pasākumu ciklā “Tiekamies bibliotekāru stāvā” dalīsies iespaidos par IFLA ģenerālkonferenci

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina uz kārtējo pasākumu cikla “Tiekamies bibliotekāru stāvā” sarunu LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8.stāvā).

Trešdien, 2015. gada 30. septembrī plkst. 11.00, diskusijas tēma būs veltīta vienam no nozīmīgākajiem pasaules bibliotekāru starptautiskajiem forumiem – gadskārtējai
Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library associations and Institutions – IFLA) ģenerālkonferencei.

Lasīt tālāk

1606162636468
Latvijas Bibliotekāru biedrība