LBB Gada bibliotekārs 2019 – Rīgas Centrālās bibliotēkas Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas datortīklu administratore Dace Vlasova

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada bibliotekāra 2019 balvai tika pieteikti 4 pretendenti:

  • Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliogrāfijas institūta Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja Ilona Dukure – par viņas profesionālo ieguldījumu kvalitatīvu LNB pakalpojumu nodrošināšanā Latvijas bibliotēku sistēmai un sabiedrībai;
  • Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas vadītāja Aija Janbicka-Vība – liela autoritāte bibliotēku vidē, veic mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu gan ar bibliotēkas lietotājiem, gan ar sabiedrību, veiksmīgi sadarbojas ar plašu partneru loku, viņai piemīt radoša un pašaizliedzīga attieksme pret darbu;
  • Vitrupes bibliotēkas vadītāja Rudīte Reide – par lauku bibliotēkas vadītājas dzīvesprieku, enerģiju un uzdrīkstēšanos, par prasmi dzīvot kopā ar saviem līdzcilvēkiem: uzklausīt, palīdzēt, izzināt, ieteikt, izrunāties, kopā sakopt apkārtni un kopīgi svētkus svinēt;
  • Rīgas Centrālās bibliotēkas Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas datortīklu administratore Dace Vlasova.

Lasīt tālāk

Bibliotēku nedēļa 2020 – pirmās attālinātās Bibliotēku nedēļas veiksmes stāsts

Laikā no šī gada 20. līdz 26. aprīlim Latvijā notika gadskārtējā Bibliotēku nedēļa. Tā kā sakarā ar valstī izsludināto “Covid-19” ārkārtas stāvokli klātienes pasākumu organizēšana bija aizliegta, lielākā daļa Bibliotēku nedēļas aktivitāšu norisinājās tiešsaistē. Vairums aktivitāšu tika izvērstas sociālajos medijos, kas lielākoties tika izmantoti kā platforma dažādu pakalpojumu, iespēju un informācijas materiālu popularizēšanai. Bibliotēku nedēļā piedalījās visu veidu bibliotēkas visā Latvijā – lielākoties publiskās bibliotēkas, taču arī dažas skolu un akadēmiskās bibliotēkas. Pavisam kopā noorganizētas vismaz 250 aktivitātes.

Lasīt tālāk

Latvijas bibliotekāru 13. kongresā apstiprināts atjauninātais Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss

2020. gada 23. aprīlī – Latvijas bibliotekāru 13. kongresa laikā – Latvijas bibliotekāri apstiprināja atjaunināto Latvijas bibliotekāru ētikas kodeksu.

Latvijas bibliotekāru ētikas kodekss izveidots 2001. gadā. Latvijas bibliotekārās sabiedrības rosināta, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izveidoja Ētikas komisiju, kas savā pirmajā sēdē pieņēma lēmumu par to, ka sociālo zinātņu maģistres, Latvijas Universitātes Bibliotēkzinātnes un informācijas nodaļas absolventes Diānas Kokinas izstrādātais ētikas kodeksa projekts, kas veidots, pamatojoties uz pasaulē pieņemtajiem bibliotekāru un citu profesiju ētikas kodeksiem un Latvijas bibliotekāru aptaujas rezultātiem, nododams Latvijas bibliotekāriem apspriešanai un ierosinājumu iesūtīšanai. Tika saņemtas atsauksmes no vairākām bibliotēkām, kā arī no Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības. Visi saņemtie priekšlikumi tika rūpīgi apspriesti un iestrādāti projektā, un 2001. gada novembrī Ētikas komisija to nodeva apstiprināšanai LBB valdē.

Lasīt tālāk

Ir ievēlēta jaunā LBB valde un revīzijas komisija

2020. gada 23. aprīlī Latvijas bibliotekāru 13. kongresā tika ievēlēta jaunā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valde astoņu locekļu sastāvā un revīzijas komisija trīs locekļu sastāvā. Gan jaunās valdes, gan revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

Lasīt tālāk

Bibliotekāram, bibliogrāfam Voldemāram Caunem – 130

Svētdien, 26. aprīlī, vienam no Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) ierosinātājiem un dibinātājiem, izcilajam bibliotekāram un bibliogrāfam Voldemāram Caunem apritēs 130 gadi. Viņš dzimis 1890. gada 26. aprīlī Valkas apriņķa Kalnamuižas pagastā, kur pavadījis pirmos sešus dzīves gadus, pēc tam ar vecākiem pārcēlies uz Rīgu. Mācījies Sv. Ģertrūdes elementārskolā, pēc tam Rīgas reālskolā. Kopš 1906. gada bija Latviešu (vēlāk – Latvijas) Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs. No 1919. gada marta līdz 1923. gada oktobrim – Liepājas pilsētas bibliotēkas pārzinis, pēc viņa ierosinājuma 1919. gada decembrī bibliotēkā atvērta bērnu nodaļa ar atsevišķu telpu, grāmatu krājumu, abonementu un darbinieku. Tā bija pirmā bērnu bibliotēka Latvijā. Bibliotēka pārcelta uz plašākām, piemērotākām telpām Zivju ielā 7, kur tā darbojas joprojām. 1923. gada rudenī pēc Valsts bibliotēkas aicinājuma V. Caune pārcēlās uz Rīgu, lai uzņemtos vecākā bibliotekāra pienākumus. Valsts bibliotēkas Bibliogrāfijas nodaļā V. Caune izveidoja modernu bibliogrāfisko izdevumu sistēmu. V. Caune bija periodikas rakstu rādītāja “Latviešu zinātne un literatūra” (vēlāk – “Latvijas zinātne un literatūra”) kārtējās sērijas sastādītājs un redaktors. Rediģēja arī jauno Latvijas grāmatu bibliogrāfisko izdevumu “Valsts bibliotēkas biļetens”.

Lasīt tālāk

14567850
Latvijas Bibliotekāru biedrība