Call for papers for 10th Congress of Baltic Librarians (CoBaL)

We are proud to announce that on October 12-13 the 10th anniversary Congress of Baltic Librarians (CoBaL) will take place in Riga, in the new building of the National Library of Latvia. The main topic of the congress is “Libraries in communities”, and in this framework we will discuss the role of libraries in today’s changing society.

Libraries are taking on more and more new functions, offering innovative services that respond to specific needs in society, often stepping outside the usual framework of library services. This trend has been discussed widely for many times already. But this time we want to take an outside look on libraries, looking at how do libraries and their services look in a wider context of societal changes, how do libraries respond to the social trends identified in the IFLA Trend Report. At the same time we want to hear some examples on how have libraries responded to specific changes in society and introduced innovative programmes and activities.

Lasīt tālāk

Aicinām pieteikt referātus desmitajam Baltijas bibliotekāru kongresam

Informējam, ka šī gada 12. un 13. oktobrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās, norisināsies desmitais – jubilejas – Baltijas bibliotekāru kongress (Congress of Baltic Librarians (CoBaL)). Kongresa centrālā tēma ir “Bibliotēkas sabiedrībā”, un tās ietvaros mēs diskutēsim par to, kāda šodien ir bibliotēkas loma sabiedrībā.

Par to, ka bibliotēkas uzņemas pildīt aizvien jaunas funkcijas un, atbildot uz mainīgajām sabiedrības vajadzībām, piedāvā jaunus inovatīvus pakalpojumus, izejot ārpus ierastā bibliotēku pakalpojumu klāsta, runāts ir jau daudz un bieži. Šoreiz paraudzīsimies uz bibliotēku darbību no malas, aplūkojot kā bibliotēku darbība iekļaujas plašākā sabiedrībā notiekošo attīstības procesu kontekstā un kā tās reaģē uz IFLA tendenču ziņojumā ieskicētajām izmaiņām sabiedrībā. Vienlaikus vēlamies arī uzklausīt konkrētus pieredzes stāstus par to, kā bibliotēkas ir reaģējušas uz izmaiņām sabiedrībā, īstenojot inovatīvas programmas un aktivitātes.

Lasīt tālāk

Kurzemes bibliotekāru saietā dalīsies idejās par radošu un interesantu darbu ar bērniem

2015. gada 22.-23. jūlijā Saldū pilsētas bibliotēkā notiks 6. Kurzemes bibliotekāru saiets ““Kurš cauri skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam” (Rainis) – radošums un darbs ar bērniem“.

Šī gada saietā Kurzemes bibliotekāri dalīsies pašmāju un ārvalstu pieredzē par darbu ar bērniem, projektiem un radošumu un tā izpausmēm bibliotēkā.

Saieta pirmajā dienā LBB prezidente Kristīne Pabērza pastāsīs par IFLA Bērnu un jauniešu sekcijas aktivitātēm un aktualitātēm, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova dalīsies idejās un pieredzē, vērtējot EIFL inovāciju projektus bērnu un pusaudžu auditorijai. Jaunas idejas un ierosmes pasākumiem klātesošie varēs gūt Lailas Meluškānes lekcijā “101 ideja radošiem pasākumiem”. Pirmās dienas otrā puse ekskursijās un pasākumos būs veltīta Saldus pilsētas vēstures, kultūras un cilvēku iepazīšanai.

Lasīt tālāk

LBB Vidzemes nodaļas 18. saietā-konferencē diskutēs par nemainīgo un jauno bibliotēku darbā

2015. gada 8.-9. jūlijā Amatas novada Drabešu pagastā LBB Vidzemes nodaļas 18. saietā-konferencē kopā sanāks vairāk kā 100 LBB biedru un draugu.

Šī gada saietā-konferencē, kura temats ir “Bibliotēkas 21. gadsimtā: nemainīgais – derīgais un nepieciešamais – jaunais”, bibliotekāri diskutēs gan par tradicionālajiem, gan inovatīvajiem bibliotēku darba aspektiem.

Lasīt tālāk

Kas iedvesmo bibliotekārus būs inovatīviem?

Starptautiskā bezpeļņas organizācija EIFL (Electronic Information for Libraries) veikusi pētījumu par to, kas iedvesmo publiskās bibliotēkas uz inovācijām. Pētījuma veicēji 2014./2015. gadā aptaujājuši 120 bibliotekārus (galvenokārt, bibliotēku vadītājus vai bibliotekārus, kuri ir atbildīgi par inovatīviem bibliotēku pakalpojumiem) Āfrikā, Eiropā un Latīņamerikā. Papildus intervēti publisko bibliotēku līderi (bibliotēku sistēmu vai tīklu vadītāji; bibliotēku asociāciju līderi).

Lasīt tālāk

1323334353638
Latvijas Bibliotekāru biedrība