Aicinājums Latvijas bibliotekāriem doties profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz Dānijas bibliotēkām

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) aicina Latvijas bibliotekārus doties profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas braucienā uz Dānijas bibliotēkām 2018. gada 11.–18. augustā. Braucienu pēc LBB pieprasījuma organizē tūrisma firma “Balt-GO”. Pēc brauciena tiks saņemts profesionālās pilnveides apliecinājums. Lai palīdzētu braucienu noformēt kā darba braucienu, LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone ir sagatavojusi Aicinājumu, kas paredzēts iesniegšanai darba devējam brauciena pamatošanai.

Plašāka informācija par braucienu: http://www.bibliotekari.lv/?p=2718.

Ja nepieciešams individualizēts Aicinājums, rakstīt: mara.jekabsone@lnb.lv vai zvanīt: 26115747.

LBB Aicinājums (PDF)

Pieteikšanās LBB pieredzes apmaiņas braucienam uz Dānijas bibliotēkām 2018. gadā

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludina pieteikšanos pieredzes apmaiņas braucienam uz Dāniju 2018. gada 11.–18. augustā. Profesionālajā vidē Dānija ir pazīstama ar savām skaistajām un modernajām bibliotēkām, netradicionālajām darba metodēm un inovatīvajiem pakalpojumiem. Brauciena laikā plānots apmeklēt šādas bibliotēkas: Dānijas Karaliskā (Nacionālā) bibliotēka jeb Melnais dimants, Kopenhāgenas pilsētas bibliotēka, Orhūsas publiskā bibliotēka un kultūras centrs “Dokk1”, Herningas Centrālā bibliotēka, Billundas bibliotēka un Sonderborgas bibliotēka.

Braucienu pēc LBB pieprasījuma organizē tūrisma firma “Balt-GO”. Brauciena profesionālo saturu nodrošina LBB valde. Pēc brauciena tiks saņemts profesionālās pilnveides apliecinājums.

Ja braucienam pieteiksies pietiekams skaits akadēmisko bibliotēku pārstāvju, tiks rasta iespēja apmeklēt arī vismaz dažas Dānijas akadēmiskās bibliotēkas.

Brauciena apraksts un plašāka informācija par braucienu (PDF).

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu.

 


Kontaktinformācija jautājumiem par braucienu:
“Balt-Go” ekskursiju vadītāja Līga Pommere
tel. 29408385, e-pasts: liga.pommere@balt-go.lv


 

Ziņu sagatavojusi:
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Bibliotekāru biedrību un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju

22. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2017. gada rudens sanāksme. Tās laikā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) priekšsēdētāja Māra Jēkabsone un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) priekšsēdētāja Ilona Kauce svinīgi parakstīja sadarbības līgumu, kurā LBB un LATABA vienojas par sadarbību savu biedru un citu bibliotēku nozares speciālistu saliedēšanā, profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā, bibliotēku un bibliotekāru prestiža celšanā un interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā mērogā, bibliotēku nozares attīstībā un bibliotēku darba pilnveidē atbilstoši LBB un LATABA statūtiem.

No kreisās: Māra Jēkabsone un Ilona Kauce
Foto: Kristīne Deksne

Parakstot līgumu, LBB un LATABA apņemas rosināt un īstenot kopīgus profesionālās pilnveides pasākumus un citas nozari attīstošas norises un aktivitātes, kā arī sadarboties kopīgu projektu pieteikumu veidošanā un projektu īstenošanā, kas vērsti uz nozares attīstību. Tiks sniegts savstarpējs atbalsts dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā, kā arī, iepriekš vienojoties, nodrošināta iespēja LBB biedriem piedalīties LATABA pasākumos un otrādi.

Pateicoties uzsāktajai sadarbībai, 29. novembrī 13 LBB biedriem bija iespēja ar izdevīgiem nosacījumiem piedalīties LATABA seminārā “Personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumi bibliotēkā”.

 

Ziņu sagatavoja:
LBB valdes priekšsēdētājas vietniece
Dace Ūdre

Bibliotekāri aicināti uz vieslekciju – Zviedrijas pieredze mediju un informācijpratības īstenošanā bibliotēkās

6. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Zviedrijas medijpratības ekspertes, skolu bibliotēku koordinatores un lektores Sofijas Malmbergas (Sofia Malmberg) vieslekcija Latvijas bibliotekāriem “Mediju un informācijpratība bibliotēku kontekstā” (Media and information literacy in a library context).

Bibliotēku tīkla plašais pārklājums, sabiedrības uzticība, bibliotēku pieejamība un atvērtība jauniem izaicinājumiem padara bibliotēkas par būtiskiem spēlētajiem mediju un informācijpratības apguvē. Zviedrijas pieredzes iepazīšana palīdzēs Latvijas bibliotēkām veiksmīgāk apzināties savas pozīcijas medijpratības izglītības laukā, kā arī pilnveidot mediju un informācijpratības pakalpojumu piedāvājumu.

Sofija Malmberga ir arī divu medijpratības jautājumiem veltītu grāmatu autore. Viņas 2014. gadā iznākusī grāmata par bibliotekāra lomu mediju pedagoģijā (oriģinālnosaukums zviedru valodā “Bibliotekarien som medpedagog”) var tikt uzskatīta par neoficiālām vadlīnijām mediju un informācijpratības īstenošanai skolu vidē Zviedrijā. Šogad izdotajā grāmatā Sofija, izmantojot savu vairāk nekā desmit gadus ilgo darba pieredzi skolas bibliotēkā, aplūko bibliotēkas pedagoģisko potenciālu, lai sekmētu skolēnu sasniegumus mācībās (oriģinālnosaukums zviedru valodā “Skolbiblioteket som pedagogisk investering”). Šis Zviedrijas izglītības vidē šobrīd ir īpaši aktuāls temats, jo valdības līmenī ir akceptēta skolu bibliotēku loma pedagoģiskajos procesos.

Lekcija notiks angļu valodā, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā. Interesenti dalībai aicināti pieteikties līdz š.g. 1. decembrim, rakstot uz aiga.grenina@lnb.lv.

Latvijā medijpratības jautājumiem un bibliotēku lomai šīs prasmes veicināšanā pastiprināta uzmanība pievērsta pāris pēdējo gadu laikā. 2016. gada novembrī Latvijas valdība apstiprināja Kultūras ministrijas izstrādātās Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam un to īstenošanas plānu, kurā medijpratība ir viens no rīcības virzieniem.

Vieslekciju organizē Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ar Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.

 

Papildu informācija:
Silvija Tretjakova
LBB Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas un LNB Bērnu literatūras centra vadītāja
Tālr.: 67716040
E-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv

123423
Latvijas Bibliotekāru biedrība