Ir ievēlēta jaunā LBB valde un revīzijas komisija

2020. gada 23. aprīlī Latvijas bibliotekāru 13. kongresā tika ievēlēta jaunā Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valde astoņu locekļu sastāvā un revīzijas komisija trīs locekļu sastāvā. Gan jaunās valdes, gan revīzijas komisijas pilnvaru termiņš ir trīs gadi.

Lasīt tālāk

Bibliotekāram, bibliogrāfam Voldemāram Caunem – 130

Svētdien, 26. aprīlī, vienam no Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) ierosinātājiem un dibinātājiem, izcilajam bibliotekāram un bibliogrāfam Voldemāram Caunem apritēs 130 gadi. Viņš dzimis 1890. gada 26. aprīlī Valkas apriņķa Kalnamuižas pagastā, kur pavadījis pirmos sešus dzīves gadus, pēc tam ar vecākiem pārcēlies uz Rīgu. Mācījies Sv. Ģertrūdes elementārskolā, pēc tam Rīgas reālskolā. Kopš 1906. gada bija Latviešu (vēlāk – Latvijas) Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs. No 1919. gada marta līdz 1923. gada oktobrim – Liepājas pilsētas bibliotēkas pārzinis, pēc viņa ierosinājuma 1919. gada decembrī bibliotēkā atvērta bērnu nodaļa ar atsevišķu telpu, grāmatu krājumu, abonementu un darbinieku. Tā bija pirmā bērnu bibliotēka Latvijā. Bibliotēka pārcelta uz plašākām, piemērotākām telpām Zivju ielā 7, kur tā darbojas joprojām. 1923. gada rudenī pēc Valsts bibliotēkas aicinājuma V. Caune pārcēlās uz Rīgu, lai uzņemtos vecākā bibliotekāra pienākumus. Valsts bibliotēkas Bibliogrāfijas nodaļā V. Caune izveidoja modernu bibliogrāfisko izdevumu sistēmu. V. Caune bija periodikas rakstu rādītāja “Latviešu zinātne un literatūra” (vēlāk – “Latvijas zinātne un literatūra”) kārtējās sērijas sastādītājs un redaktors. Rediģēja arī jauno Latvijas grāmatu bibliogrāfisko izdevumu “Valsts bibliotēkas biļetens”.

Read more

Notika LBB valdes vebziņojums par trīs gados paveikto

Vakar – 2020. gada 16. aprīlī – tiešsaistes platformā “Zoom” notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes vebziņojums par trīs gados paveikto. Prezentāciju sniedza gan valdes priekšsēdētāja, gan biedrības reģionālo nodaļu un sekciju vadītāji. Savu kopsavilkumu un vērtējumu deva arī valdes locekļi. Ziņojumu noklausījās turpat 200 attālinātie klausītāji.

Vebziņojuma prezentācija (PDF)

Lasīt tālāk

Bibliotēku nedēļa “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” jau pavisam drīz

Šī gada Bibliotēku nedēļu Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) izsludināja jau pagājušā gada oktobrī. Tā notiks no 20.–26. aprīlim, un tās tēma ir – “Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno”.

Kā zināms, jau ilgāku laiku LBB ir tradīcija Latvijas Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēmu pakārtot Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) ģenerālkonferences tēmai.
Šī gada IFLA ģenerālkonferences tēma saskan ar IFLA stratēģijas 2019.–2024. gadam nosaukumu – Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno” (Inspire, Engage, Enable, Connect). Lai gan valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ šī gada Latvijas Bibliotēku festivāls ir atcelts, Bibliotēku nedēļa netiek atcelta. Tās laikā – 23. aprīlī – notiks Latvijas bibliotekāru 13. kongress. Pirmo reizi LBB vēsturē tas tiks organizēts tiešsaistes formā un sniegs mums visiem unikālu pieredzi.

Lasīt tālāk

123446
Latvijas Bibliotekāru biedrība