Informācija par LBB plānotajām aktivitātēm 2019. gadā.

 

Latgales nodaļas konference 28.09.2018. Krāslava Programma Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās

Latgales nodaļas konference 27.09.2017. Rēzekne Programma Bibliotēka – tilts starp pagātni un nākotni

Latgales nodaļas konference 20.05.2016. Preiļi Programma Sadarbība – ceļš uz panākumiem, attīstību un izaugsmi

Latgales nodaļas konference 24.–25.09.2015. Ludza Programma Latgales novada bibliotēku darbinieku konference

Latgales nodaļas konference 18.–19.09.2014. Daugavpils Programma Pi gaismys olūta veļdzietīs nuoc…
Latvijas Bibliotekāru biedrība