Kontaktinformācija

Adrese:
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. bibliotekarubiedriba@gmail.com

Biedrības sociālie tīkli:
Facebook
Youtube
Flickr
Slideshare

Jauno speciālistu sekcijas sociālie tīkli:
WordPress
Facebook
Youtube
Flickr
Slideshare
Twitter

LBB sekretāre

Kristīne Deksne
T. 67716043
M. 26217992
E. kristine.deksne@lnb.lv

Rekvizīti

Latvijas Bibliotekāru biedrība
Reģistrācijas Nr.: 40008007789
Juridiskā adrese:
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Banka: Citadele
Kods: PARXLV22
Konts: LV28PARX0000672241014

LBB logo uz caurspīdīga un balta fona.
Pēc pieprasījuma: Adobe Illustrator formātā.

Valde

Māra Jēkabsone – valdes priekšsēdētāja
T. 67716050
M. 26115747
E. mara.jekabsone@lnb.lv

Dace Ūdre – valdes priekšsēdētājas vietniece
T. 67716201
M. 26675366
E. dace.udre@lnb.lv

Daiga Puķīte – valdes priekšsēdētājas vietniece
T. 64820913
M. 26538501
E. daiga.pukite@inbox.lv

Elīna Veļa
M. 25436687
E. vela.elina@gmail.com

Ilona Skorodihina
T. 65381228
M. 26819391
E. ilona.skorodihina@gmail.com

Krista Annija Lauberga
T. 64123644
E. krista.lauberga@biblioteka.cesis.lv

Daina Girvaite
M. 22428315
E. daina.girvaite@kuldiga.lv

Madara Maslova-Konrāde
T. 63960580
E. madara.maslova@gmail.com

Reģionālās nodaļas

Olga Kronberga – Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja
T. 64250838
M. 29743749
E. olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

Inta Kušnere – Latgales reģionālās nodaļas vadītāja
T. 65781194
E. inta@ludzasbiblio.lv

Mārtiņš Lagzdons – Kurzemes reģionālās nodaļas vadītājs
T. 63846680
M. 26133145
E. martins_lagzdons@inbox.lv

Aiga Volkova – Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja
T. 63011829
M. 29432965
E. aiga.volkova@biblioteka.jelgava.lv

Tematiskās sekcijas

Aija Jankava
Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja
T. 29497230
E. aijajankava@inbox.lv

Jana Dreimane
Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijas vadītāja
E. jana.dreimane@lnb.lv

Baiba Īvāne
Novadpētniecības sekcijas vadītāja
M. 26367743
E. Baiba.Ivane@biblioteka.jelgava.lv

Viktorija Agafonova
Bibliotēku mārketinga sekcija
E. Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv

Aiga Pīķe
Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
M. 29366395
E. aiga.pike@gmail.com
E. lbb.jss@gmail.com

Latvijas Bibliotekāru biedrība