Kontaktinformācija

Adrese:
Tērbatas iela 53-7, Rīga, LV-1011
T. 67844885, fakss 67843084
E. bibliotekarubiedriba@gmail.com
facebook.com/latvijas.bibliotekaru.biedriba

lbbjss.wordpress.com
facebook.com/lbbjss
twitter.com/lbbjss

LBB sekretāre

Liene Miķelsone
T. 67844885
M. 29182317
E. liene.mikelsone@kis.gov.lv

Rekvizīti

Latvijas Bibliotekāru biedrība
Reģistrācijas Nr.: 40008007789
Juridiskā adrese:
Tērbatas iela 53-7, Rīga, LV-1011
Banka: Citadele
Kods: PARXLV22
Konts: LV28PARX 0000672241014

LBB logo: JPEG (51 KB) un PNG (25 KB)

Valde

Uldis Zariņš – valdes priekšsēdētājs
T. 67806145
M. 29293540
E. uldis.zarins@lnb.lv

Daiga Rokpelne – valdes priekšsēdētāja vietniece
T. 64281445
M. 29446084
E. daiga.rokpelne@valmiera.lv

Daiga Orbidāne
T. 67387157
M. 29433947
E. daiga.orbidane@salaspils.biblioteka.lv

Laima Mirdza Ostele
T. 63350277
M. 26828378
E. laima.ostele@kuldiga.lv

Astra Pumpura
T. 63623598
M. 26175741
E. astra.pumpura@ventspils.lv

Dace Ūdre
T. 67716201
E. dace.udre@lnb.lv

Evija Vjatere
T. 67716053
E. evija.vjatere@lnb.lv

Reģionālās nodaļas

Olga Kronberga – Vidzemes reģionālās nodaļas vadītāja
T. 64250838
M. 29743749
E. olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

Inta Kušnere – Latgales reģionālās nodaļas vadītāja
T. 65781194
E. inta@ludzasbiblio.lv

Mārtiņš Lagzdons – Kurzemes reģionālās nodaļas vadītājs
T. 63846680
M. 26133145
E. martins_lagzdons@inbox.lv

Lāsma Zariņa – Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja
T. 63046721
M. 29445246
E. lasma.zarina@biblioteka.jelgava.lv

Tematiskās sekcijas

Silvija Tretjakova
Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja
T. 67716038
E. silvija.tretjakova@lnb.lv

Kristīne Pabērza
Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijas vadītāja
T. 67844887
M. 29216186
E. kristine.paberza@kis.gov.lv

Daiga Rokpelne
Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijas vadītāja
T. 64281445
M. 29446084
E. daiga.rokpelne@valmiera.lv

Jana Dreimane
Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijas vadītāja
E. jana.dreimane@lnb.lv

Elīna Sniedze
Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
M. 25436687
E. elina.sniedze@gmail.com
E. lbb.jss@gmail.com

Ginta Zalcmane
Novadpētniecības sekcijas vadītāja
E. ginta.zalcmane@lnb.lv

Antra Sprudzāne
Publisko bibliotēku sekcijas vadītāja
T. 64471459
E. antra@gulbenesbiblioteka.lv