Informācija par LBB plānotajām aktivitātēm 2019. gadā.

 

Vidzemes nodaļas 21. saiets 18.–19.07.2018. Alūksnē, Alūksnes Kultūras centrā Programma Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi

Vidzemes nodaļas 20. saiets 18.–19.07.2017. Lubānas novads, Indrānu pagasts, “Ezernieki” Programma Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā

Vidzemes nodaļas 19. saiets 12.–13.07.2016. Limbažu novads, Limbažu pagasts, “Meža Salas” Programma Visi ceļi ved uz bibliotēku – daudzkrāsainu Gaismas pili

Vidzemes nodaļas 18. saiets 08.–09.07.2015. Amatas novads, Drabešu pagasts, “Bille” Programma Bibliotēkas 21.gadsimtā: nemainīgais – derīgais un nepieciešamais – jaunais

Vidzemes nodaļas 17. saiets 09.–10.07.2014. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, “Trīssaliņas” Programma Bibliotēkas kā kultūras iestādes pienesums vietējās kopienas attīstībā – neizmantotās iespējas

Vidzemes nodaļas 16. saiets 10.–11.07.2013. Valmiera Programma Latviešu pilsoniskās sabiedrības un nacionālās izglītības sākums Gaujas krastos Valmierā

Vidzemes nodaļas 15. saiets 11.–12.07.2012. Ikšķiles novads, Tīnušu pagasts, “Turbas” Programma Sadarbība, zināšanas, radošums – mūsdienu bibliotekāra izaicinājums
Vidzemes nodaļas 14. saiets 13.–14.07.2011. Gulbene, Vecgulbenes muižā Programma Bibliotēka virzībā uz attīstību un kvalitāti

Vidzemes nodaļas 13. saiets 14.07.2010. Alūksne, lauku tūrisma un atpūtas centrs “Jaunsētas” Programma
Vidzemes nodaļas 12. saiets 15.07.2009. Madonas novads, Aronas pagasts, viesu nams “Kučuru dzirnavas” Programma Bibliotēkas – virzība uz sadarbību, saprašanos, radošumu
Vidzemes nodaļas 11. saiets 16.–17.07.2008. Limbažu rajons, Vidrižu pagasts, Bīriņu pils Programma Bibliotekārs un lasītājs virtuālajā vidē
Vidzemes nodaļas 10. saiets 18.–19.07.2007. Cēsu rajons, Priekuļi Programma Bibliotēka indivīdam un sabiedrībai
Vidzemes nodaļas 9. saiets 19.–20.07.2006. Valkas rajons, Launkalne Programma Bibliotekāru dienas Silmačos
Vidzemes nodaļas 8. saiets 20.–21.07.2005. Valmieras rajons, Burtnieki Programma Bibliotēka izglītībai, informācijai, izklaidei
Vidzemes nodaļas 7. saiets 21.–22.07.2004. Gulbenes rajons, Stāmeriena Programma Bibliotēka laiku lokos
Vidzemes nodaļas 6. saiets 23.–24.07.2003. Alūksne Programma Lauku bibliotekārs – kultūrvides veidotājs
Vidzemes nodaļas 5. saiets 31.07.–01.08.2002. Madonas rajons, Ērgļi Programma
Vidzemes nodaļas 4. saiets 08.–09.08.2001. Limbažu rajons, Salacgrīva Programma Vistālākā, vismazākā bibliotēka – Gaismas pils
Vidzemes nodaļas 3. saiets 02.–03.08.2000. Cēsu rajons, Jaunpiebalgas pagasts Programma
Vidzemes nodaļas 2. saiets 11.–12.08.1999. Valkas rajons Jērcēni Programma
Vidzemes nodaļas 1. saiets 31.03.1999. Valmiera Programma
Vidzemes nodaļas 1. pilnsapulce 24.11.1998. Cēsis Programma
Latvijas Bibliotekāru biedrība