Nodaļas vadītājs:

Mārtiņš Lagzdons
Kursīšu pagasta bibliotēka – informācijas centrs
Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890
T. 63846680
M. 26133145
E. bibl.kursisi@saldus.lv

Nodaļas aktivitātes:

Uzzini vairāk

Individuālie biedri:

60+

Institucionālie biedri:

Institucionālo biedru saraksts un karte

Vēsture:

Kurzemes nodaļa izveidota 2010. gadā uz LBB Saldus nodaļas bāzes, kura tika izveidota 2005. gadā.

Latvijas Bibliotekāru biedrība