Nodaļas vadītāja:

Lāsma Zariņa
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
T. 63046721
M. 29445246
E. lasma.zarina@biblioteka.jelgava.lv
W. Informācija Jelgavas pilsētas bibliotēkas vietnē

Nodaļas aktivitātes:

Uzzini vairāk

Valde:

  • Madara Maslova-Konrāde (Bauskas Centrālā bibliotēka)
  • Antra Ģēvele (Codes bibliotēka)
  • Sandra Kazimiraite (Aizstrautnieku bibliotēka)
  • Kristīne Ževņenko (Dobeles novada Centrālā bibliotēka)
  • Viktorija Agafonova (Jelgavas pilsētas bibliotēka)

Individuālie biedri:

60+

Institucionālie biedri:

Institucionālo biedru saraksts un karte

Bijušie nodaļas vadītāji:

  • Inta Brantevica, Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (1990-1997)
  • Inga Buholca, Ozolnieku pagasta bibliotēka (1997-2002)
  • Loreta Baltiņa, Dobeles novada pilsētas bibliotēka (2002-2004)
  • Aelita Ramane, Jelgavas Pārlielupes bibliotēka, Pilsrundāles bibliotēka (2004-2012)
  • Līga Srazdiņa, Zaļenieku pagasta bibliotēka (2012-2015)

Vēsture:

Zemgales novada Bibliotekāru biedrība (ZNBB) dibināta 1990. gada 25. aprīlī. 1991. gadā 19. maijā tika apstiprināti ZNBB statūti.

Daži interesanti fakti no vēstures:

“Zemgales novada Bibliotekāru biedrībai ir juridiskas personas tiesības. Tai ir savs zīmogs ar savu nosaukumu un rēķins bankā. Tā var slēgt līgumus un vienošanos. Biedrība atrodas Jelgavas CZB (Akadēmijas ielā 26).

Galvenie uzdevumi ir saliedēt Dobeles, Bauskas un Jelgavas rajona un pilsētas bibliotekārus, aizstāvēt to profesionālās un ekonomiskās tiesības; panākt bibliotekārā darba kā kultūras sastāvdaļas prestiža celšanu; iestāties par informācijas pieejamību un pret tās jebkādu ierobežojumu (t.sk. pret slēgto fondu organizēšanu, cenzūru).

ZNBB augstākais orgāns ir tās biedru kopsapulce, kuru sasauc ne retāk kā reizi gadā. Tā ir lemt tiesīga, ja piedalās vairāk nekā puse biedrības biedri.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība